MENS  
In ieder kind schuilt een mens. In ieder mens een kind.
Soms komen er mensen in je leven waarvan je onmiddellijk weet dat ze er thuishoren.
Het gezicht van mensen herken je bij licht, hun karakter bij donker.
Soms moet je iemand eerst echt goed leren kennen voor je inziet dat je eigenlijk vreemden bent voor elkaar. M.T.Moore
Ieder mens blijft steeds dezelfde, maar niet hetzelfde.
De beste definitie van de mens is volgens mij: ondankbare tweevoeter. Dostojewski
De mens werd op de laatste dag geschapen, zelfs de mug is ouder. Jiddisch
Mochten de mensen als bomen zijn, dan waaide in de herfst ons vlees eraf. Kamagurka
De mens is het dier dat vriendschap heeft gesloten met het vuur. H.van Dyke
De aap onderscheidt zich van de mens door het ontbreken van de spraak want als hij zou kunnen zeggen: "Ik ben een aap", dan was hij een mens.
Als apen er zouden in slagen zich te vervelen, dan zouden ze mensen kunnen worden. Goethe
Ieder mens is een clown, maar slechts weinigen hebben de moed het te tonen. C.Rivel
Fantasie is een mensenrecht. Tolkien
De meeste mensen worden als 'origineel' geboren en sterven als 'kopie'.
Als God op aarde zou wonen, zouden de mensen zijn ruiten ingooien. Jiddisch
Op de landkaart van het leven is iedere mens een eiland.
Martelen is menselijk. Dieren doen het niet. G.van der Boomen
De mens is een ellips met 2 brandpunten: de feiten zijn het ene en de ideeën het andere. Victor Hugo
Slechts man én vrouw is een volledig mens. Walschap
Tussen dier en mens ligt de natuur. J.Greshoff
Iedereen is zoals God hem schiep en vaak nog erger.
De beste definitie van de mens is volgens mij: "ondankbare hond". Dostojewski
Iedere mens is de afstammeling van iedere koning en iedere slaaf. K.Gibran
De mens is een gevallen God die zich de hemel herinnert. A.de Lamartine
De mens is het enige levende wezen dat zich bewust is dat het sterven moet en het enige dat lacht. Camus
Mens is mannelijk behalve wanneer het vrouwelijk is, dan is het onzijdig.
Een mens moet zo mogelijk elke dag naar een liedje luisteren, een goed gedicht lezen, een mooi schilderij zien en een paar zinnige woorden uiten. Goethe
De mens wordt vaak wat hij denkt. Gandhi
De mens is brozer dan een bloem en toch harder dan een rots. India
Mens wie hou je voor de aap ? Eig.Jeugd
De mensen moeten in het hiernamaals van a tot z gewijzigd worden of zelfs een God is onbekwaam een hemel naar ieders zin te maken. J.de Valckenaere
De mens is een dier dat met zijn voorpoten Bach speelt. B.Aafjes
Mensen moet je in kleine dosis nemen. Emerson
Er was eens een arme slang die al zijn huiden verzamelde. Dat was de mens. J.Giraudoux
Drinken zonder dorst en het hele jaar door liefde bedrijven: ziedaar wat de mens van de andere dieren onderscheidt. Beaumarchais
Een mens is: een beetje gisteren, een beetje vandaag en oneindig veel morgen. M.Gutl
Wij mensen zijn moeizaam aan elkaar gelijmd: dat is onze sterkte. Een man uit één stuk verpulvert als hij breekt. A.Vloemans
Leonardo da Vinci verdeelde zijn aantekenboekjes in kolommen onder het opschrift van wolf, beer en aap en maakte aantekeningen over mensengezichten, ze in deze kolommen onderbrengend. G.B.Shaw
De mens is hemel en aarde in miniatuur. China
Vijftigmiljoen jaar geleden sloeg de ene aap de andere met een stok...de mens was geboren.
De mens is de maat van alle dingen. En als de maat vol is ? Eschkel
De mens is harder dan steen, sterker dan ijzer en breekbaarder dan een roos. Turlije
Mens: een aap die door de censuur geraakt is. G.Laub
"Wat een mens", antwoordde de dag. Miedema
Hoezo? Dierenrijk en mensdom!
Waarom spreekt men van dierenrijk en mensdom?
Er zijn mensen die vissen vangen en anderen die alleen het water troebel maken. China
We zouden ons niet zo druk maken over wat mensen van ons denken, als we wisten hoe zelden ze dat doen. Noiret
Zelfs de grootste mensenhater maakt een uitzondering voor zichzelf. Leune
Naarmate men zelf meer over geest beschikt, ontdekt men dat er meer originele mensen zijn. De doorsnee mens ziet geen verschil tussen mensen.
Zonder een hoeveelheid mensenkennis kan men wel miljonair maar geen bedelaar zijn. O.Weiss
Wilt gij een mens leren kennen, vraag hem dan wat hij zou doen als hij rijk was. Fliegende Blätter
Mensenkenners moet men zoeken onder tandartsen en caféhouders. De eersten helpen mensen in hun pijn, de tweeden in hun vreugde. Bomans
U komt meer over iemand te weten door wat hij over anderen zegt dan door wat anderen over hem zeggen. L.A.
Menigeen houdt zich voor een mensenkenner omdat hij niemand vertrouwt. Fliegende Blätter
Een mensenleven redden, is meer waard dan een pagode van 7 verdiepingen bouwen. China
De Inca's brachten al mensenoffers vóór de auto werd uitgevonden. T.Verhoeven
Mooie vrouwen hebben meer mensenrechten.
Ik hou van de mensheid. De mensen zelf kan ik niet luchten. Schulz
Ik haat de mensheid, want ik hou mezelf voor een van de beste vertegenwoordigers ervan en ik weet hoe slecht ik ben. S.Johnson
De mensheid schijnt van lange onmogelijke omwegen te houden. Mc.Carry
De mens is het enige wezen dat opvoeding nodig heeft. Kant
Ieder mens die sterft, is een museum dat brandt. Conrad
Wie zichzelf kent, kent iedereen. China
Alleen wie zichzelf niet kent, vindt de ander raadselachtig. N.Noordzij
Er zijn mensen die geen zelfmoord durven plegen uit schrik voor wat de buren zullen zeggen. C.Connolly

TERUG NAAR OUDE SITE

TERUG NAAR VERNIEUWDE SITE