SCHOPENHAUER
beperking Beperkingen maken gelukkig.
boek Het zou mooi zijn boeken te kopen als we de tijd om ze te lezen erbij konden kopen;
dood Het afnemen van alle krachten, bij het toenemen van de ouderdom is stellig zeer droevig, maar het is noodzakelijk, daar anders de dood te zwaar zou vallen.
eenzaamheid Wie geen plezier vindt in eenzaamheid zal niet van de vrijheid houden.
eenzaamheid Het zou een hoofdelement van de opvoeding der jeugd moeten zijn haar te leren eenzaamheid te verdragen, daar deze een bron van geluk en gemoedsrust is.
geheim Wat je vijand niet mag vernemen, vertel dat ook je vrienden niet.
geloven De rijpheid des geestes blijkt uit de langzaamheid in het geloven.
geluk We beleven onze goede dagen onopgemerkt, maar we wensen ze terug als er kwade komen.
genie Het genie woont slechts één verdieping hoger dan de waanzin.
geweten Ik kan mij de weelde niet veroorloven er een geweten op na te houden.
intellect Intellect is onzichtbaar voor hen die het zelf niet hebben.
kennis Kennis is nog geen wijsheid.
leefwereld Bij dezelfde omgeving leeft toch ieder in een andere wereld.
lezen Lezen is denken met andermans hoofd.
liegen Als je vermoedt dat iemand liegt, moet je doen of je hem gelooft. Hij wordt dan overmoedig, liegt nog harder en wordt ontmaskerd.
liegen Als je vermoedt dat iemand liegt, moet je doen alsof je hem gelooft. Hij wordt dan overmoedig, liegt nog harden en wordt ontmaskerd.
lot Het lot schudt de kaarten en wij spelen.
man De enige man die echt niet zonder vrouwen kan is een gynaecoloog.
muziek Muziek is: een melodie waarvan de wereld de tekst vormt.
muziek Muziek is de melodie waarvan de wereld de tekst vormt.
nationalisme Elke natie spot over de andere … en heeft gelijk.
noodlot Wat de mensen hun noodlot noemen, bestaat meestal uit hun eigen stommiteiten.
rijkdom Rijkdom is als zeewater: hoe meer men ervan drinkt, hoe dorstiger men wordt.
rijkdom Het is met rijkdom net als met zeewater, hoe meer je ervan drinkt, hoe dorstiger je wordt.
schrijven Weinigen schrijven zoals een architect bouwt. Verreweg de meesten schrijven zoals men domino speelt.
toerisme Het nomadenleven, dat de laagste sport vormt op de ladder der beschaving, vinden we tegenwoordig op de hoogste terug; namelijk in de vorm van het algemeen verbreide toeristenleven. Het eerste wordt uit schaamte, het tweede uit verveling geboren.
trots De goedkoopste trots is de nationale trots.

TERUG NAAR OUDE SITE

TERUG NAAR VERNIEUWDE SITE