NIETZSCHE
aalmoes Indien aalmoezen alleen uit medelijden gegeven werden, waren de bedelaars allemaal al verhongerd.
aanval Vaak kiest men voor de aanval en maakt men vijanden, om te verbergen dat je zelf zwak staat.
aforisme Een goed aforisme is te hard voor de kaken van zijn tijd.
argument Er zijn mensen die men overtuigt met verheven gebaren, maar die men wantrouwig maakt met argumenten.
begeren Je hebt uiteindelijk je begeerte lief en niet het begeerde.
beroep Een beroep is de ruggengraat van het leven.
deugdzaam Wees niet deugdzamer dan je krachten je toelaten.
doden Het voorrecht van de doden is dat ze niet meer behoeven te sterven.
feiten Er bestaan geen feiten alleen interpretaties.
gedachte De één zoekt een verloskundige voor zijn gedachten, de andere zoekt iemand, die hij helpen kan. Zo ontstaat een goed gesprek.
geestigheid Geestigheid is het grafschrift van een emotie.
geheugen Menigeen wordt slechts daarom geen denker, omdat hij een te goed geheugen heeft
geheugen Het voordeel van een slecht geheugen is dat men van dezelfde goede dingen meer dan eens kan genieten.
geluk Het geluk van de man is: ik wil. Het geluk van de vrouw is: hij wil.
geschiedenis Geschiedenis gaat bijna altijd over slechte mensen, waarover men later niets dan goed zegt.
geweten Wie geen slecht geweten heeft, heeft geen geweten.
glad ijs Glad ijs is een paradijs voor wie goed kan dansen.
goed "Goed" is wat de kudde samenhoudt. "Slecht" wat haar ontbindt.
haat Ook de haat kent zijn jaloezie: we willen onze vijand voor onszelf hebben.
hart Menigeen vindt zijn hart pas als hij zijn hoofd verloren heeft.
haten Je haat niemand zolang je hem nog geringschat, maar pas als je hem gelijk of hoger schat.
huichelarij In het geheel niet over zichzelf praten, is een voorname vorm van huichelarij.
huwelijk De beste vriend zal waarschijnlijk de beste echtgenoot krijgen, omdat een goed huwelijk berust op een talent voor vriendschap.
huwelijk Niet het gebrek aan liefde, maar het gebrek aan vriendschap maakt ongelukkige huwelijken.
ijdelheid Iedereen heeft precies zoveel ijdelheid als het hem aan verstand ontbreekt.
kunst Kunst is in wezen de bevestiging, de zegening en vergoddelijking van het bestaan.
kunst We hebben kunst om niet aan de waarheid te sterven.
kunstenaar Kunstenaars zijn slaapwandelaars bij daglicht.
lachen Lachen: leedvermaak, maar dan met een zuiver geweten.
leraar Men beloont een leraar slecht als men steeds zijn leerling blijft.
leven Je hebt het leven slecht geobserveerd, als je niet ook de hand hebt gezien, die met zachtheid...doodt.
lichaam Er zit meer verstand in uw lichaam, dan in uw beste wijsheid.
liefde Tegen de liefde helpt, in de meeste gevallen, nog altijd dat oude paardenmiddel: wederliefde.
liefde De liefde is de toestand waarin de mens de dingen het meest ziet zoals ze niet zijn.
liefhebben Iemand heeft ooit eens gezegd: "Er zijn twee mensen waar ik nooit diep over nagedacht heb. Dat is het bewijs dat ik van hen houd."
lof De aanhangers van een groot man maken zich blind om zijn lof beter te kunnen zingen.
man Rijpheid van de man: dat is, de ernst te hebben teruggevonden,die je als kind bij het spelen had.
mening Vaak spreekt men een mening tegen, ofschoon het eigenlijk alleen de toon is, waarop ze werd uitgesproken, die ons onsympathiek is.
mening Vaak spreekt men een mening tegen, ofschoon het eigenlijk alleen de toon is, die ons onsympathiek is.
muziek Dank zij de muziek genieten de hartstochten van zichzelf.
natie Natie: een groep mensen die één taal spreken en dezelfde kranten lezen.
natuur Wij verblijven zo graag in de vrije natuur omdat deze geen mening over ons heeft.
oorlog De oorlog is de winterslaap voor de cultuur.
overtuigen Er zijn mensen die men overtuigt met verheven gebaren, maar die men wantrouwend maakt met argumenten.
overtuiging Overtuigingen zijn gevaarlijker vijanden der waarheid dan leugens.
overwinnaar Geen enkele overwinnaar gelooft in het toeval.
perfectie Een redmiddel tegen de perfectie: liefde.
praten Veel over jezelf praten kan ook een manier zijn om je te verbergen.
prediken Predik het geloof totdat je het hebt en dan zal je het prediken omdat je het hebt.
rijpheid Rijpheid van de man: dat is, de ernst te hebben teruggevonden die men als kind had bij het spel.
schrijven Het schrijven als een vast beroep beschouwen moet gezien worden als een vorm van waanzin.
schrijver Als een boek begint te leven moet de schrijver zwijgen.
schuld Je vergeet je schuld als je haar aan iemand anders hebt opgebiecht, maar meestal vergeet de ander haar niet.
slapen Slapen is geen geringe kunst: je moet er de hele dag voor wakker blijven.
sterk Wat je niet doodt, maakt je sterker.
taal Wie een vreemde taal een beetje beheerst heeft er meer plezier aan dan wie haar goed spreekt. Het plezier is aan de half-kundigen.
troost Mensen die troost nodig hebben worden door geen enkel troostmiddel zo opgebeurd als door de bewering dat er voor hun geval geen troost bestaat. Daarin ligt zo een onderscheiding besloten, dat zijn hun hoofd weer opheffen.
vermoeid Wanneer we vermoeid zijn worden we overvallen door ideeën die we lang geleden hadden overwonnen.
vraag Men hoort slechts de vragen waarop men in staat is te antwoorden.
vriend Medevreugde niet medelijden maakt de vriend.
vrijdenker Wie van ons zou er nog vrijdenker zijn als er geen kerk was?
vrouw Als er geen liefde of haat meespeelt, speelt de vrouw middelmatig.
waarheid Veronderstel nou eens dat de waarheid een vrouw was, wat dan ?
wijsbegeerte De wijsbegeerte is een stelselmatig misbruik van een daartoe uitgevonden terminologie.
zelfverachting Wie zichzelf veracht, waardeert zichzelf nog altijd als een zelfverachter.
zoeken Toen ik moe was van zoeken, leerde ik vinden.
zondag Het is een meesterstuk der Engelsen geweest hun zondag dermate heilig en vervelend te maken, dat zij ongemerkt weer naar hun dagelijks werk verlangen.

TERUG NAAR OUDE SITE

TERUG NAAR VERNIEUWDE SITE