ONDERWIJS  
Het doel van het onderwijs is een lege geest vervangen door een open geest. M.Forbes
Zo een massale opkomst bij de onderwijsbetoging is eigenlijk niet slim. Zo breng je de mensen op het idee dat er teveel leraars zijn.
Alle intelligente mensen in mijn familie zijn in het onderwijs gegaan, de anderen zijn rijk geworden.
Voor ieder persoon die in het onderwijs wil staan zijn er 30 anderen die niet willen leren.
Alleen wie vele kamelen heeft gevoed, kent de uitgebreidheid van de woestijnen. Vloemans
Vaders die hun kinderen vragen wat ze vandaag op school geleerd hebben, begrijpen niks van de onderwijsvernieuwing. T.Verhoeven
Een minister van onderwijs, is die ook van boven wijs?
Het doel van het onderwijs kan nooit zijn de domheid te bestrijden - dat zou onbegonnen werk zijn - doch om haar aangenaam te camoufleren. J.Greshoff
Zoals de Grote Oceaan slechts één smaak heeft: die van zout; zo heeft ons onderwijs ook slechts één smaak: die van vrijheid. Boeddha
Dank zij het onderwijs zijn er minder analfabeten en meer idioten. A.Guinon
Het onderwijs zal nooit zijn zoals verstandigen willen. De onverstandige zijn wel zo verstandig zichzelf te beschermen. P.Theys
Als u iets door en door wilt leren kennen, onderwijs het dan aan anderen. T.Edwards
Uit een onderzoek was gebleken dat meer dan de helft van de leerlingen met een mes op school liep. Sindsdien is iedereen bewapend.
Ouders stellen onderwijzend personeel pas volledig op prijs als het het hele weekend regent. B.C.
Bij de ingang van school: "Wij kennen geen racisme. Op onze school zitten geen vreemdelingen"
Eerste schooldag: Ik heb bijna gehuild. Ik keek de klas rond en ik was de enige die ik kende. W.van Broeckhoven
De school mag geen voorbereiding op het leven zijn, ze is het leven zelf. J.Dewey
De school is een pedagogisch verantwoorde gevangenis. J.Ghysen
Elke morgen stromen er duizenden kinderen naar school, je zou nog gaan denken dat er iets te doen is.
School: plaats waar kinderen die slaan, geleerd wordt niet te slaan en kinderen die niet slaan, geleerd wordt terug te slaan. W.van Broeckhoven
Wat ik vervelend vind, is dat paps als ik thuis kom me altijd vraagt of het goed gaat op school. Hoe kan ik dat nou weten?
Ik had een slechte opvoeding. Ik zat in een school voor emotioneel gestoorde leraars. Woody Allan
Onderwijs is verplicht. Verplicht betekent moeten. Moeten is slavernij. Slavernij is verboden. Morgen ga ik niet naar school.
De voornaamste schoolgebeurtenis: de eerste vrije dag. Olaerts
Wat is een school? Verstand op nul en denken. Arnold S.
Een school tegenwoordig: een parkeerplaats voor kinderen. G.Boon
School is een te lange onderbreking van vakantie. Jonckers
School: opvangcentrum voor kinderen met vakantieproblemen.
Jongens en meisjes, niet te lang op school blijven, je moet ook nog leren. H.Martron

TERUG NAAR OUDE SITE

TERUG NAAR VERNIEUWDE SITE