OVERWINNING  
Alleen de overwinnaars beslissen wat de oorlogsmisdaden waren. Gary Wills
De mens bezit slechts wat hij overwonnen heeft. ArabiŽ
De geschiedenis wordt geschreven door overwinnaars.
Ik geef me over uit vrees voor de overwinning. Brudzinski
De overwegers wegen te veel over, zij geven niet het juiste gewicht en doen daarom zeer gewichtig. G.Goudrian
Geen enkele overwinnaar gelooft in het toeval. Nietzsche
De overwinnaars zijn koningen, de overwonnenen bandieten. China
Op de dag van de overwinning is niemand moe. Egypte
Een glimlach om een nederlaag is een eindoverwinning. Bertus Aafjes
Schilders en beeldhouwers beelden de overwinning altijd uit als een vrouw. Zoiets begrijp je pas als je getrouwd bent.
Van een overwinning, hoe ook behaald, vraagt niemand rekenschap. Fliegende Blštter
Wee de overwonnenen. Zij zullen geen zendtijd krijgen op de televisie. J.A.

TERUG NAAR OUDE SITE

TERUG NAAR VERNIEUWDE SITE