SCHOOL  
Van rokers kunnen we verdraagzaamheid leren. Ik heb nog nooit geen enkele ontmoet die tegen niet rokers is. S.Pertini
Het doel van het onderwijs is een lege geest vervangen door een open geest. M.Forbes
Een goede leraar is iemand die iets uit je haalt in plaats van iets in je stopt. N.D.Walsh
Intelligentie krijgt men mee, wijsheid moet men leren.
Het verleden dient om ervan te leren; de toekomst dient om naar uit te kijken.
Op weg naar de wijsheid is de eerste stap stilte; de tweede luisteren; de derde onthouden; de vierde oefenen; de vijfde onderwijzen aan anderen. S.Ibn Gabirol
Wil een verstandig mens gelukkig zijn, dan moet hij zijn verstand leren relativeren. Kamagurka
Sommige mensen zullen nooit iets leren omdat ze alles te vroeg begrijpen. A.Pope
Ons priema geschooldt intelegent en betrauwbaar personneel staat steets ter uuwer besgikking.
Zo een massale opkomst bij de onderwijsbetoging is eigenlijk niet slim. Zo breng je de mensen op het idee dat er teveel leraars zijn.
Je bent nooit te blond om te leren.
De grondtrek van elke schooljongen is conformisme. Hij wil tot geen enkele prijs opvallen of anders zijn dan anderen. Bomans
Leren zonder te denken is ijdel. Denken zonder te leren is gevaarlijk. Confucius
Het zou een hoofdelement van de opvoeding der jeugd moeten zijn haar te leren eenzaamheid te verdragen, daar deze een bron van geluk en gemoedsrust is. Schopenhauer
De beroepsmisvorming van de filosoof is zich de schoolmeester van het heelal te wanen. J.de Valckenaere
Zolang een mens in staat is zijn gedachten te formuleren, heeft hij ze buiten zichzelf in een vorm neergezet en kunnen ze hem niet overweldigen. Bomans
Het kan nooit de taak zijn van de leraar aan zijn leerlingen een gedicht uit te leggen; doch om hun uit te leggen waarom hij het niet uitleggen kan. J.Greshoff
Student tegen leraar: "Moeilijke vragen stellen, da's gemakkelijk."
Geschiedenis is een school waar men zich zelden aan het lesrooster houdt. Olav Palme
Je zult lekker een zandkasteel gemaakt hebben en dan van je schoolgaand zoontje te horen krijgen dat je bezig bent geweest met een deelproject binnen de doelopdracht klassikale creatieve zelfontplooiing via manuele vormgeving. Toon Verhoeven
Van kinderen kan je heel veel leren. Bijvoorbeeld: waar de grenzen liggen van je geduld. W.van Broeckhoven
Ik hou van kinderen. Ik heb er samen mee op school gezeten. Tommy Cooper
Wie naar het hiernamaals reist moet Latijn leren, want dat is een dode taal. Cazenave
Had ik op school maar meer latijn geleerd, dan was ik nu beter voorbereid op mijn bezoek aan Latijns-Amerika.
Wanneer de Romeinen Latijn hadden moeten leren, zouden ze nooit de tijd gevonden hebben om de wereld te veroveren. H.Heine
In de agenda van de leerling staat genoteerd wat hij gisteren niet gedaan heeft. R.Turkry
Een goed leraar is een ton boeken waard.
Een leraar is een zandloper voor eieren die al lang gekookt zijn. K.Olaerts
Klacht van een leraar: soms wou ik dat ik na mijn dood terugkwam als een kindepidemie. W.van Broeckhoven
Een leraar is niet slimmer dan een ander mens, maar zijn onwetendheid is beter geordend. Mertens
Hij is leraar en het enige voordeel van dit zenuwslopende vak is dat je het in de zomer hele lange tijd niet hoeft te zijn. Carmiggelt
De middelmatige leraar vertelt. De goede leraar verklaart. De betere leraar toont aan. De ware leraar inspireert. W.A.Ward
Eerste vereiste voor een leraar is liefde en een goed humeur. Sailer
Leraar: iemand die het ook niet weet, maar er wel voor betaald wordt. Grijs
Een leraar moet voor alles zijn leerlingen het verlangen bijbrengen om te weten wat hij hen wil leren. H.Mann
Sommige mensen sterven een natuurlijke dood, andere worden leraar.
Men beloont een leraar slecht als men steeds zijn leerling blijft. Nietzsche
De moeilijkste opgave voor de leraar is: de leerling het plezier in het leren niet te bederven. B.Russell
De beste wijze om iets te leren is er les in geven. Seneca
Je kunt alleen maar iets aan iemand leren als je om die ander geeft. Madzy Ford
Als je wilt leren, geef dan les. Cicero
Leren, is als stroomopwaarts varen, niet roeien is achteruitgang.
Leren is dingen ontdekken waarvan je niet eens wist dat je ze niet wist. Boorstin
Leren, is verdwalen en daarna de weg nog weten.
Ik heb nooit iemand ontmoet die zo dom was dat ik niets van hem kon leren. Galileo Galilei
Vele mensen komen aan hun levenswijsheid als schooljongens, die het antwoord uit hun rekenboekje overschrijven, zonder de berekening te hebben uitgevoerd. Kierkegaard
Je vrouw onderwijzen, is een aap een dolk overhandigen. India
Jong geleerd, is oud omgeschoold.
Alle intelligente mensen in mijn familie zijn in het onderwijs gegaan, de anderen zijn rijk geworden.
Voor ieder persoon die in het onderwijs wil staan, zijn er 30 anderen die niet willen leren.
Vaders die hun kinderen vragen wat ze vandaag op school geleerd hebben, begrijpen niks van de onderwijsvernieuwing. T.Verhoeven
Een minister van onderwijs, is die ook van boven wijs?
Het doel van het onderwijs kan nooit zijn de domheid te bestrijden -dat zou onbegonnen werk zijn - doch om haar aangenaam te camoufleren. J.Greshoff
Zoals de Grote Oceaan slechts één smaak heeft: die van zout, zo heeft ons onderwijs ook slechts één smaak : die van vrijheid. Boeddha
Dank zij het onderwijs zijn er minder analfabeten en meer idioten. A.Guinon
Het onderwijs zal nooit zijn zoals verstandigen willen. De onverstandige zijn wel zo verstandig zichzelf te beschermen. P.Theys
Als u iets door en door wilt leren kennen, onderwijs het dan aan anderen. T.Edwards
Uit een onderzoek was gebleken dat meer dan de helft van de leerlingen met een mes op school liep. Sindsdien is iedereen bewapend.
Er zijn inderdaad mannen van 80 die trouwen met een meisje van 40 en een huis zoeken kort bij een school.
Mijn vader stond erop dat ik, wat betreft mijn opvoeding alle mogelijke kansen kreeg, die hij zelf nooit gehad had. Hij stuurde me dus naar een meisjesschool. W.van Broeckhoven
Het moeilijke aan opvoeden van kinderen is, dat je ze eerst moet leren spreken en hen daarna leren zwijgen.
Van niets word u zo oud als van de ontdekking dat uw kinderen in de geschiedenisles leren wat u nog in de krant hebt gelezen. Peter Darbo
Ouders stellen onderwijzend personeel pas volledig op prijs als het het hele weekend regent. B.C.
Bij de ingang van school: "Wij kennen geen racisme. Op onze school zitten geen vreemdelingen"
Eerste schooldag: Ik heb bijna gehuild. Ik keek de klas rond en ik was de enige die ik kende. W.van Broeckhoven
De school mag geen voorbereiding op het leven zijn, ze is het leven zelf. J.Dewey
De school is een pedagogisch verantwoorde gevangenis. J.Ghysen
Elke morgen stromen er duizenden kinderen naar school, je zou nog gaan denken dat er iets te doen is.
School: plaats waar kinderen die slaan, geleerd wordt niet te slaan en kinderen die niet slaan, geleerd wordt terug te slaan. W.van Broeckhoven
Wat ik vervelend vind is dat paps als ik thuiskom me altijd vraagt of het goed gaat op school. Hoe kan ik dat nou weten?
Ik had een slechte opvoeding. Ik zat in een school voor emotioneel gestoorde leraars. Woody Allan
Onderwijs is verplicht. Verplicht betekent moeten. Moeten is slavernij. Slavernij is verboden. Morgen ga ik niet naar school.
De voornaamste schoolgebeurtenis: de eerste vrije dag. Olaerts
Wat is een school? Verstand op nul en denken. Arnold S.
Een school tegenwoordig: een parkeerplaats voor kinderen. G.Boon
School is een te lange onderbreking van vakantie. Jonckers
School: opvangcentrum voor kinderen met vakantieproblemen.
Jongens en meisjes, niet te lang op school blijven, je moet ook nog leren. H.Martron
Uitspraak van arbeider die met een pneumatische hamer werkt: "Vroeger was ik chauffeur van een schoolbus, maar ik kon niet tegen dat lawaai"
De man die een kooi met 7 leeuwen binnengaat, maakt indruk op iedereen, behalve op een bestuurder van een schoolbus.
Schoolmeesteren: inpompen wat een domme nooit en wat een verstandige vanzelf leert. J.De Valckenaere
Als de liefde begint te schoolmeesteren, krijgt ze spoedig vakantie. Sirius
Als je schooltijd de gelukkigste periode uit je leven is, moet je dringend naar de psychiater. M.Decharmé
Mijn zoon is gisteren niet naar school kunnen komen, daar hij zijn vader heeft moeten helpen slachten. L.Verbeeck
Tijd is de beste leraar. Helaas, doodt hij al zijn leerlingen. H.Berlioz
Vrouwen en tweedekansonderwijs: vanavond niet schat, ik heb hoofdrekenen. Guy Mortier
Eén vader is meer dan 100 schoolmeesters. G.Herberg
Leraar: "Ik moet dringend gaan verbeteren" Antwoord: "Kan jij ook verslechteren?"
Verstandigen leren van anderen. Middelmatigen leren door schade en schande. Domoren leren niets, zij weten al alles. Helga Poot
"Had jij sexuele voorlichting op school?" - "Ja, tijdens de speeltijd". Brickman
Ik maak mijn vraag even af, zodat je gelijk kunt controleren of je het helemaal begrepen hebt.
Vrouwen zijn gelijk kinderen: ze zeggen allerlei dingen die ze niet verstaan en waaruit je veel kan leren. Ben Cami
Niets maakt dat een vrouw zich ouder voelt als de ontmoeting met een kale man die op school twee klassen lager zat.
Kunnen we schoolverlaters niet met vervroegd pensioen sturen? Terzijde
Ooit komt de tijd dat men jonge werklozen moet omscholen tot oude werklozen.
Een wijs iemand wil altijd leren. Een dom iemand altijd beleren. Yomerowska

TERUG NAAR OUDE SITE

TERUG NAAR VERNIEUWDE SITE