Vertaalde citaten

Nederlandse citaat
Geïnspireerd worden betekent: zich de toekomst herinneren.
Vertaling Icon Beoordeling Icon Dit citaat is 18971 keer bekeken!

Vertalingen
Being inspired means remembering the future.
Eric Van der Steen
Vertaling Icon Beoordeling Icon
Inspiriert werden bedeutet, sich an die Zukunft zu erinnern.
Van der Steen
Vertaling Icon Beoordeling Icon
Essere ispirati significa ricordare il futuro.
Eric Van der Steen
Vertaling Icon Beoordeling Icon