Vertaalde citaten

Nederlandse citaat
Diplomaat: man die zijn vrouw er kan van overtuigen dat een dure bontjas haar dik maakt.
Vertaling Icon Beoordeling Icon Dit citaat is 30247 keer bekeken!

Vertalingen
A diplomat: a man who can persuade his wife of the fact that an expensive furcoat makes her look fat.
Verbeeck
Ein Diplomat ist ein Mann, der seine Frau ├╝berzeugen kann, das ein teurer Pelzmantel sie dick macht.
Verbeeck
Un diplomatico ├Ę un uomo che riesce a convincere sua moglie che una pelliccia costosa la rende grassa.
L. Verbeeck (1932), aforista e scrittore olandese