Vertaalde citaten

Nederlandse citaat
Mijn tweede vrouw is zo snel weggelopen, dat ze de eerste heeft ingehaald.
Vertaling Icon Beoordeling Icon Dit citaat is 13909 keer bekeken!

Vertalingen
My second wife ran off so fast, she caught up with my first.
Weemoedt
Meine zweite Frau ist so schnell weggelaufen, dass sie die erste eingeholt hat.
Weemoedt
La mia seconda moglie è scappata via così velocemente che ha raggiunto la prima.
Lévi Weemoedt (1948), scrittore e poeta olandese