OPVOEDING  
Opvoeding: een kwestie van liefde, geduld en wijsheid. De laatste twee groeien waar de eerste heerst. J.Lighart
Wat de afvallige werkelijk verloochent, is meestal niet de godsdienst maar zijn opvoeding. Cor De Jonghe
Kinderen zijn geboren naäpers. Ze gedragen zich precies als hun ouders, ondanks alle pogingen ze goede manieren bij te brengen.
Als je je kinderen wilt houden, kan je hen beter laten gaan. M.Forbes
De beste raad die je je kinderen kunt geven, is: proberen te ontdekken wat ze willen en hen aanraden dat dan ook te doen. H.S.Truman
Opvoeden, is: de strijd tegen zichzelf in zijn kinderen verder strijden. Flieg.Blätter
Opvoeden, is: een nieuwe generatie proberen te vullen met de eigen vooroordelen. Carmiggelt
Kinderen opvoeden, is als kauwen op harde steen. Arabisch
Opvoeden: een subtiele vorm van wettige zelfverdediging. Jacobs
Zou u ook beter opvoeden als u maar andere kinderen had? Vrij Nederland
Voor sommigen betekent opvoeden: wachten tot ze groot zijn. Lambrecht
We moeten onze kinderen leren dromen met hun ogen open. H.Edwards
Schreeuwen tegen kinderen om ze te laten gehoorzamen is net zoiets als proberen te besturen met uw claxon. T.W.
Mijn vader stond erop dat ik wat betreft mijn opvoeding alle mogelijke kansen kreeg die hij zelf nooit gehad had. Hij stuurde me dus naar een meisjesschool. W.van Broeckhoven
De opvoeding heeft bittere wortels, maar haar vruchten zijn zoet. Aristoteles
Opvoeding is dat wat je in staat stelt een knap meisje te beschrijven zonder je handen te gebruiken. Salak
De mens is het enige wezen dat opvoeding nodig heeft. Kant
Het moeilijke aan opvoeden van kinderen is, dat je ze eerst moet leren spreken en hen daarna leren zwijgen.
Men beseft tenvolle de waarde van opvoeding, wanneer men belandt bij iemand die er geen heeft; en haar onmacht, bij iemand die niets anders heeft. J.De Valckenaere
Opvoeding: nadelig gevolg van samenwonen met ouders. Fons Jansen
Modern ouderschap: Ouders voeden tegenwoordig nog nauwelijks hun kinderen op. Ze financieren ze.
Welopgevoed zijn is tegenwoordig een handicap: men is zo eenzaam.
Op het ogenblik dat je je geduld verliest, houdt de pedagogie op en begint de opvoeding. J.Deloof
Goede opvoeding is in staat zijn niet te laten blijken hoe goed we onszelf voelen en hoe miezerig de anderen. M.Twain
Het opvoeden van kinderen bestaat uit minstens de helft uit het opvoeden van jezelf. P.W.J.van Hengel
De dikste boeken over jeugdopvoeding worden geschreven door mensen die zich nog geen uur per week met hun kinderen bezighouden. H.Wauters
Ouders moeten hun kinderen niet zozeer opvoeden tot dankbare kinderen als wel tot goede ouders. S.H.
Geef je zoon iedere dag een pak slaag; jij weet misschien niet waarom, hij wel. P.Darbo
Men kan domheid door zorgvuldige opvoeding tot vooroordelen ontwikkelen. A.Mitscherlich

TERUG NAAR OUDE SITE

TERUG NAAR VERNIEUWDE SITE