WIJSHEID  
Overdreven ernst is geen teken van wijsheid. Anagarika
Wijsheid wordt uit nood geboren.
Intelligentie krijgt men mee, wijsheid moet men leren.
Op weg naar de wijsheid is de eerste stap stilte; de tweede luisteren; de derde onthouden; de vierde oefenen; de vijfde onderwijzen aan anderen. S.Ibn Gabirol
Wijsheid is: meer vreugde beleven aan tien vogels in de lucht dan aan n in de hand. J.de Valckenaere
Als de wijsheid binnenkomt, komt de spitsvondigheid mee. Talmoed
Beknoptheid is de ziel ven de wijsheid. Shakespeare
De dingen die ons gelukkig maken, maken ons wijs. J.Masefield
Kennis is nog geen wijsheid. Schopenhauer
De wijsheid der kinderen is hun vrolijkheid.
Alles wat ik over het leven heb geleerd, kan ik samenvatten in drie woorden: het gaat verder. R.Frost
Pijn doet een mens nadenken, gedachten maken een mens wijs, wijsheid maakt het leven draaglijk. John Patrick
De stilte is als slaap, zij verfrist de wijsheid.
Wellicht schuilt in de twijfel de grootste wijsheid. R.Raveel
De hoogste wijsheid is vriendelijkheid. Hebreeuws
Houd verre van mij de wijsheid die niet weent, het denken dat niet lacht en de grootheid die zich niet buigt voor kinderen. K.G.
Er is geen lift voor wijsheid, ze gaat trapsgewijs.
Wijsheid is nooit haastig en haast is zelden wijs.
Leed is de vader en liefde de moeder van de wijsheid. L.Brne
De conditio sine qua non van wijsheid en goedheid is een goede spijsvertering. Laverle
Wijsheid is weten wanneer je dom mag zijn. Engle
Wijsheid is pozie die zingt in de geest. K.Gibran
Wijsheid is: een paar schaatsen in de ijstijd.
Het is nooit zo dat de natuur het ene zegt en wijsheid het andere. Juvenalis
Wie het dwaze niet eert, is de wijsheid niet weerd. J.Greshoff
Ik heb altijd de dwaasheid der hartstochten verkozen boven de wijsheid der onverschilligheid. Anatole France
Iedereen is minstens vijf minuten per dag een idioot. Wijsheid bestaat erin die grens niet te overschrijden. E.H.
Negentig procent van alle wijsheid is: op het juiste moment wijs te zijn. Roosevelt
Wijsheid is niets anders dan de wetenschap van het geluk. Diderot
De ochtend is verstandiger dan de avond tevoren. Oekrane
Onze eigen wijsheid schiet te kort zodra het eigenwijsheid wordt.
Een wijs man is een hoed voor 1OO kaalhoofdigen en een stok voor 1OO blinden. Perzi
Men heeft de wijsheid niet in pacht enkel door ze te play-backen. Geert Galle
Het mooiste van alles dat wijsheid ons biedt om het leven prachtig te maken, is zonder twijfel vriendschap. Epicurus
Wijsheid is de eigenschap die je uit situaties houdt waarin je haar nodig hebt. D.Larsen
Wijsheid bestaat uit weten wanneer je de perfectie moet vermijden. Horowitz
De meest wijze man is alleen maar een jongetje dat zijn volwassenheid betreurt.
Ook de spiegel van de wijsheid beslaat. Japan

TERUG NAAR OUDE SITE

TERUG NAAR VERNIEUWDE SITE