VROUW 1  
De grootste verdienste van sommige mensen is hun vrouw. Poincelot
Vrouwenliefde is als wijn. Die licht verandert in azijn.
Neem een huis dat af is, neem een vrouw die niet af is. Bulgarije
Vrouwen kunnen orgasmen faken, mannen een hele relatie.
Vrouwen en soep smaken het hele jaar. Spanje
Uit een onderzoek blijkt dat vrouwen zich ongemakkelijk voelen wanneer ze zich moeten uitkleden in de aanwezigheid van andere vrouwen, terwijl dat geen probleem is wanneer er mannen bij zijn. Vrouwen kijken kritisch toe, mannen zijn dankbaar. Robert de Niro
Een jonge vrouw voor een oude man - een harde noot voor een brokkelige tand. Jiddisch
De twee ongelukkigste jaren in het leven van een vrouw : als ze 13 is en als haar dochter het is. Mc.Laughlin
Zonder vrouwen zou het begin van ons leven verstoken zijn van hulp, het midden van plezier en het einde van troost. Jouy
Vrouwen zijn als PC's: Als je denkt dat je ze helemaal door hebt, veranderen ze enkele circuits, blokkeren helemaal en geven niet de minste hint om de situatie te deblokkeren. L.Gheysen
Vrouwen raden alles juist en als ze zich vergissen betekent dit dat ze nagedacht hebben. A.Karr
Wie een mooie, goede en slimme vrouw zoekt, zoekt er niet één maar drie. Oscar Wilde
Het is de vrouw die de man kiest die haar zal kiezen. P.Géraldy
Door voortdurend aan vrouwen te denken, weet men niet meer wat er over te denken valt. Audiard
Mijn vrouw wilde de wereld zien. Ik kocht haar een atlas. W.van Broeckhoven
Zoek voor jezelf een spaarzame vrouw al moet je daarbij een paar schoenen verslijten. Japan
In de grond is elke vrouw onderdanig, zwijgzaam en trouw.
Een man wil niet alleen getrouwd zijn met de moeder van zijn kinderen, maar ook met de leuke vrouw die hij destijds heeft leren kennen. H.Nijenhuis
De grootste vrouwenhaters zijn andere vrouwen.
Het hart van een vrouw is even ongrijpbaar als een dauwdruppel op een lotusblad. Thailand
Een vrouw houdt van de man. We mogen ons prijzen als we daar enigzins op lijken. Jonckheere
Een vrouw kreeg een gedachte. Onmiddellijk riep ze haar gevoel ter hulp om te zien wat deze gedachte betekende. B.Wolken
Is het u ooit opgevallen dat veel juwelen een vrouw of ongelooflijk dik of ongelooflijk mager maken. J.Barrie
Kniel nooit voor een vrouw, tenzij ze reeds ligt. Olaerts
Indien je de vrouwen wilt behagen, zeg hen dan wat je niet wilt dat ze tegen jouw vrouw zouden zeggen. M.Jouhandeau
Jonge vrouwen zijn de paarden waarop de oude mannen naar de hel rijden.
Vrouwen moet je niet al te letterlijk nemen, figuurlijk zijn ze juist het mooist. Kadé Bruin
Zij was een moedige vrouw die van geen kleintje vervaard was. Ze had er dan ook twaalf. G.Bernaert
Trouwe vrouw: de vrouw die haar man trouw blijft in al de moeilijkheden die hij zonder haar nooit zou hebben gehad. M.Callewaert
Een vrouw kan alleen gelukkig zijn als zij ook ongelukkig kan zijn. Piet Nijs
Het kan een vrouw verbazen dat zij op iemand verliefd geworden is, maar het verbaast haar nooit dat iemand verliefd op haar is geworden. Marivaux
Ook de grote olifant geraakt verstrikt in één vrouwenhaar. China
Wanneer een vrouw moet kiezen tussen liefde en rijkdom kiest zij steeds voor allebei. M.Achard
Wil je dat een vrouw naar je luistert, spreek over haar. J.Vercammen
De vrouw brengt u terug tot de eeuwige bron waar God zich in spiegelt. Renan
Vrouwen worden nooit ontwapend door complimentjes, mannen altijd.Dat is het verschil tussen de seksen. Oscar Wilde
Dertig jaar heb ik me beziggehouden met de psychologie van de vrouw, maar er is één vraag waarop ik nog geen antwoord heb gevonden : wat willen ze eigenlijk? S.Freud
In de mond van een vrouw is "neen" slechts de oudere broer van "ja". Victor Hugo
Ook de minst behaagzieke vrouw weet nog altijd iets eerder dat iemand verliefd op haar is dan deze laatste zelf. C.de Florian
Een vrouw houdt op er een eigen wil op na te houden, wanneer haar echtgenoot haar beveelt wat zij wenst G.Engelsmann
Vrouwen knipperen met de ogen omdat ze niet mogen knipogen. Piet Nijs
Er is niets dat een vrouw niet gelooft als ze er zelf zin in heeft. A.Christie
Men kan een vrouw in de conversatie geen groter genoegen doen dan haar te vragen een andere vrouw te beschrijven. M.Gijsen
In de geest of het hart van een vrouw kan geen stelregel bestaan die niet overeenstemt met haar temperament. La Rochefoucauld
Vrouw: wezen dat naar een stoel grijpt als ze de telefoon hoort rinkelen. P.Tech
Als je wilt dat je vrouw naar je luistert, moet je met een andere vrouw praten. L.Minelli
Vrouwen bewonderen een man omdat hij sterk is, maar hebben hem lief omwille van zijn zwakheden. B.Braun
Vrouwen luisteren niet naar de woorden, zij luisteren naar de muziek. R.de Flers
Vrouwen hebben een simpele smaak. Zij kunnen behagen scheppen in het gebabbel van kleine kinderen en verliefde mannen. H.L.Mencken
Vrouwen bewaren hun tranen tot er een man in de buurt is. C.Buddingh
Een vrouw moet er zo verstandig uitzien dat haar domheid als een aangename verrassing overkomt. K.Kraus
Een vrouw kan haar liefde 4O jaar lang verbergen, maar haar haat en afkeer niet één dag. Arabië
Ben jij de vrouw met wie jij je hele leven zou willen doorbrengen? J.A.
Het truitje van een vrouw zit perfect als het de adem afsnijdt bij de mannen. Zsa zsa Gabor
Wie een vrouw van 4O verwisselt tegen twee van 2O kent noch de waarde van het geld noch die van vrouwen. J.de Valckenaere
Om door de vrouwen bemind te worden, moet men hun laten geloven dat men hen niet kent. Zij kunnen onmogelijk aannemen dat een man hen zou kennen en toch van hen houden. N.Chamfort
Het meest buitengewone geheugen is dat van een verliefde vrouw. A.Maurois
Er zijn vrouwen die alleen maar luisteren naar wat hun man zegt als deze praat in zijn slaap. S.Guitry
Menigeen zou zo graag een vrouw willen zoeken, maar hij heeft haar al gevonden. Otto Weiss
Wanneer je vrouw je zegt dat je van de rots moet springen, bid dan God dat het een lage rots mag zijn. Spanje
Een vrouw is mooi wanneer ze naakt mooier is dan half naakt. J.Vercammen
Wie bij het zien van zijn vrouw aan Picasso denkt, kan best een advocaat bellen. Carmiggelt
Een manier om je vrouw op te beuren, is thuiskomen en meedelen dat je knappe secretaresse gehuwd is. O.A.Battista
Laat uw vrouw eens uw B-kant draaien. Toon Verhoeven
De moderne vrouw weet welk het lievelingsgerecht van haar man is en in welk gezellig restaurant dat op het menu staat. Galler Tagblatt
Houd op met je vrouw te prijzen en ze denkt dat je haar niet meer liefhebt; ga door met prijzen en ze vindt dat ze te goed is voor jou. J.Adams
Er zijn drie soorten wezens die, als men denkt dat ze komen, weggaan en als men denkt dat ze weggaan komen : diplomaten, vrouwen en krabben. John Hay
We moeten onze vrouwen weer leren bekijken zoals we de vrouw van een ander bekijken. Pol Vanhaverbeke
De vrouwen luisteren meer naar de handen dan naar de woorden van de man. S.Graff
Vrouwen kijken alleen maar naar mannen om te zien of die hen wel bekijken. G.de Ley
Of vrouwen evenveel verstand hebben als mannen durf ik niet uit te maken, maar ze hebben stellig niet zoveel onverstand. G.J.Saume
Een vrouw is bang voor haar eerste man, een man is bang voor zijn tweede vrouw. Servië
Een onderzoek heeft uitgewezen dat een vrouw drie favoriete dieren heeft: een Jaguar voor de deur, een nerts in de kast en een ezel die dat allemaal betaalt.
Vrouwen hebben drie soorten tranen: van verdriet, van ongeduld en van bedrog. Engeland
Probeer nooit met een vrouw te redetwisten als zij moe is of uitgerust. H.C.Diefenbach
Wanneer men over vrouwen spreekt, overdrijft men altijd. J.Vercammen
Men kan een vrouw geheid van elke ingebeelde kwaal bevrijden als men beweert dat het een leeftijdsverschijnsel is. A.Schnitzler
Onderschat een vrouw nooit tenzij u het over haar leeftijd of gewicht hebt. Wim Triesthof
Een mooie man is aangenaam om naar te kijken, maar het is gemakkelijker te leven met een geestige man. Rusland
Een vrouw is altijd jonger dan een man van dezelfde leeftijd. E.E.Browning
Het hart van de vrouw is een afgrond waarvan niemand de diepte kent. Mme de Riccobini
De vos weet veel, maar de verliefde vrouw weet nog veel meer. Spanje
Een man zonder vrouw is als een paard zonder teugels; een vrouw zonder man is als een schip zonder roer. Thailand
De vrouw zal werkelijk de gelijke van de man zijn op de dag waarop er, voor een belangrijke functie, een onbekwame vrouw zal worden benoemd. Girond
Ik zou niet graag willen beweren dat vrouwen geen karakter hebben; integendeel: ze hebben bijna iedere dag een ander. H.Heine
Vrouwen houden van eenvoudige dingen mannen bvb.
Loop nooit een tram of een vrouw achterna: over vijf minuten komt er een andere. Simplicissimus
Vrouwen zijn het verleidelijkst wanneer zij bang zijn. Daarom zijn ze ook zo gauw bang. L.Börne
Een verstandige vrouw is een vrouw die haar man vrij laat beslissen wat zij wil. J.Lambin
Als men een vrouw niet kan krijgen, moet men zich erbij neerleggen. M.Schoeters
Ik heb een vrouw gekend die nooit een kennissennieuwtje vertelde, nooit een opmerking had achter de rug van haar schoonzuster en die nooit een geheim doorvertelde. Waar ze gebleven is weet ik niet. Zij moet wel gebarsten zijn.… A.M.G.Schmidt
Ik hou van vrouwen. Daarom kleed ik ze aan. Y.Saint-Laurent
Bij vrouwen weet men nooit precies waar de engel ophoudt en de duivel begint H.Heine
De vrouwen geven slechts aan de vriendschap, wat zij aan de liefde ontstelen. N.Chamfort
Mijn vrouw is als geld. Soms zou ik ze door deuren en vensters kunnen gooien. W.van Broeckhoven
De mooiste tien jaren van het leven van een vrouw zijn die tussen haar vijfentwintigste en haar zevenentwintigste. W.van Broeckhoven
Je hebt slechts de vrouwen lief die je gelukkig maken. M.Achard
Wanneer de vrouwen van ons houden, vergeven zij ons alles, zelfs onze misdrijven maar wanneer zij niet van ons houden vergeven zij ons niets, zelfs niet onze deugden. H.de Balzac
Een vrouw kan niet tegelijk mooi en verstandig zijn, anders zou het een man zijn.
Vandaag de dag kan je geen mensen meer kopen, behalve vrouwen natuurlijk. C.B.Luc
Het kan me niet schelen dat vrouwen zich de betere vinden van de man, als ze maar niet gaan denken dat ze de gelijke zijn van de man.
"Met welk soort vrouw ben jij getrouwd?" - "Met een engel." - "De mijne leeft nog."
Hij: "Ik heb je lief, ik lig aan je voeten, ik ben je slaaf." - Zij: "Goed ik zal je dan ook als slaaf behandelen. Ik schenk je de vrijheid."
Een goede vrouw vergeeft haar man altijd als zij verkeerd is.
Vrouwen zijn de beste psychiaters tot ze verliefd worden. Van dan af zijn ze de beste patienten. B.Hecht
Overeenkomst tussen een tropische storm en een vrouw: Als ze op je afkomt, is ze zeer warm en als ze weg is, heeft ze je huis en je auto mee.
Als je echt gek wil worden, moet je proberen een vrouw te begrijpen.
Vrouwen leven langer dan mannen, vooral de weduwen. Clémenceau
Er zijn twee soorten mannen die niets van vrouwen begrijpen : vrijgezellen en echtgenoten.
Mijn vrouw is baas over de kinderen, het geld en zo. Maar met de goudvis doe ik wat ik wil. L.Verbeeck
Vrouwen inspireren de mannen tot de grote dingen die zij hun beletten uit te voeren. A.Dumas père
Wacht u voor uitdagende vrouwen. Meer doen zij gewoonlijk niet. W.Triesthof
Vrouwen huilen nooit smartelijker dan wanneer zij huilen van spijt. A.Ricard
Als zij jong is, moet de vrouw mooi zijn om succes te hebben. Daarna moet zij succes hebben om mooi te blijven. F.Sagan
Vrouwen dragen niet de kleren die zij mooi vinden, zij vinden de kleren mooi omdat zij ze dragen. C.Dior
Iedere vrouw wil liever mooi dan goed zijn. Duitsland
Als je denkt dat vrouwen niet kunnen ontploffen, laat er dan eens een vallen. Liebermann
Zolang men niet zegt dat een vrouw niet mooi hoeft te zijn, zullen mannen superieur zijn aan vrouwen. Dutourd
Laat me je vrouw zien en ik zal je zeggen wat voor een man ze heeft. Spanje
Vrouwen lopen langzaam om langer mooi te zijn. Stef Bos
"In het begin was het Woord." - "Ik heb altijd al vermoed dat de vrouw er eerder was dan de man." J.de Valckenaere
Vrouwen hebben elkaar door, maar mannen begrijpen zichzelf niet. T.Reik
Hoe zou de wereld er zonder mannen uitzien? Geen oorlog meer en alleen dikke en gelukkige vrouwen.
Natuurlijk is de vrouw niet inferieur. Het is de man die superieur is. Rocca
Het karakter van de vrouw openbaart zich niet bij het begin van de liefde maar bij het einde ervan. R.Luxenburg
Wie een vrouw begrijpt, is geen man. Wim Balijon
Het kostbaarste bezit van de vrouwen is de fantasie der mannen.
Zo een grammaticus die volhoudt dat "een groep vrouwen" enkelvoud is, moet je er eens midden tussen in zetten. Kadé Bruin
Waarom hebben vrouwen geld nodig: ze roken niet, ze drinken niet, ze gokken niet en vrouwen zijn ze zelf al.
Vrouwen en katten doen alles wat hun hartje wenst, mannen en honden moeten daar maar aan wennen.
De laatste keer dat ik in een vrouw was, was toen ik het Vrijheidsbeeld bezocht. Woody Allen
Vrouw, verman jezelf, blijf vrouw.
Mijn vrouw is er vandoor gegaan toen ik in bad zat en op die gelegenheid heeft ze maanden moeten wachten. Cocker Joe
Als een man veel hoort van wat een vrouw zegt, is ze niet knap. Haskins
Hij :"Ik begrijp niet waarom de domste mannen de intelligentste vrouwen hebben." - Zij: "Dank u voor het compliment."
Mannen kunnen geanalyseerd worden, vrouwen enkel aanbeden. Oscar Wilde
De verbeelding van de man is het beste wapen van de vrouw. Sophia Loren
De weg naar het hart begint bij een vrouw aan het oor, bij een man aan het oog. J.Vercammen
Echte vrouwen bezitten tweemaal meer liefde, achtmaal meer schaamtegevoel en viermaal meer volharding dan mannen. Panchatentna
Er zijn zo weinig vrouwelijke komieken omdat er weinig vrouwen kunnen verdragen dat er om hen gelachen wordt. A.Russell
Kunt u zich een vrouw voorstellen die haar minnaar 1OO1 nachten lang sprookjes zou laten vertellen? S.Jerzy Lec
Wanneer een vrouw tegen u praat, glimlach haar dan toe,maar luister niet. China
Indien ge een vrouw niet met liefde voor u kunt vervullen, vervul haar dan tot overlopens toe met liefde voor haarzelf; al het overlopende zal voor u zijn. C.C.Colton
Jij bent de vrouw van mijn dromen en ik wil dat graag zo houden.
Nooit een vrouw gelijk geven, want misschien is ze intussen alweer van mening veranderd. M.Mastrioanni
Als je wil weten hoe oud een vrouw is, vraag het dan aan haar schoonzuster. E.W.Howe
Een vrouw is met haar geslacht betrokken bij alle dingen van het leven. Soms zelfs bij de liefde. K.Kraus
Zelfs de eenoog knipoogt naar de vrouwen. Arabisch
Vrouwen zijn als water, je kunt ze in drie toestanden aantreffen: kokend, bevroren of verdampt. W.Ruyslinck
Als er geen liefde of haat meespeelt, speelt de vrouw middelmatig. Nietzsche
Sommige vrouwen zwijgen wel eens. Maar nooit als ze niets te zeggen hebben. P.Sounday
Om van de vrouwen te houden, mag je ze niet kennen en om ze te kennen mag je niet van ze houden. E.Jaloux
Jurken moeten spannend genoeg zijn om te bewijzen dat je een vrouw bent en los genoeg om te bewijzen dat je een dame bent. E.Head
Je hebt gelijk te twijfelen aan de liefde van een vrouw wanneer zij je te gemakkelijk vergeeft. J.Vercammen
Er is nog nooit een mooie vrouw geweest of ze trok gezichten in een spiegel. Shakespeare
Vrouwen die elkaar kussen, doen mij altijd denken aan boksers die elkaar de hand schudden. H.L.Mencken
Het hart der vrouwen is zo wispelturig dat de mond der mannen er voortdurend van overloopt. J.De Valckenaere
Vertrouw je vrouw nooit voor ze je 10 zonen heeft geschonken. China
Een vrouw kan haar gelaat sluieren met een glimlach. K.Gibran
Alle vrouwen zijn of veel beter of veel slechter dan de mannen. Napoleon
Onder een goede vrouw verstaan vrouwen een vrouw die de goedheid heeft niet knap te zijn. Marivaux
Volgens een onderzoek hebben 93 % van de vrouwen wel eens een spook in eigen huis gezien. Echtgenoot niet inbegrepen. W.van Broeckhoven
Vrouwen zijn gek op mannen die alles op het gepaste ogenblik doen. G.Guilbert
Wanneer een vrouw zegt:" Als je niet van me houd word ik gek", vergeet ze er bij te zeggen: "op een ander". C.du Plessis-Chamont
Menige vrouw leent het hart van een man, zeer weinigen kunnen het bezitten. K.Gibran
Van tien vrouwen zijn er negen afgunstig. China
Wie alleen de liefde liefheeft, vergeet de vrouw. En de vrouw wil niet vergeten worden. B.Cami
Ik heb geleerd dat er maar twee dingen zijn om je vrouw tevreden te houden. Het eerste is : laat haar in de waan dat ze haar zin krijgt. En het tweede: geef haar haar zin. L.B.Johnson
Als een man brult, is hij dynamisch. Als een vrouw brult, is zij hysterisch. H.Knef
Vrouwen houden van een man die geweldig is. Maar niet omdat hij geweldig is. Cor De Jonghe
Een dame is een vrouw die maakt dat een man zich gedraagt als een heer. R.Lynes
Wanneer een vrouw zegt: "Ik wil geen namen noemen." is dat al niet meer nodig. Robinson
Peren en vrouwen zijn het zoetst op de plaatsen waar zij het zwaarst wegen.
De vrouw moet nederig zijn als een lam, ijverig als een bij, mooi als een paradijsvogel en trouw als een tortelduif. Rusland
Je moet een vrouw nooit tegenspreken. Je hoeft alleen maar te wachten tot ze het zelf doet. H.Bogart
Vrouwen vergeven ons zelden dat we jaloers zijn, nooit dat we het niet zijn. P.J.Toulet
Mannen spelen het spel, vrouwen kennen de eindstand.
Mooie vrouwen zijn geschapen voor mannen zonder verbeelding. Guy de Maupassant
Vrouwen en olifanten vergeten nooit een belediging. Saki
Lelijke vrouwen weten meer over mannen dan mooie. K.Hepburn
Alleen vrouwen in soepadvertenties vinden het elke dag prettig als hun man thuiskomt. Carmiggelt
De enige die een vrouw het laatste woord kan ontfrutselen is een echoput. J.Arandal
Er is niets ondoorgrondelijker dan de oppervlakkigheid van de vrouwen. K.Kraus
De liefde van de vrouw vormt het karakter van de man. S.Reyes
Vrouwen zijn als honing, het is lekker maar het kleeft. J.Geeraerts
Alles wat een vrouw moet weten, weet ze al. Julie Christie
Vrouwen verkiezen altijd onze slavernij boven hun vrijheid. Jean Rostand
Probeer niet te raden naar de maat van uw vrouw. Koop gewoon iets waar "small" op staat en zorg dat u de bon niet kwijt geraakt. Lode Marley
Als de vrouwen echt goed waren zou God er een hebben. Georgië
Ge weet hoe de nieuwsgierigheid van een vrouw is. Bijna net zo groot als die van een man. O.Wilde
De vrouw wordt veel meer gemarteld door de onverschilligheid van de man dan door zijn dwingelandij. J.Michelet
Ook de verstandigste vrouw vindt geen graten in een dwaasheid die voor haar begaan werd. J.de Valckenaere
De meeste vrouwen bezoeken graag hun man in het ziekenhuis, omdat ze dan tenminste weten waar hij is. Helen Vita
Een verliefde vrouw kan je zo ver krijgen dat ze doet wat ze eigenlijk wil. Mastroianni
Voor iedere man is er een gepaste vrouw. Tot het moment dat zijn vrouw er achter komt.
Zijn hele leven lang droeg hij zijn vrouw op zijn rug. Toen hij haar uiteindelijk neerzette, zei ze : "Ik ben moe." Kroatië
De enige manier om een vrouw te begrijpen, is van haar te houden en dan is het niet meer nodig om haar te begrijpen. Harris
Geen spiegel flateert de vrouw zozeer als de ogen van een verliefde man. Van Merlet
Ik ken een vrouw die had haar benen genummerd. Dan kon ze ze beter uit elkaar houden. F.de Jonghe
Wanneer een vrouw niet meer weet wat ze moet antwoorden, dan is de zee leeg. Polen
Je staat in de krant. Dit artikel zegt dat er teveel vrouwen zijn.
Vele vrouwen trouwen omdat ze het alleen zijn beu worden. Zij scheiden om dezelfde reden. Hanne Wieder
De vrouw volgt de man waar zij gaat. A.Brand
"Hoe heb jij je vrouw leren kennen?" - "Toen we getrouwd waren."
Als je niks nodig hebt, kan je van een vrouw alles gedaan krijgen. Serge Gainsbourg
Vrouwen zijn als kinderen: ze zeggen allerlei dingen die ze niet verstaan en waaruit je veel kan leren. Ben Cami
Een vrouw moet wel zeer ziek zijn, wil zij flauwvallen op een onbevallige wijze. Karadja
De grootste troef van de vrouw is de fantasie van de man.
Een vrouw kan zonder twijfel een geheim bewaren als haar maar niet verteld wordt dat het een geheim is. Colette
Vrouwen doen voor hun uiterlijk dingen die iemand in de gevangenis zouden doen belanden wanneer hij tweedehandswagens op zo'n manier zou behandelen. Montherlant
De wereld draait rond de vrouw. Wordt een man geboren, dan vraagt iedereen: hoe gaat het met de moeder? Trouwt hij, dan zegt men: wat een knappe bruid. Sterft hij, dan vraagt men : hoeveel erft ze? Callewaert
Verloren vrouwen zijn vrouwen die men overal vindt. J.Vercammen
Als een vrouw de waarheid spreekt dan is het om een leugen te verbergen. H.Jeanson
Een vrouw schenkt zich enkel weg als zij weet dat ze het onbeperkt mag doen. P.Sterckx
Vrouwen bewaren een speciaal hoekje in hun hart voor fouten die ze nooit hebben begaan. Skinner
Je hebt gelijk te twijfelen aan de liefde van een vrouw wanneer ze je te gemakkelijk vergeeft. J.Vercammen
Een vrouw die haar ongelijk toegeeft, heeft een nieuw kleed op het oog. Geert Galle
Wie de vrouw niet heeft die hij bemint, houdt van veel vrouwen die hij niet bemint. K.Jonckheere
Luister naar een vrouw wanneer ze naar je kijkt, niet wanneer ze praat. Gibran
Een vrouw is als een schaduw: volg haar en ze ontvlucht u, ontvlucht haar en ze volgt u. N.Chamfort
Mannen zijn over het algemeen logische denkers maar vrouwen zijn slimmer. F.W.Caes
Alle vrouwen hebben één punt gemeen: ze zijn verschillend.
Wie één vrouw bezit, bezit alle vrouwen; wie alle vrouwen bezit, bezit er niet één. Spanje
Zij behoort tot die vrouwen die men maar 1 x in zijn leven ontmoet. Wanneer je pech hebt, ontmoet je ze tweemaal. D.Panebarco
Een optimist denkt dat elke vrouw braaf is. Een pessimist denkt hetzelfde. Bomans
De vrouw heeft in het aards paradijs de appel van de boom van kennis van goed en kwaad eerder gegeten dan de man. Sindsdien heeft ze altijd die 10 minuten voorsprong behouden. A.Karr
Het is niet waar dat men zonder vrouw niet leven kan, men kan heel goed zonder vrouw niet geleefd hebben. K.Kraus
De vrouw inspireert ons tot grote dingen en verhindert ons dan om ze uit te voeren. Dumas
Aan vrouwen is alles hart, zelfs het hoofd. Jean Paul
Wanneer een vrouw zich gedraagt als een man, waarom gedraagt zij zich dan niet als een lieve man? Evans
Wat vrouwen ook doen, ze moeten het tweemaal zo goed doen als mannen om half zo goed beschouwd te worden. Gelukkig is dat niet moeilijk. C.Whitton
Het heeft absoluut geen zin de vrouwen te willen begrijpen aangezien hun voornaamste aantrekkelijkheid erin bestaat ondoorgrondelijk te zijn. Hitchcock
Vrouw zijn is zo moeilijk dat alleen een vrouw dat kan klaarspelen. Maxwell
Er zal altijd een strijd zijn tussen de seksen, omdat mannen en vrouwen niet op hetzelfde uit zijn: mannen willen vrouwen en vrouwen willen mannen. G.Burns
Er is één geheim dat bij elke vrouw veilig is: haar leeftijd. C.Constant sr
Vrouwen maken van ons dichters, kinderen filosofen. Chazal
De vrouwen weten beter hun hartstochten te beteugelen dan hun behaagzucht. La Rochefoucauld
De meeste mannen die op de vrouwen schelden, hebben het maar tegen één bepaalde. de Gourmont
Bij sommige vrouwen kom je nooit ongelegen. Gerd de Ley
Vrouwen schenken ons troost, maar als er geen vrouwen waren zouden we geen troost nodig hebben. Don Herald
Wie een vrouw het hoofd op hol brengt, mag haar kapsel niet in de war brengen. Söhnker
Onder alle middeltjes om een vrouw aantrekkelijk te maken is het doeltreffendste nog altijd: haar gelukkig maken. J.de Valckenaere
De vriendschap van een vrouw eindigt altijd in liefde. John Gay
Als een vrouw een aureool rond het hoofd van haar echtgenoot plaatst dient dit meestal om zijn horens te verbergen. B.Seulsten
Ga nooit naar bed met een vrouw die meer problemen heeft dan jij. N.Algren
Vrouwen zijn moeilijk te begrijpen. Maar je verveelt je niet terwijl je dat doet. Levine
Waarom besteedt een vrouw tien jaar aan het veranderen van de gewoonten van haar man en beklaagt ze zich dan dat hij niet meer dezelfde man is die zij destijds trouwde? B.Steisand
Zeg nooit in het bijzijn van je vrouw al het kwaad dat je van de vrouwen denkt, noch al het goede dat je van enkelen onder hen denkt. J.Rostand
Als een man haar kan doen lachen, voelt een vrouw zich beschermd. Ugo Betti
Zij vroeg mijn oordeel over de vrouwen en ik zweeg tot zij het wist. C.Schouwenaars
Handig is de man die zwijgt, want vrouwen zijn bang voor de stilte. Necker de Saussure
Zolang een vrouw lichtjes in haar ogen heeft zal geen man de rimpels ernaast zien. Dolores del Rio
Een vrouw kan maar best met een archeoloog getrouwd zijn. Hoe ouder zij wordt, hoe meer hij zich voor haar gaat interesseren. A.Christie
De beste manier om sommige vrouwen aan te trekken is een parfum dat naar een kredietkaart ruikt. Almannio
Hoe gelukkig een vrouw ook getrouwd mag zijn, het doet haar altijd genoegen te ontdekken dat er een aardige man is die wou dat ze het niet was. H.L.Mencken
Vrouwen zijn het gekst op onverschillige mannen. Je kunt dus niet genoeg veinzen. Gerd De Ley
Eén van de grootste vergissingen die men kan doen: zijn vrouw onderbreken als zij volop aan het zwijgen is. Gerd de Ley
De duivel zelf weet niet waar de vrouwen hun messen slijpen. Letland
Wanneer een vrouw meent dat zij zo nodig voor het geluk van een man moet zorgen, is zij er na aan toe hem ongelukkig te maken. Gerard Reve
Men moet alleen die vrouw tot echtgenote kiezen, die men tot vriend zou kiezen indien zij een man was. J.Joubert
Zonder mijn vrouw was het huwelijk niet te harden. Don Herald
De helft van de vrouwen is ongelukkig omdat zij niet bezit wat de andere helft ongelukkig maakt. Bazin Hervé
Als ik voor driekwart in mijn doodskist lig, zal ik zeggen wat ik van de vrouwen denk. En dan laat ik vlug de deksel op de kist vallen. Tolstoi
Vrouwelijk schoon kan je nooit precies in cijfers achter de komma uitdrukken,want juist de afronding maakt het zo mooi. Kadé Bruin
Je kent een vrouw pas als je een brief van haar hebt gekregen. Leverson
Het hart van de vrouw is een oceaan van geheimen.
Mijn tweede vrouw is zo snel weggelopen, dat ze de eerste heeft ingehaald. Weemoedt
Wanneer mannen alles wisten wat vrouwen denken, zouden ze veel meer durven. Picasso
Een verstandige vrouw is blij als men haar mooi vindt. Een mooie vrouw is blij als men haar verstandig vindt. S.Lagerloff
Ben ik even blij dat mijn vrouw bij de vrouwenbeweging is gegaan ! Tegenwoordig heeft ze van alles aan te merken op alle mannen, vroeger alleen op mij. K.C.
Een vrouw is schoon gerief, maar je kan het beter niet in huis hebben.
Vrouwen zijn gek op zwijgende mannen. Ze denken dat die luisteren. M.Achard
Als vrouwen meer van elkaar hielden, zouden ze minder van mannen houden. Stahl
Het soort mensen dat zonder moeite mannen van jongens weet te onderscheiden, noemt men vrouwen.
Heel wat vrouwen zijn tot tranenstoe bereid om gelijk te krijgen. G.de Ley
Vrouwen trouwen meer uit medelijden dan uit liefde. L.P.Boon
Vrouwen zijn als water:
je kunt ze in 3 toestanden aantreffen: kokend, bevroren of verdampt.
Ruyslinck
Vrouwen zijn er om bemind te worden en niet om begrepen te worden. Oscar Wilde
Maak een vrouw nooit aan het wenen, tenzij ze er op aandringt. S.Treymayne
Nooit discussiëren met je echtgenoot. Je zou gelijk kunnen hebben en dan zit je pas echt in de problemen. Birtles
Als men hoort wat een vrouw zegt, is ze niet mooi. Haskins
Een goede vrouw herkent men aan hetgeen zij doet, een goede man aan hetgeen hij niet doet.
Niets maakt dat een vrouw zich ouder voelt als de ontmoeting met een kale man die op school twee klassen lager zat.
Er zijn drie soorten vrouwen: de mooie, de intelligente en de meerderheid. Fassbinder
Zelf de mooiste vrouw mag niet te veel bevallen. Johan Daisne
Als je een vrouw vlug wil leren kennen, moet je met haar gaan winkelen. M.Cox
Wanneer een vrouw geen woord meer kan uitbrengen, bestaan er ernstige twijfels of ze wel van het vrouwelijke geslacht is. von Ambesser
Vrouwen die zonder reden veelvuldig lachen, hebben gewoonlijk mooie tanden. C.J.W.Francken
Over vrouwen kan je werkelijk alles beweren. Het zal allemaal even waar zijn. J.Lemaître
Een vrouw die niet jaloers is, is als een bal zonder veerkracht. Japan
Verstand van het leven heeft alleen de vrouw omdat ze het leven verwekt en draagt. M.Gijsen
In de liefde geven de vrouwen altijd meer dan zij beloven. F.Desnoyers
Als iemand zegt: "Dat mens" bedoelt hij altijd een vrouw. Vrouwen zijn dus mensen. Dan moeten mannen wel goden zijn. Schippers
Vrouwen hebben het nooit nodig hun mannelijkheid te bewijzen.
Een vrouw die Playboy leest, voelt zich een beetje als een Jood die een Nazihandboek leest.
De vrouw is moedig met het hart maar niet met de ogen. Vergis u dus niet in haar neergeslagen blik. O.Van der Hallen
Vroeger zocht een man een vrouw die koken kon als zijn moeder. Tegenwoordig krijgt hij er één die drinken kan als zijn vader. Sinatra
Tranen van vrouwen, 't hinken van honden en de oostenwind duren geen 3 dagen.
Een vrouw zonder man is als een vis zonder fiets. Steinem
Al opgemerkt dat, wanneer je tegen een vrouw zegt dat ze mooi is, zij altijd gelooft dat het waar is. J.Renard
De beste manier om je echtgenoot gek te krijgen, is glimlachen in je slaap. Birtles
Als twee vrouwen spreken, zeggen zij niets. Als één vrouw spreekt openbaart zij het leven. Gibran
Wie neen zegt tegen een vrouw, heeft de vraag niet goed begrepen.
Niets ergert een vrouw zozeer als een man die zwijgt als zij hem de kans biedt iets te zeggen. G.van den Berghe
Wat een vrouw wil is Gods wil. De Musset
Als hij moeilijk in slaap kan geraken,hoef je gewoon maar te zeggen : "Ik vind dat we eens moeten praten over onze relatie." Birtles
Zolang een vrouw er tien jaar jonger uit ziet dan haar dochter voelt ze zich tevreden. Wilde
Mijn vrouw leidt een dubbel leven: het hare en het mijne. W.van Broeckhoven
Een dikke vrouw is een deken voor de winter. Arabië
De vrouw is het enige geschenk dat zichzelf verpakt. Belmondo
Een vrouwengek kan geen rok zien zonder er zijn broek aan te scheuren. J.Antierens
Hij haalt aan vrouwen in wat hij als kind te kort gekomen is. Bomans
Alleen mensen die zich niet voor vrouwen interesseren hebben belangstelling voor vrouwenkleren. Een man, die belangstelling heeft voor vrouwen, ziet niet hoe ze gekleed zijn. A.France

TERUG NAAR OUDE SITE

TERUG NAAR VERNIEUWDE SITE