VREDE  
Waar onwetendheid heerst, is ware vrede onmogelijk. Dalai Lama
Raak de diepste grond aan van het huidige ogenblik en je zult ware vrede en vreugde aanraken. Boeddhisme
Zekerheden maken oorlogen mogelijk, onzekerheden de vrede. A.Selacher
Een vredesverdrag wordt altijd medeondertekend door God. Jiddisch
Menigeen vergeet waar de vredespijp ligt, maar weet nog wel precies waar de strijdbijl begraven is. Tjergina
Wanneer je perfecte vrede in jezelf hebt, besteed je geen tijd meer aan pogingen om anderen te veranderen. E.Caddy
Een minuut geduld kan 10 jaar vrede betekenen. Griekenland
Vrede begint met een glimlach en een glimlach is het begin van de liefde. Moeder Teresa
Oorlog is mensenwerk, vrede ook. Rölling
De oorlog maakt dieven en de vrede hangt ze op. Schotland
Zij die in oorlog zijn met anderen, zijn niet in vrede met zichzelf. W.Hazlitt
Aangezien oorlogen ontstaan in de geesten van de mensen, moet de verdediging van de vrede daar opgebouwd worden.
Ik schat de vrede te hoog om altijd de zijde van de pacifisten te kiezen. Jean Rostand
Om gelukkig te zijn, moet je in oorlog leven met je passies en in vrede met de passies van de anderen. Socrates
Als er vrede is in het land volstaat een non om het te regeren. Tibet
Voer eendjes, geen oorlog.
Al hebben we nog geen blijvende vrede verworven, we hebben in elk geval een blijvende vredesconferentie. B.H.
Vrede: het uitvechten van oorlogen buiten Europa. Vrij Nederland
In december verlangt iedereen naar vrede omdat het dan zulk rotweer is om oorlog te voeren. Vrij Nederland
Vrede? Dat is de periode waarin het alleen bij de anderen oorlog is. Gaston Durnez
Vrede is een kind dat glimlacht als je ernaar kijkt. Toon Hermans
Vrede is: naar de treinen kijken. Piet Theys
Vrede is de noodrem van de geschiedenis. Skupy
Iedereen wil de vredespijp roken, maar niemand gaat de tabak halen. Brazilië
Er is geen weg naar vrede. Vrede is de weg. E.R.Zydervelt
Vrede is: vallen in de verse sneeuw. Piet Theys
Met het V-teken kun je gemakkelijk iemand de ogen uitsteken. Gys Miedema
Vrede: de noodrem van de wereldgeschiedenis. Skuppy
We zullen vrede krijgen, ook al moeten we er voor vechten. Eisenhower

TERUG NAAR OUDE SITE

TERUG NAAR VERNIEUWDE SITE