William Shakespeare, Citaten van deze auteur

Citaten van William Shakespeare
Vorige - 1 - 2 - 3 - Volgende
Beknoptheid is de ziel ven de wijsheid.
Vertaling Icon Beoordeling Icon Dit citaat is 19711 keer bekeken!
Het betere deel van de dapperheid is voorzichtigheid.
Vertaling Icon Beoordeling Icon Dit citaat is 13939 keer bekeken!
Er is goed noch kwaad, dat niet door het denken wordt tot stand gebracht.
Vertaling Icon Beoordeling Icon Dit citaat is 26586 keer bekeken!
Voor wat hij nodig heeft, citeert zelfs de duivel de H.Schrift.
Vertaling Icon Beoordeling Icon Dit citaat is 12350 keer bekeken!
Het geluk is een parfum: wij kunnen het niet over een ander uitstorten zonder dat er enige druppels op onszelf vallen.
Vertaling Icon Beoordeling Icon Dit citaat is 30557 keer bekeken!
Hoe bitter is het in het geluk te kijken door de ogen van een ander.
Vertaling Icon Beoordeling Icon Dit citaat is 30111 keer bekeken!
Ik zou niet erg gelukkig zijn, als ik kon zeggen hoe gelukkig ik ben.
Vertaling Icon Beoordeling Icon Dit citaat is 18203 keer bekeken!
Op de duur haten we waar we altijd bang voor waren.
Vertaling Icon Beoordeling Icon Dit citaat is 16576 keer bekeken!
Voor wie jaloers is, zijn dingen ijl als lucht, sterker bewijzen dan spreuken uit de Schrift.
Vertaling Icon Beoordeling Icon Dit citaat is 17324 keer bekeken!
De vloek van de koningen: zij moeten zich omringen met slaven.
Vertaling Icon Beoordeling Icon Dit citaat is 14427 keer bekeken!