VOLWASSEN  
Er zijn meer volwassenen bang in het licht dan kinderen in het donker. Van Kooten en De Bie
Wanneer je je jeugd aflegt, moet je het kind zijn niet verliezen. Emile Vollenhoven
Een jeugdbeweging is een vereniging waarin de jeugdleiders de kans krijgen om volwassen te worden. Olaerts
De volwassenen zijn de stenen, de kinderen het cement. Bomans
Je mag als kind volwassenen wel voor de gek houden, maar niet langer dan ze zelf berekend hebben. Bomans
Kinderen zijn alleen maar leuk en spontaan omdat volwassenen zo saai zijn. Verhoeven
Een kind wordt volwassen op de dag dat het beseft dat er geen volwassenen zijn. G.Cesbron
Sommige kinderen zijn zo onuitstaanbaar alsof ze reeds volwassen zijn.
Kinderen moeten altijd iets aan het doen zijn, anders worden volwassenen ongerust. Kroonenbergh
Kinderen zijn kwetsbaar spul. Volwassenen zijn gelijmde kinderen. Anthierens
Een kind wordt pas echt groot als het stopt met vragen waar het vandaan komt en weigert te vertellen waar het naartoe gaat.
Op de ontgoocheling van de jeugd volgt de teleurstelling van de volwassenheid. DisraŽli
Volwassen worden, is een kind kunnen zijn zonder schaamte. J.Foudraine
Ook door de volwassenheid heen stroomt de rivier van mijn jeugd. Frans Depeuter
Je moet je niet haasten om volwassen te worden, maar zorg toch maar dat je het wordt.
Volwassen ben je op hetzelfde ogenblik waarin je inziet, dat de laffe hatelijke doorsneemensjes die je omringen, mensen zijn zoals jij. G.Laub
Als je arm bent, wordt je vlugger volwassen. B.Holiday
In AustraliŽ leeft een insect dat zichzelf de vleugels afbijt zodra het volwassen is. Hoe menselijk! G.Laub
We worden nooit volwassen, we leren alleen ons gedragen in het openbaar.
Een meisje is volwassen, zodra ze niet probeert ouder te lijken dan ze is.
Volwassen zijn: zelf zeggen wanneer het bedtijd is. Buddingh
Een volwassene is een mens die niet meer aan de twee uiteinden groeit, maar in het midden.
Volwassenen zijn overleden kinderen. J.Anthierens
Volwassenen zijn in onbruik geraakte kinderen. Seuss
Kinderen zijn mentaal even wreed als volwassenen met dit verschil dat kinderen tot het einde gaan. A.Nothomb
Als je een ziek kind behandelt als een volwassene en een zieke volwassene als een kind dan komt alles in orde. R.Carlisle

TERUG NAAR OUDE SITE

TERUG NAAR VERNIEUWDE SITE