William Shakespeare, Citaten van deze auteur

Citaten van William Shakespeare
Vorige - 1 - 2 - 3 - Volgende
Beknoptheid is de ziel ven de wijsheid.
Vertaling Icon Beoordeling Icon Dit citaat is 21483 keer bekeken!
Het betere deel van de dapperheid is voorzichtigheid.
Vertaling Icon Beoordeling Icon Dit citaat is 15376 keer bekeken!
Er is goed noch kwaad, dat niet door het denken wordt tot stand gebracht.
Vertaling Icon Beoordeling Icon Dit citaat is 29796 keer bekeken!
Voor wat hij nodig heeft, citeert zelfs de duivel de H.Schrift.
Vertaling Icon Beoordeling Icon Dit citaat is 13869 keer bekeken!
Het geluk is een parfum: wij kunnen het niet over een ander uitstorten zonder dat er enige druppels op onszelf vallen.
Vertaling Icon Beoordeling Icon Dit citaat is 33565 keer bekeken!
Hoe bitter is het in het geluk te kijken door de ogen van een ander.
Vertaling Icon Beoordeling Icon Dit citaat is 33079 keer bekeken!
Ik zou niet erg gelukkig zijn, als ik kon zeggen hoe gelukkig ik ben.
Vertaling Icon Beoordeling Icon Dit citaat is 21302 keer bekeken!
Op de duur haten we waar we altijd bang voor waren.
Vertaling Icon Beoordeling Icon Dit citaat is 19428 keer bekeken!
Voor wie jaloers is, zijn dingen ijl als lucht, sterker bewijzen dan spreuken uit de Schrift.
Vertaling Icon Beoordeling Icon Dit citaat is 20417 keer bekeken!
De vloek van de koningen: zij moeten zich omringen met slaven.
Vertaling Icon Beoordeling Icon Dit citaat is 15917 keer bekeken!