Friedrich Nietzsche, Citaten van deze auteur

Citaten van Friedrich Nietzsche
Vorige - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - ... - Volgende
Goed is wat de kudde samenhoudt. Slecht wat haar ontbindt.
Vertaling Icon Beoordeling Icon Dit citaat is 13113 keer bekeken!
Ook de haat kent zijn jaloezie: we willen onze vijand voor onszelf hebben.
Vertaling Icon Beoordeling Icon Dit citaat is 23312 keer bekeken!
Je haat niemand zolang je hem nog geringschat, maar pas als je hem gelijk of hoger schat.
Vertaling Icon Beoordeling Icon Dit citaat is 14564 keer bekeken!
Men haat niet zolang men nog minacht, doch eerst wanneer men even hoog of hoger acht.
Vertaling Icon Beoordeling Icon Dit citaat is 12678 keer bekeken!
In het geheel niet over zichzelf praten, is een voorname vorm van huichelarij.
Vertaling Icon Beoordeling Icon Dit citaat is 18840 keer bekeken!
De beste vriend zal waarschijnlijk de beste echtgenoot krijgen, omdat een goed huwelijk berust op een talent voor vriendschap.
Vertaling Icon Beoordeling Icon Dit citaat is 31557 keer bekeken!
Niet het gebrek aan liefde, maar het gebrek aan vriendschap maakt ongelukkige huwelijken.
Vertaling Icon Beoordeling Icon Dit citaat is 38289 keer bekeken!
Iedereen heeft precies zoveel ijdelheid als het hem aan verstand ontbreekt.
Vertaling Icon Beoordeling Icon Dit citaat is 24150 keer bekeken!
Kunst is in wezen de bevestiging, de zegening en vergoddelijking van het bestaan.
Vertaling Icon Beoordeling Icon Dit citaat is 20250 keer bekeken!
We hebben kunst om niet aan de waarheid te sterven.
Vertaling Icon Beoordeling Icon Dit citaat is 28333 keer bekeken!