VERSTAND  
Als een man tot zijn navel in het water staat, gaat dat zijn verstand te boven.
Wil een verstandig mens gelukkig zijn, dan moet hij zijn verstand leren relativeren. Kamagurka
Hij vond zichzelf verstandig omdat hij de volgende dag anders dacht. Canetti
Een gek die zwijgen kan gaat door voor een verstandig man. C.Huygens
Het echte geluk is het onbeperkte gebruik van het verstand. Aristoteles
Men kan de mensen in twee groepen verdelen: zij die zich door hun gevoel laten bedriegen en zij die zich door hun verstand laten misleiden.
EÚn woord is genoeg voor het verstand, maar het hart wil meer hebben. Voltaire
Hart en verstand zijn buren, maar vrienden worden ze nooit.
Het hart heeft zijn redenen die het verstand niet kent. Pascal
Iedereen spreekt lovend over zijn hart, maar niemand durft zo over zijn verstand spreken. La Rochefoucauld
Iedereen heeft precies zoveel ijdelheid als het hem aan verstand ontbreekt. Nietzsche
Intu´tie is verstand dat haast heeft. H.Jackson
Een man die denkt dat hij verstandiger is dan zijn vrouw,heeft een zeer verstandige vrouw.
Een meisje dat haar hoofd gebruikt, heeft wel een schouder om het op te leggen. E.Baetes
Toen Allah de hersens verdeelde onder de mensen, was iedereen tevreden met de zijne. Maar toen Allah het bezit verdeelde, was er niet ÚÚn tevreden met het zijne. Bertus Aafjes
Mijn verstand denkt dat mijn hart iets voelt.
Hoe minder verstand iemand heeft, des te minder bemerkt hij het gemis. Schotland
Het verstand dat scherp is maar niet breed blijft steken bij ieder punt en komt niet verder. Tagore
Het verstand is voor de man de vluchtroute van zijn gevoelens.
Gezond verstand is de collectie vooroordelen die je verzameld hebt voordat je achttien was. Einstein
Als hij aan zijn verstand sterft, zal hij een zachte dood sterven.
Er is niets in het verstand dat niet eerst in de zinnen geweest is. Aristoteles
Iedere geest, eenmaal uitgerekt door een nieuw idee, komt nooit meer terug naar zijn oorspronkelijke afmetingen. O.W.Holmestagore
Ik heb een zo helder verstand dat men de modder op de bodem kan zien liggen. Eric van den Steen
Het voordeel van verstand is dat men zich dom kan houden; het omgekeerde is moeilijker. Tucholsky
Er bestaat 3 soorten verstand: het menselijk verstand, het dierlijk verstand en het militaire verstand; Aldous Huxley
Het verstand legt meer weg af dan het hart, maar het gaat nooit zo ver. China
Wat mij diep vernedert, is te zien dat het menselijk verstand grenzen heeft, terwijl de menselijke domheid er geen heeft. P.Hervieu
Het is een bewijs van bitter weinig verstand antwoorden te vinden op vragen waarop geen antwoord te geven is. Fontenelle
Er gaat meer boven je pet dan eronder. Toon Hermans
Velen onder ons zijn ongeveer zo verstandig als het boek dat ze laatst gelezen hebben. A.DevillÚ
Een verstandig man beoordeelt het nieuwe naar het oude. Sofocles
Het is eenvoudig om verstandig te zijn. Denk gewoon aan een idiote opmerking en zeg vervolgens het tegenovergestelde. Levenson
Verstandigen leren van anderen. Middelmatigen leren door schade en schande. Domoren leren niets, zij weten al alles. Helga Poot
Een verstandig man doorziet de valsheid van wat de algemene domheid bewondert.
Of vrouwen evenveel verstand hebben als mannen durf ik niet uit te maken, maar ze hebben stellig niet zoveel onverstand. G.J.Saume
Een verstandige vrouw is blij als men haar mooi vindt. Een mooie vrouw is blij als men haar verstandig vindt. S.Lagerloff

TERUG NAAR OUDE SITE

TERUG NAAR VERNIEUWDE SITE