William Shakespeare, Citaten van deze auteur

Citaten van William Shakespeare
Vorige - 1 - 2 - 3 - Volgende
Beknoptheid is de ziel ven de wijsheid.
Vertaling Icon Beoordeling Icon Dit citaat is 20259 keer bekeken!
Het betere deel van de dapperheid is voorzichtigheid.
Vertaling Icon Beoordeling Icon Dit citaat is 14306 keer bekeken!
Er is goed noch kwaad, dat niet door het denken wordt tot stand gebracht.
Vertaling Icon Beoordeling Icon Dit citaat is 27556 keer bekeken!
Voor wat hij nodig heeft, citeert zelfs de duivel de H.Schrift.
Vertaling Icon Beoordeling Icon Dit citaat is 12810 keer bekeken!
Het geluk is een parfum: wij kunnen het niet over een ander uitstorten zonder dat er enige druppels op onszelf vallen.
Vertaling Icon Beoordeling Icon Dit citaat is 31410 keer bekeken!
Hoe bitter is het in het geluk te kijken door de ogen van een ander.
Vertaling Icon Beoordeling Icon Dit citaat is 30964 keer bekeken!
Ik zou niet erg gelukkig zijn, als ik kon zeggen hoe gelukkig ik ben.
Vertaling Icon Beoordeling Icon Dit citaat is 19037 keer bekeken!
Op de duur haten we waar we altijd bang voor waren.
Vertaling Icon Beoordeling Icon Dit citaat is 17329 keer bekeken!
Voor wie jaloers is, zijn dingen ijl als lucht, sterker bewijzen dan spreuken uit de Schrift.
Vertaling Icon Beoordeling Icon Dit citaat is 18107 keer bekeken!
De vloek van de koningen: zij moeten zich omringen met slaven.
Vertaling Icon Beoordeling Icon Dit citaat is 14855 keer bekeken!