Vertaalde citaten

Nederlandse citaat
Geïnspireerd worden betekent: zich de toekomst herinneren.
Vertaling Icon Beoordeling Icon Dit citaat is 19680 keer bekeken!

Vertalingen
Being inspired means remembering the future.
Eric Van der Steen
Inspiriert werden bedeutet, sich an die Zukunft zu erinnern.
Van der Steen
Essere ispirati significa ricordare il futuro.
Eric Van der Steen