NATUUR  
Als de tuinman afwezig is, neemt de natuur snel over. Hobhouse
Wij denken de natuur te kunnen beheersen, maar waarschijnlijk is zij alleen maar aan ons gewend geraakt. K.Waggerl
Niets is zo rijk als de onuitputtelijke weelde van de natuur. Ze toont ons alleen oppervlakken maar ze is miljoenen meters diep. W.R.Emerson
In hun natuur zijn alle mensen gelijk. Het zijn hun gewoonten die het verschil maken. Confucius
Wat bij de dieren natuur heet, noemen wij mensen ellende. B.Pascal
De natuur wordt gemakkelijker begrepen dan verklaard. Seneca
De natuur schept gelukkige gedachten. Wijzelf zijn nietig en tijdelijk. Emile Vollenhoven
Van de natuur houden is reeds een bewijs hiervoor dat men buiten de natuur staat. Bomans
Wij verblijven zo graag in de vrije natuur omdat deze geen mening over ons heeft. Nietzsche
De natuur is onze moeder niet, zij is onze zuster. Chesterton
De hele natuur is een vervoeging van het werkwoord eten, zowel actief als passief. Dean Inge
In een beter georganiseerde natuur zouden de rupsen pas in oktober komen en de bladeren opeten als ze op de grond liggen.
Ik hou van de natuur, maar ik moet er wat bij te drinken hebben. W.Kloos
Als je van de natuur houdt, blijf dan in de stad wonen. M.Callewaert
Voor wie in de toekomst nog van natuurschoon wil genieten, verdient een carrière in de landmacht ernstige overweging. E.W.A.Henssen
Het is nooit zo dat de natuur het ene zegt en wijsheid het andere. Juvenalis

TERUG NAAR OUDE SITE

TERUG NAAR VERNIEUWDE SITE