WILDE
beminnen Zichzelf te beminnen, is het begin van een levenslange roman.
bigamie Bigamie is één vrouw te veel hebben, monogamie is hetzelfde.
cynicus Cynicus: iemand, die overal de prijs en nergens de waarde van kent.
dapper De dapperste man is bang van zichzelf.
eenvoud Eenvoudige genoegens zijn de laatste hartstocht van ingewikkelde naturen.
eerzucht Eerzucht is het laatste toevluchtsoord voor de mislukkeling.
ervaring Ervaring is eenvoudig de naam die we aan de som van onze fouten geven.
geld Jongelui denken tegenwoordig dat geld alles is in het leven, als ze ouder worden weten ze het zeker.
genoegens Eenvoudige genoegens zijn de laatste toevlucht van ingewikkelde naturen.
gevoelen Het voordeel van onze gevoelens is dat ze ons op een dwaalspoor brengen.
god Wanneer de goden ons willen straffen, verhoren ze onze gebeden.
huwelijk Het huwelijk is het enige onderwerp waarover alle vrouwen het eens zijn en alle mannen oneens.
jong Ik ben niet jong genoeg om alles te weten.
jong Het geheim van jong blijven is nooit een emotie hebben die niet bij je past.
kunst De kunst begint eerst waar de nabootsing eindigt.
leven We leven allemaal in de goot, maar sommigen zien op naar de sterren.
man Een man over wie veel gepraat wordt is altijd aantrekkelijk.
man Spreek tegen elke vrouw alsof je verliefd op haar bent, tegen elke man alsof hij je verveelt.
masker Een mens is het minst zichzelf als hij uit eigen naam spreekt. Geef hem een masker en hij spreekt de waarheid.
mirakelen ik geloof niet in mirakelen, ik heb er te veel gezien.
oprecht De mensen zijn verdeeld in twee groepen: de oprechten en de onoprechten. De oprechten maken de verdeling.
oud Zodra mensen oud genoeg zijn om beter te weten zijn ze seniel.
oud De tragedie van de ouderdom is niet dat men oud is, doch dat men jong is.
ouders Weinig ouders slaan tegenwoordig nog acht op wat hun kinderen tegen hen zeggen; de ouderwetse eerbied voor de kinderen is snel aan het uitsterven.
raad Het beste wat je met goede raad kunt doen is hem doorgeven aan iemand anders. Zelf kan je er immers niets mee aanvangen.
smaak Mijn smaak is allereenvoudigst: ik ben altijd tevreden met het beste.
uitnodiging "Spijtig genoeg kan ik op je uitnodiging niet ingaan. Ik heb die dag namelijk een totaal onbelangrijke afspraak.
vergeven Als Christus zegt: "Vergeeft uw vijanden" zegt Hij dat niet terwille van de vijand, maar terwille van onszelf en omdat liefde schoner is dan haat.
verleden Niemand is rijk genoeg om zijn verleden terug te kunnen kopen.
verleiding De mens weerstaat aan alles, behalve aan de verleiding.
vleien Als een vrouw zegt dat ze niet gevleid kan worden, zeg haar dan dat het waar is, dan voelt ze zich gevleid.
voorzichtigheid Voorzichtigheid is wat we bij de anderen lafheid noemen.
vrouw Vrouwen worden nooit ontwapend door complimentjes, mannen altijd.Dat is het verschil tussen de seksen.
vrouw Mannen kunnen geanalyseerd worden, vrouwen enkel aanbeden.
vrouw Ge weet hoe de nieuwsgierigheid van een vrouw is. Bijna net zo groot als die van een man.
vrouw Vrouwen zijn er om bemind te worden en niet om begrepen te worden.
vrouw Zolang een vrouw er tien jaar jonger uit ziet dan haar dochter voelt ze zich tevreden.
vrouw Wie een mooie, goede en slimme vrouw zoekt, zoekt er niet één maar drie.
weer Als mensen met mij over het weer praten, heb ik altijd het gevoel dat ze iets anders bedoelen.
weggooien We zouden veel dingen weggooien als we niet zo bang waren dat anderen ze zouden inpikken.
ziel Zij die enig verschil zien tussen ziel en lichaam hebben geen van beide.

TERUG NAAR OUDE SITE

TERUG NAAR VERNIEUWDE SITE