WETENSCHAP  
De wetenschap heeft van ons Goden gemaakt nog voor we het verdienden mensen te zijn. Rostand
De enige remedie tegen bijgeloof is wetenschap. H.T.Buckle
Misbruik van boeken doodt de wetenschap. J.J.Rousseau
Kunst en wetenschap zijn als vrouwen : ze willen veroverd worden. Bomans
Het doel van de wetenschap is waarheid; het doel van de kunst daarentegen is plezier. Lessing
Tien procent van de onderzoekers is verantwoordelijk voor negentig procent van de wetenschappelijke vooruitgang. Ortega Y Gasset
Misschien is wetenschap een poging tot onschadelijk maken van de oerangst. Herman De Konick
Wetenschap is georganiseerde kennis. H.Spencer
De meest belangrijke ideeŽn van de wetenschap zijn in de grond eenvoudig en kunnen als regel worden meegedeeld in een taal die voor iedereen begrijpelijk is. Einstein
Wetenschap zonder religie is kreupel. Religie zonder wetenschap is blind. Einstein
De gehele wetenschap is niets meer dan een verfijning van het dagelijkse denken. Einstein
Wetenschap ontwikkelt zich van ' niet weten wat wel het geval is ' tot ' wel weten wat niet het geval is'. Marco Roos
In de wetenschap gelijken wij op kinderen, die aan de oever der kennis hier en daar een steentje oprapen, terwijl de wijde oceaan van het onbekende zich voor onze ogen uitstrekt. Newton
Weinig wetenschap verwijdert van God, veel wetenschap brent tot Hem terug. F.Bacon
Kinderen imiteren hun ouders, studenten hun docenten en de meeste wetenschappers andere wetenschappers. Ijseling
De wetenschappen beoefenen en de mensen niet liefhebben, is hetzelfde als een fakkel ontsteken en de ogen sluiten. China
Een wetenschapper is een bijzondere vogel: eerst broedt hij en vervolgens legt hij zijn ei. Ferwerda

TERUG NAAR OUDE SITE

TERUG NAAR VERNIEUWDE SITE