ZIEKTE  
Zoals een arts eens opmerkte: menigmaal kost de reparatie meer dan het hele voorwerp waard is. Otto Weiss
De grootste ziekte van onze beschaving is de mening dat zij ziek is. Bomans
Er zijn dokters die hun uiterste best doen om de ziekten binnen ieders bereik te houden.
In het ziekenhuis tref je dikwijls het schoonst geloof aan bij degenen die zeggen geloven maar erg moeilijk te vinden. Nico Ter Linden
Het is niet langer een kwestie van gezond blijven, maar van de ziekte te vinden die je het best ligt. Mason
Iedere gezonde mens is een zieke mens die niet beter weet. Romains
Het leven is een ziekte, dus geniet van de symptomen.
Wie vindt dat hij geen tijd heeft voor lichaamsbeweging, zal vroeg of laat tijd moeten hebben voor ziekte. E.Stanley
Iedere zieke die genezen is, houdt zich voor een dokter Ierland
Er is geen plant of er is wel een vreselijke ziekte die ermee kan worden genezen.
Een vrouw moet wel zeer ziek zijn, wil zij flauwvallen op een onbevallige wijze. Karadja
Wie veel werk heeft, wordt niet ziek. Japan
Men verwijt zieken vaak egoïsme. Is egoïsme dan een voorrecht van gezonden?
Als je gezond bent is het niet zorg om ziek te zijn. Blanche
Men laat geen fruitmand bezorgen bij een zieke groenteboer. Van Kooten en De Bie
Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden.
Heel wat mensen zouden zich beter voelen als ook dat door het ziekenfonds zou terugbetaald worden.
Gezonden willen alles, zieken willen maar één ding.
Het is ongezond nooit ziek te zijn. Koos Versteeg
Sommige zieken feliciteert men wanneer zij zelf tot het besef zijn gekomen dat ze ziek zijn. Seneca
Als je een ziek kind behandelt als een volwassene en een zieke volwassene als een kind dan komt alles in orde. R.Carlisle
Wie in België a zegt, wordt ziek verklaard. Olaerts
Ziek zijn is een van de grootste genoegens in het leven, vooropgesteld dat men niet al te ziek is en niet hoeft te werken voor men genezen is. S.Butler
Maak de doodskist klaar en de zieke zal niet sterven. China
Ziekenhuis: plaats waar vrienden van de patiënt bijeenkomen om symptomen uit te wisselen. V.Hegelin
Bijna elke ziekte heeft zijn eigen TV-show. Huub Martron
Naar bed gaan kan bijna de helft van je ziekten genezen, opstaan de andere helft. R.Schaffer
Eerst het goede nieuws: er wordt een nieuwe ziekte naar u genoemd. W.van Broeckhoven
De ziekte vervreemdt ons van het leven en verzoent ons daardoor met het leven. J.Greshoff
Wanneer lijders aan een kwaal medeslachtoffers van dezelfde ziekte ontmoeten, begint het gesprek en is het leven weer heerlijk. Logan P.Smith
Het was zijn laatste ziekte. Toen hij genezen was, is hij gestorven. J.Van Remoortere
"Is mijn ziekte erg gevaarlijk dokter? - "Laat ik het zo zeggen. Als ik u kan genezen word ik wereldberoemd." W.van Broeckhoven
Hij lijdt aan diabetes en spreekt over zijn ziekte als was hij eigenaar van een suikerplantage. F.Francken
Eén maand na mijn ziekte moest ik mij gaan aanmelden bij de rijksdienst voor arbeidsvoorziening en ik geniet er nog steeds van. J.van Remoortere
Dezelfde ziekteverschijnselen binden mensen meer dan dezelfde overtuigingen. C.Merz

TERUG NAAR OUDE SITE

TERUG NAAR VERNIEUWDE SITE