Vertaalde citaten

Nederlandse citaat
Opinieonderzoek: mensen naar een mening vragen die ze niet hebben.
Vertaling Icon Beoordeling Icon Dit citaat is 20343 keer bekeken!

Vertalingen
Poll: ask for opinions people don't have.
Wim Kan
Vertaling Icon Beoordeling Icon
Meinungsumfrage: Menschen nach ihrer Meinung fragen, die sie nicht haben.
Wim Kan
Vertaling Icon Beoordeling Icon
Sondaggio: domandare opinioni che la gente non ha.
Wim Kan (1911 - 1983), cabarettista olandese
Vertaling Icon Beoordeling Icon