ZWIJGEN  
Van al diegenen die niets te zeggen hebben, zijn de meest aangename mensen diegenen die zwijgen. Coluche
Praat niet alleen maar uit ervaring, zwijg ook al eens uit ervaring. R.Hildebrand
Hij mocht van geluk spreken, maar hij zweeg. Cor de Jonge
Wie gezag wil hebben, moet voor alles kunnen zwijgen. Hohenemser
Het duurt in huwelijken heel lang tot je de staat hebt bereikt, dat je zo lang kunt zwijgen, zonder dat één van de twee denkt: zou d'er wat wezen. Carmiggelt
Hou ook rekening met de mening van degenen die zwijgen. N.C.
Hij is waarlijk een superieur man die naar een schaakspel kan kijken en zwijgen. China
Spreken en zich verspreken zijn vrouwelijk. Zwijgen en verzwijgen zijn mannelijk.
Sommige vrouwen zwijgen wel eens.Maar nooit als ze niets te zeggen hebben. P.Sounday
Handig is de man die zwijgt, want vrouwen zijn bang voor de stilte. Necker de Saussure
Eén van de grootste vergissingen die men kan doen: zijn vrouw onderbreken als zij volop aan het zwijgen is. Gerd de Ley
Niets ergert een vrouw zozeer als een man die zwijgt als zij hem de kans biedt iets te zeggen. G.van den Berghe
Het is beter te zwijgen, dan de waarheid te zeggen op een onaangename manier en zodoende een heerlijk gerecht te bederven door een slechte saus. François de Sales
Denk tweemaal na vooraleer je niets zegt. L.Peter
Niets versterkt de authoriteit zozeer als het zwijgen. De Gaulle
Zwijgen is een van de grootste kunsten van conversatie. R.Blair
Zwijgen is een argument dat moeilijk te weerleggen is. H.Böll
Niet iedereen die zwijgt, denkt daar ook bij. W.Mitsch
Een man die zwijgt weigert, een vrouw die zwijgt stemt toe. Massignon
Als je niets zegt, kunnen we je ook niet vragen het te herhalen. Coolidge
Het zwijgen is de broer van de beleefdheid. Gabirol
Zwijg of zeg iets dat beter is dan zwijgen. Pythagoras
Zwijgen: dat is de zelfbeheersing van de laffen. Jos Vandeloo
Je moet soms zwijgen om gehoord te worden.
De mens heeft steeds iemand nodig met wie hij zwijgen kan. Van de Woestijne
Om het zwijgen te leren moet men omgaan met hen die te veel spreken. Tom Luting
Zwijgen is in sommige gevallen de meest lafhartige vorm van liegen. W.Triesthof
Het zwijgen irriteert de duivel. Bulgarije
Het zwijgen van sommige mensen is niet om aan te horen. Cor De Jonghe
Zwijgen wordt vaak verkeerd verstaan.
Hij zei niets, maar dat wil niets zeggen, want hij zegt nooit iets. E.Triolet
Zwijgen is een geneesmiddel tegen verdriet. Arabië
De mens heeft steeds iemand nodig met wie hij kan zwijgen. Van de Woestijne
Wat de zwijgzamen denken, is moeilijk in te schatten. Wat de spraakzamen denken evenzeer.
Iedereen wordt zwijgzamer als hij ouder wordt. In het algemeen is er ook meer om over te zwijgen.
Zwijgzame mensen zijn niet altijd denkers. Je hebt laden die op slot zijn en waar niets in zit. Brohan

TERUG NAAR OUDE SITE

TERUG NAAR VERNIEUWDE SITE