TROOST  
Woorden zijn bij groot leed als vliegen op de wonde. J.H.Rosny
Woorden bij grote smarten zijn als vliegen op wonden. J.H.Rosny
Slechts weinig vermag ons te troosten omdat slechts weinig ons bedroeven kan. Pascal
Mensen die troost nodig hebben, worden door geen enkel troostmiddel zo opgebeurd als door de bewering dat er voor hun geval geen troost bestaat. Daarin ligt zo een onderscheiding besloten, dat zijn hun hoofd weer opheffen. Nietzsche
Zichzelf begrijpen is de klassieke vorm van troost, zichzelf ontvluchten de romantische. Santayana
Een goede sigaar schenkt een man evenveel troost als een goede huilbui een vrouw. E.B.Lytten
Een woord van troost geeft de ander een plaatsje waar hij zijn verdriet wel niet zal versterven, maar een beetje beter zal kunnen verdragen, Ben Moudhi
Een uitstekend vertrooster is hij die zelf troost nodig heeft. De Bruix
Vrouwen schenken ons troost, maar als er geen vrouwen waren zouden we geen troost nodig hebben. Don Herald

TERUG NAAR OUDE SITE

TERUG NAAR VERNIEUWDE SITE