ONWETENDHEID  
Waar onwetendheid heerst is ware vrede onmogelijk. Dalai Lama
In de onwetendheid kan men volmaakt gelukkig zijn. Ruyslinck
De beste verdediging tegen logica is onwetendheid. Philips
Onwetendheid: als je iets niet weet en iemand daarachter komt. J.Burns
Zijn onwetendheid is encyclopedisch. Abba Eban
De moeilijkheid met onwetendheid is dat die gaandeweg meer zelfvertrouwen krijgt. Glasgow Arnold
Onwetendheid hoeft niet je dood te zijn, maar je gaat er wel erg van zweten. Ha´ti
Mijn vader, een toffe kerel, zei me eens : "Verlies nooit je onwetendheid, je kan ze niet vervangen." Remarque
Onwetendheid maakt dat de meeste mensen zich aansluiten bij een partij en verlegenheid belet hen er weer uit te stappen. Halifax
Wie van zijn onwetendheid genezen wil, moet haar eerst opbiechten. Montaigne
Het weinige dat ik weet, dank ik aan mijn onwetendheid. Sacha Guitry
Onwetendheid staat altijd klaar om te bewonderen. Boileau
Verwondering is de dochter van de onwetendheid. Engeland

TERUG NAAR OUDE SITE

TERUG NAAR VERNIEUWDE SITE