Vertaalde citaten

Nederlandse citaat
Leer van andermans fouten, want het leven is te kort om ze allemaal zelf te maken.
Vertaling Icon Beoordeling Icon Dit citaat is 29091 keer bekeken!

Vertalingen
Learn from others' faults, because life is too short to make them all yourself.
Kadé Bruin
Vertaling Icon Beoordeling Icon
Lerne aus den Fehlern von anderen. Das Leben ist zu kurz, um sie alle selber zu machen.
Kadé Bruin
Vertaling Icon Beoordeling Icon
Impara dagli errori altrui. La vita è troppo corta per farli tutti da solo.
Kadé Bruin , scrittore olandese
Vertaling Icon Beoordeling Icon