MENING  
Vaak spreekt men een mening tegen, ofschoon het eigenlijk alleen de toon is die ons onsympathiek is. Nietzsche
Als oprecht democraat eerbiedig ik iedere mening. Het is immers het goed recht van mijn buurman om altijd ongelijk te hebben. J.Greshoff
De gevestigde mening is de nagel van de doodskist van het denken. C.van der Veen
Onze mening over mensen hangt minder af van wat we in hen zien dan van wat ze ons in onszelf laten zien. S.G.
De meeste mensen hebben geen andere grond voor hun meningen dan dat ze in de mode zijn. S.Johnson
Als iedereen zijn eigen mening had, zou er meer eensgezindheid zijn. J.Vanspauwen
Het verschil van mening is een geschenk van Allah. Arabisch
Meningen zijn als spijkers: hoe vaker je er op slaat, hoe dieper ze doordringen. China
Als iedereen het recht heeft zijn mening uit te spreken, heeft ook iedereen het recht er geen aandacht aan te schenken.
Zij die nooit hun mening wijzigen houden meer van zichzelf dan van de waarheid. Joubert
Hou ook rekening met de mening van degenen die zwijgen. N.C.
Een eigen mening vormen kost tijd. Haal er een in huis.
Mijn mening telt: 1, 2, 3 ….
Een echte mening heeft men enkel over iets waar men geen verstand van heeft. G.Marcel
De mensen zijn nooit zo goed of zo slecht als hun meningen. J.Mackintosh
Dat is het leukste wat je met een mening kunt doen: verschillen. H.de Coninck
Vaak spreekt men een mening tegen, ofschoon het eigenlijk alleen de toon is, waarop ze werd uitgesproken die ons onsympathiek is. Nietzsche
Iedereen is volkomen bereid zijn eigen mening met anderen te delen. G.Van den Berghe
De Meester zei: "Alleen de allerwijsten en de allerdwaasten veranderen nooit van mening." Confucius
De gemakkelijkste manier om nooit van mening te moeten veranderen, is er geen hebben. Willemetz
Ik wil in deze gebruik maken van mijn 'recht op meningsverandering'.
Zonder reden "Brand" roepen in een volle schouwburg kan niet worden gerechtvaardigd met een beroep op de vrijheid van meningsuiting. Cliteur
Mensen eisen vrijheid van meningsuiting als compensatie voor de vrijheid van denken waar ze zelden gebruik van maken. Kierkegaard
Wees niet bang voor meningsverschillen. Zonder wrijving geen glans.
Als je van mening verschilt, zorg dan dat het geen meningsverschil wordt.
Verschil van mening is veelal verschil van karakter.
Wij verblijven zo graag in de vrije natuur omdat deze geen mening over ons heeft. Nietzsche
Principe is de zondagse naam voor een mening die men niet heeft. Cor de Jonghe

TERUG NAAR OUDE SITE

TERUG NAAR VERNIEUWDE SITE