TAAL  
De taal is ons vaderland waaruit we nooit kunnen emigreren. Grivnina
Taal is veel rustelozer dan het leven. Manuel Seco
Wie geen vreemde talen kent, weet niets van zijn eigen taal. Goethe
Als de taal volmaakt was, zou de mens ophouden te denken. Valéry
Wij zullen elkaar nimmer begrijpen zolang wij de taal niet tot zeven woorden terugbrengen. Gibran
Een andere taal is een andere kijk op het leven. Fellini
Vlamingen bezitten de uitzonderlijke gave alle talen te spreken zonder merkbaar accent. Voor het Nederlands zijn er weliswaar een aantal moeilijkheden. Senne Rouffaer
De taal is de bron van alle misverstand. De Saint-Exupéry
Zoveel talen iemand spreekt, zovele malen is hij een mens. Karel V
Ik spreek Spaans tegen God, Italiaans tegen de vrouwen, Frans tegen mannen en Duits tegen mijn paard. Karel V
De grenzen van de taal zijn de grenzen van de wereld. L.Wittgenstein
Spreek overal beschaafd surtout in Brussel. L.Verbeeck
De taal is de mensen gegeven om zijn gedachten te verbergen. Molière
Het verschil tussen een Nederlander en een Vlaming is, dat ze dezelfde taal spreken. Bomans
De geest van een taal openbaart zich het duidelijkst in haar onvertaalbare woorden. Von Ebner Eschenbach
Men kent een taal als men er met kleine kinderen in kan converseren. K.Jonckheere
Het enige moment dat je echt communicatie hebt, is als twee mensen de taal even goed of even slecht kennen. M.Mead
Wie een vreemde taal een beetje beheerst heeft er meer plezier aan dan wie haar goed spreekt. Het plezier is aan de half-kundigen. Nietzsche
De grenzen van mijn taal zijn de grenzen van mijn wereld. Witgenstein
Taal: niets anders dan de herleiding van gedachten tot hun simpelste vorm.
Ik volg een schriftelijke cursus Russisch want verstaan doe je die mensen toch niet.
"I don't know" Wat betekent dat in het Nederlands? - "Sorry, dat weet ik niet". W.van Broeckhoven

TERUG NAAR OUDE SITE

TERUG NAAR VERNIEUWDE SITE