VADER - MOEDER  
Vader aap tot moeder aap: "Kijk niet zo treurig, alle pasgeboren aapjes lijken op mensen"
Welke boeken hebben het meest je leven benvloed? Mijn vaders chequeboek en mijn moeders kookboek.
En op 4 mensen is een Chinees. Als je vader je moeder of je broer het niet is dan ben jij het. W.van Broeckhoven
De zonde waar je berouw over hebt, is de vader van de deugd; maar de deugd waar je prat op gaat, is de moeder van de zonde. Madagascar
Een meisje wenst een knappe man; een moeder kijkt naar zijn vermogen; een vader let op zijn geleerdheid; de verwanten is het om de adel van zijn familie te doen; de overigen denken aan het lekkere feestmaal. India
Het kind heeft meestal de hersenen van de vader omdat de moeder die van haar nog bezit. Seymour
Mijn familie bestaat uit: mijn vader, mijn moeder en ikzelf. Ik ben de jongste.
Ik ben mijn moeder dankbaar dat ze mij op de wereld heeft geholpen. Al moet ik toegeven dat mijn vader ook een duwtje heeft gegeven.
Toen mijn vader inbrak bij mij moeder heb ik negen maanden gezeten. Dirk Selis
Ik houd niet van de schoot van onze moeder de Heilige Kerk. Er zijn te veel Kerkvaders geweest. K.Jonckheere
"Kinderen verlichten ons leven" sprak de jonge moeder. - "Klopt", zei de vader, "ze laten het altijd branden."
Liefde is: als moeder het beste stuk kip aan vader geeft.
Geen enkel meisje wordt dertig zonder dat haar 3 x gevraagd werd te huwen. En keer door haar vader en twee keer door haar moeder. W.van Broeckhoven
Moederdag komt negen maanden na vadernacht.
Moederliefde berust op een dierlijk instinct, vaderliefde op een maatschappelijke overeenkomst. J.Greshoff
Vader drinkt graag bier, moeder melk.
Wie vader of moeder besluit te worden, dient er zich rekenschap van te geven dat hij zes jaar lang tenminste twee uur per dag op zijn hurken zal zitten. Van Kooten en De Bie
Freud is de vader van de psychoanalyse. Een moeder is hij niet.
Als je vader en moeder hebt vermoord, kan je nog altijd beroep doen op de inschikkelijkheid van de jury omdat je tenslotte een wees bent. Arthur Jos
Ge kunt de vriend van uw vader worden, van moeder blijft ge steeds het kind. Laurilland
Ik verlangde naar een moeder en een vader en ik vond de nacht en de zee. Gibran
Vader tot achttienjarige zoon: "Heb je er wat op tegen als ik vanavond zelf met de wagen uitga? Ik neem namelijk je moeder mee en ik zou graag indruk op haar maken."
Vroeger zocht een man een vrouw die koken kon als zijn moeder. Tegenwoordig krijgt hij er n die drinken kan als zijn vader. Sinatra
De wens is de vader van de gedachte en het gemis, de moeder van de wens.
Leed is de vader en liefde de moeder van de wijsheid. L.Brne

TERUG NAAR OUDE SITE

TERUG NAAR VERNIEUWDE SITE