Vertaalde citaten

Nederlandse citaat
Wat men in poëtische zin angst noemt, is de diepste overtuiging dat men niet geboren had hoeven te worden.
Vertaling Icon Beoordeling Icon Dit citaat is 34629 keer bekeken!

Vertalingen
That which one calls 'fear' in poetic way, is the deepest belief that one shouldn't have been born.
Greshoff
Vertaling Icon Beoordeling Icon
Was man im poetische Sinne Angst nennt, ist die tiefste Überzeugung, das man besser nicht geboren wäre.
Gresshoff
Vertaling Icon Beoordeling Icon
Quello che si chiama 'paura' nel significato poetico, è la convinzione più profonda che non si sarebbe dovuti nascere.
Jan Greshoff (1888 - 1971), poeta, critico letterario e giornalista olandese
Vertaling Icon Beoordeling Icon