MUZIEK  
Muziek is de melodie waarvan de wereld de tekst vormt. Schopenhauer
Muziek begint met stilte. Rostopovich
Bouwkunst is gestolde muziek. Goethe
Toch knap van Mozart en Bach dat zij nummers schreven, die nu precies op een cd passen.
Dansen is de terugkeer naar het vissenstadium met de muziek als zee. Harry Mulisch
Kunnen de acteurs in een film de filmmuziek horen?
De hemel verliest heel wat van zijn aantrekkelijkheid voor een man wiens dochter harplessen neemt. Earl Wilson
Hoewel muziek hem niet erg trok, hield hij enorm van bloes en rok. Paul Jacobs
Jazz is de enige muziek waarbij iedere noot iedere avond anders kan gespeeld worden. Coleman
De kritiek heeft het eerste woord, maar de muziek het laatste. Buddingh
De lach is de vriendelijkste muziek ter wereld. Ustinov
Ons hele leven zou muziek zijn als we op elk ogenblik de juiste tonen zouden kunnen vinden. J.Ruskin
Volgens de natuurkunde is muziek niets anders dan een "begrepen golfbeweging".
Muziek komt in de beste families voor.
De muziek van tegenwoordig heeft één groot voordeel: niemand kan het nafluiten.
Muziek is de blikopener van je ziel. H.Miller
In wezen is muziek nutteloos zoals het leven. G.Santayana
Het magische van de muziek is, dat zij erin slaagt ons heimwee te doen krijgen naar iets dat we nooit gekend hebben. Gilbert Cesbron
Muziek is een hogere openbaring dan alle wijsheid en wijsbegeerte. Beethoven
De Engelsen houden niet van muziek. Maar ze zijn dol op het geluid dat het maakt. W.van Broeckhoven
Mijn buren zijn gek op mijn pianospel. Laatst gooiden ze mijn ruiten in om me beter te kunnen horen spelen. L.Dawson
Er bestaan maar twee manieren om te ontsnappen uit de triestheid van het bestaan: muziek en katten. A.Schweitzer
We moeten de muziek van het leven horen. De meeste horen alleen de wanklanken.
Ik schreef een lied, maar ik kan geen muziek lezen. Elke keer dat ik nu een lied op de radio hoor, denk ik : "Misschien heb ik dat wel geschreven."
Er bestaat geen slechte muziek, net zo min als er lelijke vrouwen zijn.
Waar woorden tekort schieten spreekt de muziek. H.C.Andersen
De jeugd van tegenwoordig weet weinig met een piano te beginnen, waarschijnlijk omdat ze de rewindknop nog niet gevonden heeft. Maar ze spelen wel voortreffelijk cassette. Donner
Als zijn muziek uit is, is de stilte die volgt nog steeds Mozart. S.Guitry
Elke muziek heeft zijn hemel. Verdi
Muziek drukt dat uit wat niet gezegd kan worden maar waarover niet gezwegen kan worden. Victor Hugo
De muziek spreekt bovenal de taal der vertroosting. Jonathan
Slechte muziek is wat onze kinderen graag horen. Goede muziek is wat wij als kinderen graag hoorden. Quincy Jones
Als de massa even goed muziek maakt als de popgroep is er geen optreden meer. Selis
Muziek kan een leven vullen. Vraag het maar aan de buurman. Terzijde
Het beste middel om aan de lelijkheid en de domheid van onze tijd te ontkomen is onder te duiken in onsterfelijke muziek van Vivaldi, Bach, Händel, Mozart, Beethoven en Brahms. Wat een heerlijke wereld van schoonheid ter beschikking. Max Wildiers
Muziek en ritme vinden hun weg tot in de geheime plaatsen van de ziel. Plato
Speelt het orkest alles wat je vraagt ? Ja, zeker. Vraag dan dat ze kaart spelen. W.van Broeckhoven
De andere kunsten overreden ons, maar de muziek neemt ons bij verrassing. Hanslick
Waarom zouden we Plato lezen als een saxofoon ons even goed een vluchtig uitzicht kan geven op een andere wereld? E.M.Cioran
De muziek begint daar waar de macht van het woord stopt. Wagner
De muziek is de moedertaal van het hart. E.Hohenemsen
Van alle geluiden vind ik de muziek het minst onaangename. S.Johnson
Muziek is: een melodie waarvan de wereld de tekst vormt. Schopenhauer
Het belangrijkste van de muziek staat niet in de noten. Mahler
Alleen muziek kan over de dood praten. Malraux
Dank zij de muziek genieten de hartstochten van zichzelf. Nietzsche
De noten die je niet speelt zijn net zo belangrijk, of zelfs belangrijker dan de noten die je wel speelt. Miles Davis
De muziek brengt een soort genoegen teweeg waar de menselijke natuur niet buiten kan. Confucius
De muziek is de wiskunde voor het gevoel. De wiskunde is de muziek der rede. J.J.Sylvester
De muziek dient tot verstrooiing tot opvoeding tot aansporing van geest en hart en tot de bevrijding der ziel van de hartstochten. Aristoteles
Als u in de tijd terug wilt reizen, is muziek de zekerste en veiligste weg. J.F.
Klokken zijn de lach van de muziek. T.Hood
Muziek is de vlucht uit de angst. C.J.Enschedé
Geluid is een van de meest overschatte eigenschappen van muziek. E.Schönberger
De muziek is de meest abstracte van alle kunsten. Bomans
Men heeft de architectuur bevroren muziek genoemd; evenzo kan men de muziek vloeibare architectuur noemen. M.Hauptmann
Een etentje met muziek is een belediging, zowel voor de kok als voor de violist. Chesterton
Eigenlijk is de muziek de manier waarop religie zou moeten functioneren: zeventienduizend volslagen vreemden troepen samen in het Sportpaleis en de vonk slaat meteen over. Zij herkennen elkaars geluk. Maxi Jazz

TERUG NAAR OUDE SITE

TERUG NAAR VERNIEUWDE SITE