PESSSIMISME  
Mensen gaan niet aan pessimisme ten onder, maar aan idealisme. Herman De Coninck
Pessimisme, optimisme? Een zaak van temperament en niet van redenering. Men leeft van de filosofie van zijn maag. R.Montolée
Optimisme komt van God; pessimisme werd uit het menselijk intellect geboren. Inayat Khan
Ik ben optimist. Ik geloof in de bevrijdende invloed van het pessimisme. S.J.Lee
Wie een pessimist is voor zijn 48 ste jaar weet te veel; wie een optimist is na zijn 48ste jaar weet te weinig. M.Twain
Wees optimist. Pessimisme helpt ook niet. G.Van Den Berghe
De optimist beweert dat wij in de beste wereld leven die er bestaat en de pessimist weet dat dit waar is. J.B.Cabell
Het pessimisme is gewoonlijk een verongelukt optimisme. Flieg.Blätter
Het beste middel tegen pessimisme is : je nooit afvragen of je wel gelukkig bent. A.Capus
Niemand weet echt genoeg om een pessimist te zijn. Cousins
Pessimisme kan ik begrijpen, gebrek aan optimisme niet. P.Theys
Gelukkige pessimisten! Hoeveel vreugde ondervinden ze telkens ze bewezen hebben dat er geen vreugde bestaat. Ebner-Eschenbach
Een pessimist ziet een probleem in elke opportuniteit. Een optimist een opportuniteit in elk probleem. Churcill
Ik ben een geboren pessimist, maar dat geloven jullie toch niet. Van Haarlem
Een echte pessimist is overtuigd dat niets deugt; een echte optimist vindt dit een beetje overdreven. J.deValckenaere
Pessimist: iemand die over lawaai klaagt, als het geluk bij hem aanklopt.
Een pessimist is iemand die gelooft dat vrouwen lichtzinnig zijn. Een optimist is iemand die dat hoopt. W.van Broeckhoven
Pessimist: iemand die Zwitserse kaas onder zijn neus smeert en dan tegen iedereen zegt dat de wereld stinkt. P.Scott
Niemand weet echt genoeg om pessimist te zijn. Cousins
De pessimist heeft de bewijzen in handen, de optimist de troeven, de cynicus de knepen, de gelovige de wondermiddelen, de humorist het huismiddel, de liefdevolle de remedie. J.de Valckenaere
Een pessimist is een optimist die zijn theorieën in praktijk heeft willen brengen. Anonymus
Als twee pessimisten mekaar ontmoeten, schudden ze de hoofden in plaats van de handen. H.Madsen
Een pessimist is iemand die bacteriologen laat uitleggen wat een kus is. Hubschmid
Een pessimist is iemand die zich verheugt als het hem slecht gaat omdat dan zijn gelijk bewezen is. H.Rühmann
Pessimist: iemand die in staat is in het land van melk en honing niets anders te zien dan calorieën en cholesterol. Quote Magazine
Het leven heeft zoveel positieve kanten, dat pessimisten er moedeloos van worden. T.Eyk
Een optimist denkt dat elke vrouw braaf is. Een pessimist denkt hetzelfde. Bomans

TERUG NAAR OUDE SITE

TERUG NAAR VERNIEUWDE SITE