ONGELUK  
Er zijn weinig dingen waar mensen zich zo toegewijd mee bezig houden als met ongelukkig zijn. A. de Botton
Met bezit kan je hoogstens op een comfortabele manier ongelukkig zijn. J.Vermeulen
Het geluk is in het ogenblik; het ongeluk in de tijd. M.Gijsen
Alleen je eigen denken maakt je bewust van geluk of ongeluk. J.Verdromme
Het geluk bestaat daaruit dat men met zijn ongeluk tevreden is. A.Demedts
Als je vlug loopt, haal je het ongeluk in; als je langzaam loopt, haalt het ongeluk jou in. Rusland
Zoek nooit het geluk, want je zoekt je een ongeluk. A.Willemsen
De ene draagt zijn ongeluk als een lichte veder, de ander sleept zijn geluk voort als een zware last. Fliegende Blätter
Men is nooit zo gelukkig, noch zo ongelukkig als men zich verbeeldt. La Rochefoucauld
Vele mensen zijn niet gelukkig als ze zich niet ongelukkig kunnen voelen. P.Sirius
Alle gelukkige gezinnen gelijken op elkaar, elk ongelukkig gezin is ongelukkig op zijn eigen wijze. Tolstoï
Liefde is liever met hem dan zonder hem ongelukkig zijn.
Bekommer u drie jaar niet om een ongeluk en het wordt een zegen. India
Verlies uw ongeluk, iedereen zal u helpen zoeken. B.Seulsten
Het ongeluk kan trots maken, het lijden maakt nederig. C.Sylva
Het ongeluk houdt zich niet aan een bezoekdag. Ghana
De mens symphatiseert liever met ongeluk dan met geluk. S.de Beauvoir
Je kunt de vogels van het ongeluk niet beletten boven je hoofd te vliegen, maar je kunt hen beletten zich te nestelen in je haar. China
Een gelaat dat schreit, wordt door een wesp gestoken; een ongeluk komt nooit alleen. Japan
Voor wie op het punt staat te vallen, ligt overal modder gereed. Japan
Het toppunt van ongeluk: een jager die op de loop schiet. H.De Paepe
Het grootste ongeluk is geluk dat niet ophoudt. Bomans
O, de goede oude tijd toen we zo ongelukkig waren. A.Dumas père
Een sjlemiel valt op zijn rug en breekt zijn neus. Jiddisch
De meeste ongelukken gebeuren thuis. Misschien moeten we verhuizen.
Mensen die zich ongelukkig voelen, zijn - evenals mensen die slecht slapen - er altijd trots op.
Het ongeluk is de beste weegschaal om uw vrienden te wegen.
Een vrouw kan alleen gelukkig zijn als zij ook ongelukkig kan zijn. Piet Nijs

TERUG NAAR OUDE SITE

TERUG NAAR VERNIEUWDE SITE