WET  
De gewoonte vertolkt het best de wet. Middeleeuwen
Mannen maken wetten, vrouwen de gewoonten. T.Luiting
Wetten maken is gemakkelijker dan regeren. Tolstoi
Voor de vijand worden de wetten toegepast, voor de vrienden worden ze geÔnterpreteerd.
Wie vaak beroep doet op de wet ,verliest een os en wint een kat. RoemeniŽ
De wet verbiedt, in zijn majestatische gelijkheid zowel de rijken als de armen onder bruggen te slapen, in de straten te bedelen en brood te stelen. Anatole France
Waarheen het hart gaat, volgt de wet. Afghanistan
Goede mensen hebben geen wetten nodig om te weten waar hun verantwoordelijkheid ligt en slechte vinden wel een achterpoortje. Plato
Hoe meer wetten, hoe meer dieven. Lao-Tse
In de corruptste staten vindt men de meeste wetten. Tacitus
Wanneer de wetten konden spreken, zouden zij zich vooral over de advocaten beklagen. Halifax
Wetten zijn alleen van nut in de gemakkelijke gevallen. In de moeilijke gevallen geldt alleen de wet van van de sterkste. Piet Grijs
De letter van de wet heeft ook verschillende spellingen. Olaerts
De wet is als een mes, dat alleen degenen kwetst, die er mee spelen. Z.Amerika
De gewoonte en de wet zijn zusters. Slovakije
De wet is een vlag en goud is de wind die haar doet waaien. Rusland
De wet is goed, maar de mensen niet. China
Zij die de wetten maken, hebben eerst de mazen uitgeprobeerd. F.Lambrecht

TERUG NAAR OUDE SITE

TERUG NAAR VERNIEUWDE SITE