Vertaalde citaten

Nederlandse citaat
Het succes van denkbeelden hangt niet af van hun juistheid.
Vertaling Icon Beoordeling Icon Dit citaat is 16326 keer bekeken!

Vertalingen
The success of ideas does not depend on their precision.
Wijnaendts Frank
Der Erfolg von Ideen hängt nicht von ihrer Richtigkeit ab.
Wijnaendts Frank
Il successo delle idee non dipende dalla loro precisione.
Wijnaendts Franc