VADER - ZOON  
Je moet al een zoontje hebben om nog eens met je vader te kunnen spelen. Kamagurka
"Geven is beter dan krijgen", zei vader en hij gaf een oorlel aan zijn zoon.
Kinderen: waar va van vol is, loopt moe van over. J.Anthierens
Door zijn geboorte heeft hij zijn vader gemaakt.
Puberteit: De periode waarin iedere zoon weigert te geloven dat hij een even grote idioot zal worden als zijn vader.
Ik wil rijk worden, net als mijn vader……die wil ook rijk worden.
Mijn zoon is gisteren niet naar school kunnen komen, daar hij zijn vader heeft moeten helpen slachten. L.Verbeeck
Een van de grootste mysteries van het familieleven is, dat een niksnut van een aanstaande schoonzoon kan veranderen in de vader van het intelligentste kleinkind ter wereld. L.A.Lopez Mayer
Hoe streng een vader ook kan zijn als hij zijn zoon beoordeelt, hij kan nooit strenger zijn dan een zoon die zijn vader beoordeelt. Poncela
De vaders hopen in hun zonen zichzelf te hervinden; de zonen zijn doodsbang in zichzelf hun vaders te ontdekken. J.Greshoff
Behandel je zoon de eerste vijf jaar als een prins, de tien jaar daarop als een slaaf en de rest van zijn leven als een vriend. India
Het moet vreselijk zijn om door je vader begrepen te worden. Mijlemans
Vader tot dochter: "Jongens zijn net als kogels. Zolang je ze hoort fluiten is er nog geen kwaad geschied." Gerd De Ley
Ge kunt de vriend van uw vader worden, van moeder blijft ge steeds het kind. Laurilland
Een vader is iemand, die probeert je te leren voetballen, zelfs wanneer je een meisje bent. Jane 12 jaar
Eén vader is meer dan 100 schoolmeesters. G.Herberg
De slechtste tijd om vader te worden is 18 jaar voor een oorlog. E.B.White
Vaders zijn mensen die met je vechten, maar die je geen pijn doen. Christine 11 j
Moderne vader-zoon dialoog: "Wat is er met jou aan de hand?" - "Ik heb weer ruzie met je vrouw." W.van Broeckhoven
Toen ik een jongen van 14 was, was mijn vader zo dom dat ik de oude heer nauwelijks in mijn omgeving kon dulden. Maar toen ik 21 werd, verbaasde ik mij er geweldig over hoeveel hij in die 7 jaar had bijgeleerd. Mark Twain
Toen ik er eindelijk achter was dat mijn vader gelijk had, was mijn zoon oud genoeg om het niet met mij eens te zijn. H.B.
"Ik ken je", sprak de vader vermanend tot zijn zoon. Maar hij herkende slechts. Ischa Meijer
Geef vader op vaderdag een plank om er met zijn boor van vorig jaar gaatjes in te maken. T.Verhoeven
Vaders worden altijd boos als kinderen vragen waarom. Ook heilige vaders en vaders der volkeren. J.Greshoff
Ik verlangde naar een moeder en een vader en ik vond de nacht en de zee. Gibran
Menigeen is vader geworden zonder dat zijn vrouw daar iets van merkte. De Funès
Het vertrouwen van jongelui wint men het gemakkelijkst door niet hun vader te zijn. de Montherlant
Vader tot achttienjarige zoon: "Heb je er wat op tegen als ik vanavond zelf met de wagen uitga? Ik neem namelijk je moeder mee en ik zou graag indruk op haar maken."
Mijn vader was de oudste van 4 meisjes.
Een vader geeft geen raad, hij geeft een voorbeeld. J.Rogge
Een vader die zijn zoon prijst, verheerlijkt zichzelf. China
Ik heb altijd geprobeerd mijn zoon te behandelen als een dierbare metgezel, met wie ik op reis was door een land waar ik al eerder was geweest maar hij niet. A.Dayton
Gelukkig is de vader wiens kind vermaakt wordt door zijn pogingen het te vermaken. Lynd
Jij kent mijn vader niet. Anders zou je begrijpen waarom ik blijf geloven in de ooievaar. W.van Broeckhoven
De kinderen eten het fruit en de vader slaapt op de schillen. Cyprus
Er was eens een vader die altijd zijn kinderen in slaap zong, tot hij zijn zoontje van drie zijn dochtertje van twee de raad hoorde geven : "als je net doet of je slaapt, houdt hij op" Darbo
Tussen vader en zoon ligt het diepe ravijn van hun gelijkenis. Piet Theys
Vertrouw je vrouw nooit voor ze je 10 zonen heeft geschonken. China
In de liefde minacht de zoon de vader, in de handel de vader de zoon. Peru
Een goede zoon moet zich zo gedragen dat zijn ouders zich om niets anders moeten bekommeren dan om zijn gezondheid. Confucius
Een ondankbare zoon is een wrat op de neus van zijn vader: haar niet verwijderen ontsiert, haar afsnijden doet pijn. Perzië
Het is niet belangrijk dat je zonen van je houden, dat doen je kleinkinderen wel. Smiley
Uw zoon is op vijfjarige leeftijd uw gebieder, op tienjarige leeftijd uw slaaf op vijftienjarige leeftijd uw gelijke en daarna ofwel uw vriend of uw vijand. Turkije

TERUG NAAR OUDE SITE

TERUG NAAR VERNIEUWDE SITE