MOEDER  
De dochter van een goede moeder wordt de moeder van een goede dochter. Amerika
Moeder worden is een wonder, moeder zijn een heel gedonder.
Mijn moeder gaf mij geen borstvoeding. Ze zei dat ze alleen goede vrienden wilde zijn. R.Dangerfield
Moeder : "Met 15 heb je al een vriend en de 31 ste verjaardag van je moeder vergeet je!! "
Het kind heeft meestal de hersenen van de vader omdat de moeder die van haar nog bezit. Seymour
Ik ben mijn moeder dankbaar dat ze mij op de wereld heeft geholpen. Al moet ik toegeven dat mijn vader ook een duwtje heeft gegeven.
Het geduld van een moeder is als tandpasta. Hoeveel je er ook van gebruikt, er is altijd nog een beetje over. J.Saores
Omdat God niet overal kon zijn, heeft hij de moeder geschapen. Korea
Het ongeluk met het huwelijk is, dat terwijl iedere vrouw in haar hart een moeder is, iedere man in zijn hart een vrijgezel is. E.V.Lucas
Kinderen: waar va van vol is, loopt moe van over. J.Anthierens
Een kind is geen vaas, die de moeder moet vullen, maar een vuur dat zij moet ontsteken. Herodotus
Er is geen kind zo lief of zijn moeder is blij dat het slaapt. R.W.Emerson
Ik las op de deur van een kraaminrichting: "Kinderen niet toegelaten." Daar moest natuurlijk bij staan "Tenzij vergezeld van hun moeder." G.Durnez
Liefde, zou dat zoiets zijn als het bij elkaar terugzoeken van onze moeders? Jeroen Brouwers
Wij zijn de mensen tegen wie onze moeders ons waarschuwden. Dublin
Er is slechts één lief kind in de ganse wereld en elke moeder bezit dat ene kind. China
De echtgenote die is er voor de goede raadgevingen; de schoonmoeder die is er voor het goed onthaal, maar niets gaat boven een zachte moeder. Tolstoï
Eeuwenlang moederschap levert uitstekende onderhandelaars. Jonckers
Mijn moeder was van het type dat zolang naar je problemen luisterde tot ze je begonnen te vervelen. Goodman
Een gram moeder is een ton priester waard. Spanje
Wie de voeten van zijn moeder kust, kust de drempel van het paradijs. Turkije
Geen tempel is mooier dan je eigen moeder. India
Alleen een moeder kan een omhelzing per brief versturen. Pam Brown
Een moeder heeft twintig jaar nodig om een man van haar zoon te maken; een andere vrouw maakt een dwaas van hem in twintig minuten. R.Frost
Al is een moeder nog zo arm, toch dekt haar kleed de kinderen warm. Vlaams
Een kind zonder moeder is een bloem zonder regen. India
Als een moeder zich afvraagt hoe zij moet reageren op het vreemde gedrag van haar kind, dan is er maar één antwoord: geef het liefde. Bill Cosby
Moeder zijn is: antwoorden op vele vragen en dromen kunnen raden. Lut Lanssens
Waar hebben al die moeders al die dingen geleerd waarvan ze 100% zeker zijn dat ze onbetamelijk zijn voor hun dochter?
Een moeder, die haar dochter die gaat trouwen nog raad geeft, doet iets dat net zoveel nut heeft als een goudvis een bad geven. B.Calori
Iedere moeder met slechts twee armen is gehandikapt. Brown Pam
Doe nooit wat je moeder zegt dan komt het allemaal terecht. A.M.G.Schmidt
Het beste wat een moeder aan haar kinderen kan geven, is het geschenk van haar tijd. Engeland
Als het kind valt weent de moeder. Als de moeder valt lacht het kind. Rwanda
Wie de neus van het kind afveegt, kust de wang van de moeder. G.Herbert
Voor moeder zijn er meer bloemen in mijn hart dan in alle tuinen.
Wees het stof onder de voeten van uw moeder, want het Paradijs is daar, waar haar voeten rusten. Arabië
Het hart van een moeder is een afgrond op de bodem waarvan men altijd vergiffenis vindt. René de Balzac
Een onsje moeder weegt op tegen een ton priester. Spanje
Moederdag komt negen maanden na vadernacht.
Moederdag is als iedereen moeder bedient en zij doet alsof ze het extra werk niet erg vindt. Peter Darbo
Moederliefde berust op een dierlijk instinct, vaderliefde op een maatschappelijke overeenkomst. J.Greshoff
Vader drinkt graag bier, moeder melk.
Wat zei die moeder van twaalf kinderen? "Buiten verwachting gaat alles goed." L.Verbeeck
Ik koester een innig verlangen terug te keren in de moederschoot, van wie dan ook. W.Allen
Mannen willen vaak terug in de moederschoot. Gemiddeld zo een twee keer per week. Lansky
Je bent pas oud als je moeder sterft. L.Ball
In iedere moeder sluimert er een schoonmoeder. Croisset
Ge kunt de vriend van uw vader worden, van moeder blijft ge steeds het kind. Laurilland
Ik verlangde naar een moeder en een vader en ik vond de nacht en de zee. Gibran

TERUG NAAR OUDE SITE

TERUG NAAR VERNIEUWDE SITE