Vertaalde citaten

Nederlandse citaat
Wijsbegeerte is een groot woord voor wat de gewone mens piekeren noemt.
Vertaling Icon Beoordeling Icon Dit citaat is 19456 keer bekeken!

Vertalingen
Philosophy is a big word for what the common man calls "pondering".
Schouwenaars
Vertaling Icon Beoordeling Icon
Filosofie ist ein grosses Wort für das, was der einfache Mensch grübeln nennt.
Schouwenaars
Vertaling Icon Beoordeling Icon
Filosofia è una grande parola, per quello che l'uomo semplice chiama 'riflettere'.
Margreet Schouwenaars (1955), scrittrice e docente olandese
Vertaling Icon Beoordeling Icon