SCHRIJVEN  
Mensen die gelijk hebben, schrijven slechte boeken. Tsjechov
Schrijven met de pen in plaats van met het toetsenbord dreigt tot de oude ambachten te gaan behoren. G.Moek
Schrijven is geen kunst. Kunst is zo te schrijven dat je het zelf gelooft.
Een criticus beledigt een schrijver: men noemt het kritiek. Een schrijver beledigt een criticus: men noemt het een belediging. Montherlant
Ik schrijf als ik inspiratie heb en ik zorg ervoor dat ik iedere ochtend om 9 uur inspiratie heb. P. De Vries
Het kan mij niet schelen wat ze over mij schrijven, zolang het maar leugens zijn. K.Hepburn
Lezers zijn ingebeelde personen die alleen maar bestaan in de fantasie van de schrijvers. Achille Campanile
Een roman schrijven, is als de combinatie van bergbeklimmen, sloten graven en een kind ter wereld brengen. Ferber
Waarom zelf een roman schrijven, als je er al voor 300 frank een kunt kopen?
Indien ik rijk wilde worden, zou ik een scabreus boek schrijven en er daarna onder een schuilnaam uit alle macht tegen te keer gaan. Bomans
Maak je niet druk over de vergissingen die je aan het schrijven bent. De biografen verklaren al die vergissingen wel. H.Miller
Wantrouw elke drijfveer tot schrijven, behalve de vreugde van het formuleren. Bomans
Het leuke van het vak schrijven is dat je het nooit leert. Carmiggelt
Het beste schrijf je als je verliefd bent. Hemingway
Om bondig te schrijven, moet men over veel woorden beschikken. O.Weiss
De pen is de tong van de geest. Cervantes
Stukken, die de lezer zou overslaan, dies schrijf ik gewoon niet. Elmore Leonard
Het aardige van het ambacht schrijven is, dat je het nooit leert. Carmiggelt
Schrijven is een manier om te praten zonder onderbroken te worden. J.Renard
Het is moeilijker een handdruk te beschrijven dan een paring. Vandaar. Jonckheere
Wie schrijft die blijft ... graag hangen in cafés. H.Matthysen
Aan het krassen van de pen kan je niet horen wat men schrijft.
Schrijven is georganiseerde spontaneďteit. M.Walser
Een kind hoeft niet te schrijven, het is onschuldig. H.Miller
Je moet met de woorden van iedereen schrijven als iemand anders. Colette
Weinigen schrijven zoals een architect bouwt. Verreweg de meesten schrijven zoals men domino speelt. Schopenhauer
Een schrijver is zoals iemand die op een paard zit dat plotseling op hol slaat. Ik maak altijd een plan en op het einde is het dan iets helemaal anders. L.P.Boon
Schrijven, is kijken met je ogen dicht. R.Campert
Het schrijven als een vast beroep beschouwen, moet gezien worden als een vorm van waanzin. Nietzsche
Schrijven, is stratenmaken: op je knieën liggen en achteruit kruipen. Harry Mulisch
Als je het niet zo zegt, moet je het ook niet zo schrijven. Buddingh
Ik schrijf zo snel, omdat ik benieuwd ben naar de afloop. Vestdijk
Men moet zo weten te schrijven, dat de lezer zich verbeeldt dat de gedachten bij hemzelf zijn opgekomen. Quintillianus
Als je schrijft, moet de inkt warm worden van de hand totdat hij dezelfde temperatuur heeft als het bloed. H.Mulisch
Alles wat ik schrijf is waar, maar daarom geloof ik het nog niet. Jonckheere
Hij die vooruit al weet wat hij gaat neerschrijven, schrijft niets wezenlijks belangrijks meer. J.Greshoff
Een goede raad voor schrijvers: op een bepaald ogenblik met schrijven ophouden, zelfs voordat je begonnen bent. S.J.Lec
Schrijven, wordt ook moeilijk gemaakt door de ongeletterdheid van anderen.
Waarom er zoveel geschreven wordt ? Omdat je boeken kan kopen zonder ze te lezen. Anthierens
Ik had 15 jaar nodig om erachter te komen dat ik geen talent had, maar toen kon ik niet meer ophouden met schrijven omdat tegen die tijd ik al te beroemd geworden was. R.C.Benchley
Alles wat we schrijven, is een vertaling. Kadé Bruin
Schrijven is zelfbevestiging, lezen zelfverloochening. J.Greshoff
Schrijven, doe je in je blote kont. Jeroen Brouwers
Schrijven, is iets fluisteren wat door niemand gezegd wordt. Buddingh
De kunst van het schrijven bestaat vooral hierin ons te doen vergeten dat hij woorden gebruikt. H.Bergson
Wat geschreven staat is alleen waardevol als het kan gelezen worden als handleiding bij het leven, als handleiding bij de mens. Komrij
De afstand tussen het ding en zijn naam wordt kleiner naarmate men beter schrijft. J.Greshoff
Schrijven is gemakkelijk. Al wat je moet doen is naar een wit blad papier staren tot er bloeddruppels op je voorhoofd komen. G.Fowler
Een groot schrijfster zal ik nooit worden, ik ben te gelukkig. Mies Bouwman
Een schrijver moet de weduwnaar zijn van zijn eigen verbeelding. Teirlinck
De eerste plicht van een onbekend schrijver is interessant te zijn. Vervelend zijn, mogen alleen beroemde schrijvers. E.Borr
Menig schrijver zou zich graag kort en bondig uitdrukken, maar daarvoor is zijn gezin te groot en zijn honorarium te klein. O.Weiss
Wat mij hindert bij veel auteurs: ze kunnen niet zwijgen in hun boeken. Zelden laten ze de lezer aan het woord. Jonckheere
Nadat zijn werk door verscheidene uitgevers was teruggestuurd, besloot hij voor het nageslacht te schrijven. George Adé
Kies een schrijver zoals je een vriend kiest. Roscommon
Een schrijver vragen wat hij over critici denkt, is net hetzelfde als een lantaarnpaal vragen wat hij over honden denkt. W.van Broeckhoven
De enige bekende schrijvers zijn zij die op T.V. komen G.Gils
Als een boek begint te leven, moet de schrijver zwijgen. Nietzsche
Origineel is een schrijver niet als hij niemand imiteert, maar als hij door niemand geďmiteerd kan worden. de Chateaubriand
Er is geen enkele schrijver zo slecht, of iemand heeft hem ooit excellent gevonden. Vauvenargues
Als je niet in twintig minuten kan zeggen wat je te zeggen hebt, moet je naar huis gaan en er een boek over schrijven. D.Brobazon
Alles wat geschreven klinkt, herschrijf ik. Elmore
Schrijvers bouwen luchtkastelen, lezers wonen er in, uitgevers innen de huur. Gorki
Ik kan niet meer zo vlug schrijven als vroeger. Ik word een beetje langzamerhand. Kadé Bruin

TERUG NAAR OUDE SITE

TERUG NAAR VERNIEUWDE SITE