SHAKESPEARE
beknoptheid Beknoptheid is de ziel ven de wijsheid.
dapper Het betere deel van de dapperheid is voorzichtigheid.
denken Er is goed noch kwaad, dat niet door het denken wordt tot stand gebracht.
duivel Voor wat hij nodig heeft, citeert zelfs de duivel de H.Schrift.
geluk Het geluk is een parfum: wij kunnen het niet over een ander uitstorten zonder dat er enige druppels op onszelf vallen.
geluk Hoe bitter is het in het geluk te kijken door de ogen van een ander.
gelukkig Ik zou niet erg gelukkig zijn, als ik kon zeggen hoe gelukkig ik ben.
haten Op de duur haten we waar we altijd bang voor waren.
jaloers Voor wie jaloers is zijn dingen, ijl als lucht, sterker bewijzen dan spreuken uit de Schrift.
koning De vloek van de koningen: zij moeten zich omringen met slaven.
laat Te snel komt even laat als te traag.
laatste dag Eet, drink en wees vrolijk. Het kan je laatste dag zijn.
rijkdom Iemand die geen inkomsten, kapitaal en plezier in het leven heeft, mist 3 goede vrienden.
smart Smart voelt zich het best in het gezelschap van smart.
tevreden Wie tevreden is, is goed betaald.
toneelspel Een toneelspel is een schaduw. Pas als de verbeelding erbij komt, krijgt de schaduw zijn vorm.
twijfel Onze twijfels zijn onze verraders.
vrouw Er is nog nooit een mooie vrouw geweest of ze trok gezichten in een spiegel.
waarheid De waarheid doet de duivel blozen.
wereld De wereld is een schouwtoneel, elk speelt zijn rol en krijgt zijn deel.

TERUG NAAR OUDE SITE

TERUG NAAR VERNIEUWDE SITE