VRIJ  
Men voelt zich, men is nooit vrijer dan na de angst, nadat men die heeft overwonnen. M.Jouhandeau
Wie vrij leeft, hoeft geen angst te hebben voor veranderingen
Je hebt mensen die denken dat het recht op ondankbaarheid de belangrijkste vrijheid is. H.Poincaré
Als mensen vrij zijn om te doen wat ze willen, apen ze elkaar na. E.Hoffer
In de angst wordt de mens zich bewust van zijn vrijheid. Sartre
Vertrouw een echtgenoot nooit te ver en een vrijgezel nooit te dichtbij. H.Rowland
Wie geen plezier vindt in eenzaamheid zal niet van de vrijheid houden. Schopenhauer
Amerika: het enige land ter wereld waar een vrouw een hulpje in het huishouden inhuurt, zodat ze vrijwilligerswerk kan gaan doen in het opvangcentrum waar haar hulpje haar kind naartoe brengt. B.Philips
Het ongeluk met het huwelijk is dat terwijl iedere vrouw in haar hart een moeder is, iedere man in zijn hart een vrijgezel is. E.V.Lucas
Kussen verkort het leven; het vrijgezellenleven.
Liefde is het kind van vrijheid, nooit dat van dominantie. E.From
Zoals de Grote Oceaan slechts één smaak heeft: die van zout ; zo heeft ons onderwijs ook slechts één smaak : die van vrijheid. Boeddha
Vrouwen van vrijgezellen en kinderen van maagden zijn altijd perfect. W.van Broeckhoven
Vergeten is een vorm van vrijheid. Gibran
Ruk niet aan uw touw en gij zult geloven dat ge vrij zijt. Swart
Loop niet weg om vrij te zijn. Als u uzelf ontvlucht, gaat uw gevangenis met u mee. G.Thibor
Vrij ben ik wanneer ik bij mezelf ben. Hegel
We zijn vrij tot op het moment dat we kiezen, van dan af controleert de keuze de kiezer. Crowley
Hier woont een vrij mens, niemand dient hem.
Velen denken dat ze vrij zijn. Het is de vrijheid van de onverschilligheid. G.Van Acker
Wie van ons zou er nog vrijdenker zijn als er geen kerk was? Nietzsche
Niet werken na je vrije dag en je moeheid is zo verdwenen. P.Dac
Met de voorstanders van de vrije liefde is het meestal zo dat ze er heel wat minder enthousiast over zijn zodra er een kind in de kabel komt. G.Bernaert
Vrije meningsuiting is de vrijheid te klagen over alles, zonder dat er ook maar iets verandert. J.Barnes
Als je werk je hobby wordt is vrije tijd ver te zoeken. Jonckers
Sinds we over al die vrije tijd zijn gaan beschikken, moeten we in die vrije tijd hard werken om onze hobby's te kunnen betalen. L.P.Boon
Maak vooral veel werk van je vrije tijd. A.Pola
Onder het vrijen lag mijn vriendin voortdurend te giechelen. Het maakt mij niet uit wat ze leest. E.Philips
Dorpspastoor: " Ik heb beroep gedaan op uw vrijgevigheid toen ik zei dat het dak van de kerk lekte en ik ben blij u mede te delen dat ik dank zij jullie milde giften ik 4 emmers heb kunnen kopen"
Het erge is dat vrijgevigheid ook een goeie business kan zijn.
Vrijgezel: man die liever parkeergeld betaalt dan een garage bouwt. R.Crespin
Vrijgezel: iemand die niet weg hoeft als het feestje net gezellig begint te worden. Ninnemann
Spijtig dat zijn schoonmoeder kinderloos gebleven is.
Een vrijgezel merkt dat hij oud wordt, als hem niet meer wordt gevraagd waarom hij nog niet getrouwd is, maar waarom hij het niet geweest is. Schuman
Een vrijgezel is misschien een even grote idioot als een gehuwde man. Maar het wordt hem niet iedere dag gezegd. W.van Broeckhoven
Vrijgezel: iemand die niet meteen een mijn koopt als hij een emmer kolen nodig heeft. Peter Sellers
Een vrijgezel is iemand die erin geslaagd is geen vrouw te vinden. W.van Broeckhoven
Als je 25 jaar vrijgezel bent, zou je eigenlijk eens een leegstaande vrouw moeten kraken. Vrij Nederland
Vrijgezel: iemand die liever zoekt dan vindt.
Vrijgezel: meneer die naar believen links of rechts uit zijn bed kan stappen. M.Cox
De beste manier om vrijer te zijn, is anderen meer vrijheid gunnen.
Vrijheid is de kleur van elke mens. A.Breton
Vrijheid bereikt men niet door muren te bouwen, maar door deuren te openen. Kekkonen
Wat is vrijheid? Vrije tijd. Wat is vrije tijd? Vrijheid. G.B.Shaw
Ieder mens heeft recht op 24 uren vrijheid per dag. Van Bruane
Zeg toch niet steeds vrijheid als je vrijblijvendheid bedoelt.
Vrijheid is voor de samenleving wat gezondheid voor de afzonderlijke mens is. H.St.John
Wanneer iemand "Leve de vrijheid" roept, bedoelt hij natuurlijk de zijne. Bernanos
Vrijheid: niemand kan mij verplichten dommer of verstandiger te zijn dan ik er uitzie. K.Jonckheere
Je hebt uitsluitend macht over mensen zolang je niet alles van ze afneemt. Maar wanneer je iemand van alles beroofd hebt, is hij niet langer in je macht, hij is terug vrij. Solzhenitsyn
Vrijheid is het brood en de morgen en de opgaande zon. Benet
Hij heeft het gevoel alsof hij uit tien gevangenen bestaat en één vrije man die hun opzichter is. Canetti
Vrijheid is de zuurstof van de ziel. Moshe Dayan
Vrijheid is: weten wie je bent. Freek de Jonge
Iemands vrijheid is niet groter dan zijn fantasie. Diekmann
Vrijheid: vrij zijn om de gewoonten te kiezen die je aan banden leggen. R.Rubinstein
Als mensen vrij zijn om te doen wat ze willen, gaan ze meestal mekaar imiteren. E.Hoffer
Als liberaal gaf hij een vrij zinnige uitleg.
Vrouwen verkiezen altijd onze slavernij boven hun vrijheid. Jean Rostand
Werken is goed, maar het mag niet teveel van je vrije tijd in beslag nemen.

TERUG NAAR OUDE SITE

TERUG NAAR VERNIEUWDE SITE