WERELD  
Zelfs al zou ik weten dat de wereld morgen in stukken uiteenvalt, ik zou toch mijn appelboom planten. Luther
Wereld leef verder. Hier is een kind om je verder te duwen. E.Potnoy
Er valt op deze wereld niets te lachen, maar als je daar nu maar van uitgaat, valt er nog een hoop te lachen. Carmiggelt
Alle wereldproblemen verzinken in het niet als we een stofje in ons oog krijgen. H.Bergson
De wereld vleit de olifant en vertrapt de mier. India
De wereld is een schouwtoneel, elk speelt zijn rol en krijgt zijn deel. Shakespeare
Geloof niet dat de wereld u een bestaan verschuldigd is; de wereld is u niets verschuldigd: zij was hier eerder dan u. R.J.Burdette
Als de wereld je niet in verwarring brengt, ben je verkeerd genformeerd. W.van Broeckhoven
Als de wereld rond is hoe kan je dan naar de 4 hoeken van de wereld reizen ? W.van Broeckhoven
Wij interpreteren de wereld verkeerd en zeggen vervolgens dat ze ons niet begrijpt. R.Tagore
Kijk om je heen, kijk om je heen. Zoals de wereld nu is, zie je hem nooit weer. Buddingh
De wereld heeft niemand wat beloofd. Afrika
De gelukkigste bladzijden uit de wereldgeschiedenis zijn de lege bladzijden.
Niemand weet met welke wapens de derde wereldoorlog zal uitgevochten worden, maar de vierde zal beslist worden met stokken en stenen. Einstein
Ja, wij schieten aardig op: wij beginnen onze wereldoorlogen al te nummeren. A.Mussche
Wereldverbeteraars zijn mensen die meteen het hele huis afbreken als er ergens een deur piept. Knuth

TERUG NAAR OUDE SITE

TERUG NAAR VERNIEUWDE SITE