MAN - VROUW  
Als een man de bloemetjes buitenzet, bewaart hij één bosje om bij thuiskomst aan zijn vrouw te geven. A.Pola
Er zijn vrouwen die Darwin verkeerd begrepen hebben: ze maken van iedere man een aap. C.Hühn
Als de vrouwen nu eens niet de fout maakten om betere mannen te willen zijn. G.Grass
Vrouwen kunnen orgasmen faken, mannen een hele relatie.
Uit een onderzoek blijkt dat vrouwen zich ongemakkelijk voelen wanneer ze zich moeten uitkleden in de aanwezigheid van andere vrouwen, terwijl dat geen probleem is wanneer er mannen bij zijn. Vrouwen kijken kritisch toe, mannen zijn dankbaar. Robert de Niro
Een jonge vrouw voor een oude man - een harde noot voor een brokkelige tand. Jiddisch
Als een vrouw een man wil worden, brengt zij het niet verder dan dat zij ophoudt een vrouw te zijn. Valtour
Een vrouw verlaat haar man gewoonlijk voor een andere man, terwijl een man zijn vrouw verlaat omwille van haar. Sacha Guitry
Als een vrouw alleen is, is ze veel allener dan een man. Tucholsky
Als een man geen ambitie heeft, is hij een loser. Als een vrouw wel ambitie heeft, is zij een berekende teef. Williamson
Astronaut: man die niets hoeft mee te brengen voor zijn vrouw. R.Lembke
Als een man het portier van zijn auto opent voor een vrouw, heeft hij ofwel een nieuwe vrouw of een nieuwe auto. Boyd
Een manier om de vrouw van uw dromen in uw armen te sluiten: ga in de trein vlak tegenover haar zitten en dan maar hopen dat er iemand voor de trein springt.
"Wat ben jij eigenlijk, een man of een muis?" - "Ik denk een man, want mijn vrouw is bang van muizen"
Een man bekoor je met schoonheid, een vrouw bekoor je met woorden.
Meer dan één vrouw hebben is bigamie, maar meer dan één man hebben is pure waanzin. Birtles
Vrouwen schrijven weinig biografieën. De types, die het niet zo nauw nemen, hebben geen tijd en over fatsoenlijke vrouwen wil niemand wat lezen.
"Ik kon niet geloven dat je in het ziekenhuis lag. Gisterenavond zag ik je nog met een mooie blonde vrouw." - "Klopt, haar man zag mij ook."
"Elke ochtend als hij naar zijn werk vertrekt kust onze buurman zijn vrouw. Waarom doe jij dat nooit?" - "Ik ken dat mens amper"
Je weet nooit of een man carrière maakt om zijn vrouw te plezieren of om zijn schoonmoeder te pesten. W.van Broeckhoven
Verstandige vrouwen stimuleren de carrière van hun man. Want dan is de alimentatie later hoger.
Er is een verschil tussen charme en schoonheid. Een mooie vrouw is er een die ik zie, een charmante een die mij ziet. Erskine
Een dichter kijkt naar de wereld zoals een man naar een vrouw kijkt. W.Stevens
Diplomaat: man die zijn vrouw er kan van overtuigen dat een dure bontjas haar dik maakt. L.Verbeeck
Als mannen zweren dat ze je kwaad willen berokkenen, ga dan rustig slapen. Als vrouwen dat doen, blijf dan wakker. Afrika
Een goede echtgenoot is iemand die zijn vrouw behandelt alsof hij niet met haar getrouwd is. S.P.
Een echtgenoot is iemand die op een koude vriesnacht uit een behaaglijk warm bed komt en op het koude linoleum rondkruipt op zoek naar een muis omdat zijn vrouw overtuigd is dat er een in de slaapkamer is. K.Mc.C.
De emancipatie van de vrouw zal pas werkelijkheid zijn als een vrouw met een buikje en een kale kop in haar eigen ogen aantrekkelijk blijft voor het andere geslacht. Earl Wilson
De emancipatie van de vrouw zal pas werkelijkheid zijn als we in de krant kunnen lezen dat een verstrooide vrouw haar man per ongeluk bij een benzinestation heeft laten staan. B.Vaughan
De emancipatie van de vrouw houdt op wanneer haar auto het begeeft.
Het toppunt van emancipatie van de vrouw: eerder dood gaan dan haar man. Van Der Zee
Zelfs in het woord 'emancipatie' kan een vrouw niet zonder man.
De emancipatie van de vrouw zal pas werkelijkheid zijn als er evenveel mannen als vrouwen van hun werk naar huis jachten om te gaan koken. G.Stern
Een geëmancipeerde huisvrouw noemt zichzelf een dirt and food manager. Terzijde
Elke vrouw die de gelijke wil zijn van een man, heeft gebrek aan ambitie. Hamel
Straks blijkt uit een enquête dat er in ons land evenveel getrouwde mannen als vrouwen zijn. Toon Verhoeven
In mannenfilms sterft de slechterik, in vrouwenfilms de goede. Vreemd hé ! Dirk Selis
Mannen die naar vrouwen fluiten, kunnen naar vrouwen fluiten.
Vrouwen geven hun fouten sneller toe dan mannen, daardoor lijkt het alsof ze er meer hebben. Lollobrigida
Om de fouten van een man snel te kennen, is het voldoende de deugden van zijn vrouw waar te nemen. Bomans
Een geduldig man is hij die wacht tot zijn vrouw is uitgepraat. Sadgarden
Er zijn meer mannen dan vrouwen in het gekkenhuis, wat bewijst wie wie gek maakt.
De wijze man verontschuldigt zich als hij in een twist met een leuke vrouw gelijk gekregen heeft. Danny Kaye
Onder gelijkberechtiging verstaan vele mannen dat zij een vriendin mogen hebben omdat hun vrouw ook een heeft. Goccioni
Het geluk van de man is: ik wil. Het geluk van de vrouw is: hij wil. Nietzsche
Gentleman: iemand die zijn vrouw nooit slaat in het bijzijn van dames. W.van Broeckhoven
Een gentleman is iemand die de deur openhoudt als zijn vrouw de vuilbak buiten zet.
Gentleman: man die zijn hoed afneemt als hij zijn vrouw slaat. M.Achard
In het bed van een gescheiden man die een gescheiden vrouw heeft, liggen altijd vier mensen. Jiddisch
De beste gezinnen zijn ongetwijfeld die waar de vrouw regeert zonder het te willen en waar de man geregeerd wordt zonder dat het aan derden opvalt. M.Ferner
Er was eens een grammaticus wiens dochter tegelijkertijd 3 kinderen kreeg : een mannelijk, een vrouwelijk en een onzijdig, Palladas
Heer: iemand die op een vrouwelijke manier mannelijk is.
Onderzoek aan de universiteit van Harvard heeft uitgewezen dat bier vrouwelijke hormonen bevat. Alle geteste mannen begonnen na 10 pinten te zeuren en konden niet meer met de auto rijden.
Het huwelijk: een sacrament waar man en vrouw samenkomen om zich te vertakken.
Het huwelijk is het enige onderwerp waarover alle vrouwen het eens zijn en alle mannen oneens. O.Wilde
Als de man een beetje doof is en de vrouw een beetje blind, is de kans groot dat het huwelijk slaagt.
Het ongeluk met het huwelijk is, dat terwijl iedere vrouw in haar hart een moeder is, iedere man in zijn hart een vrijgezel is. E.V.Lucas
Als iemand zegt: "Er is een huwelijksplechtigheid op de wolken", komen de vrouwen toegesneld met ladders. Arabië
Idiote vrouwen zijn niet zo idioot als men denkt, idiote mannen wel. M.Achard
Het is een dwaling te menen dat de vrouw ijdel is. Alleen mannen zijn ijdel. De vrouw wenst slechts het voorwerp van deze ijdelheid te zijn. Bomans
Een intellectueel is iemand die iets gevonden heeft dat interessanter is dan vrouwen. Edgar Wallace
Een vrouw die denkt dat ze intelligent is, vraagt dezelfde rechten als de man. Een vrouw die intelligent is, doet dat niet. Colette
De gemiddelde man is meer geïnteresseerd in een vrouw die in hem geïnteresseerd is, dan in om het even welke vrouw met mooie benen. Dietrich
Wat doorgaat voor vrouwelijke intuïtie is vaak niets anders dan mannelijke doorzichtigheid. G.J.Nathan
Kinderbed: enige rustplaats waar een man hoopt zijn vrouw te betrappen met een derde. Verbeeck
Vrouwen zijn goed in kletspraat, mannen zijn beter in gezwets.
Toon mij een man die met open ogen kust en ik toon je een man die er zeker wil van zijn dat zijn vrouw niet in de buurt is. Joey Adams
Dat vrouwen het laatste woord hebben, komt hoofdzakelijk door het feit dat mannen niets meer te binnen schiet. Hanne Wieder
In een discussie heeft een vrouw altijd het laatste woord. Alles wat de man daarna nog zegt is al stof voor een volgende discussie.
Een vrouw die altijd lacht, is ieders echtgenote. Een man die altijd lacht, is een idioot. China
Legerdienst maakt van een jongen een man. Zo ongeveer als het bordeel van een meisje een vrouw maakt. Marnix Gijsen
De liefde neemt bezit van de man door de ogen en van de vrouw door de oren. Polen
Als een man liegt, betekent dat, dat zijn vrouw te moe is om te luisteren.
Nooit liegt een vrouw op een meer geslepen wijze dan wanneer zij de waarheid zegt aan iemand die haar niet gelooft. China
Het oordeel over de literatuur wordt bij vrouwen al te vaak bepaald door de voorstelling die ze zich van de auteur maken, bij mannen door de voorstelling die ze van zichzelf maken. V.E. van Vriesland
"Vrouw met 180 maaltijdcheques van 144 Fr zoekt man met 180 maaltijdcheques van 156 Fr om samen te gaan winkelen."
De man is sterk zolang de vrouw niet durft. Y. de Constantin
Vele mannen willen de wereld aan hun voeten hebben, voor de meeste vrouwen is een man voldoende. Forel Oscar
Wanneer mannen en vrouwen het eens worden is het enkel in hun conclusies; hun redenen zijn altijd verschillend. G.Santayana
De man verdraagt het huwelijk uit liefde voor de vrouw; de vrouw verdraagt de man uit liefde voor het huwelijk. G.Laub
Een man is zo oud als hij zich voelt, een vrouw zo oud als zij er uitziet. M.Collins
Een man is altijd bang voor een vrouw, die hem al te hartstochtelijk liefheeft.
De doorsnee man is niet zo goed als zijn vrouw dacht voor ze trouwden en niet zo slecht als ze achteraf denkt.
Aan mannen wordt geleerd zich te verontschuldigen als ze zwak zijn, aan vrouwen als ze sterk zijn. Lois Wyse
Mannen zijn net zo goed een vrouw als ieder ander. Graucho Marx
Iedere man heeft een vrouw in zich, maar zij is beter verstopt dan een haremvrouw. P.Valéry
Drie soorten mannen begrijpen niets van vrouwen: jonge mannen, mannen op middelbare leeftijd en oude mannen. Ierland
Als een man gek is op een vrouw, kan zij alleen hem genezen. China
Nogal wat mannen hebben ondertitels nodig om vrouwen te begrijpen. Verhoeven
Man en vrouw kunnen elkaar niet beter leren kennen dan wanneer ze samen kamperen in een klein tentje in de regen. Wim Kan
Hoewel een vrouw en een man op hetzelfde oorkussen slapen, toch hebben zij verschillende dromen. Mongolië
Een man heeft alle seizoenen terwijl een vrouw alleen recht heeft op de lente. Jane Fonda
Man die het ver gebracht heeft, zoekt vrouw om het te gaan halen.
Wanneer de mannen afgeven op de ijdelheid der vrouwen klagen zij over een vuur dat zij zelf hebben aangestoken. Lingnée
Er is nog nooit een man geweest die het niet prettig vond als men hem vertelde dat de vrouwen hem graag mochten. S.Johnson
Als een man wil dat zijn vrouw naar hem luistert, hoeft hij alleen maar met een andere vrouw te praten. L.Minelli
De man zet de vrouw op een voetstuk anders zou hij haar in de ogen moeten kijken. M.T.
De man weent bij de gedachte dat hij zo spoedig zal sterven; de vrouw bij de gedachte dat ze zo lang geleden geboren werd. Mencken
Een man voelt zich door een vrouw begrepen als hij door haar bewonderd wordt. Kim Novak
Van tien mannen zijn er negen vrouwen. Turkije
Amerikaanse mannen verwachten een volmaaktheid in hun echtgenoot aan te treffen die Engelse vrouwen slechts in hun huisknecht hopen te vinden. S.Maughan
Een man kan er zeker van zijn dat hij een vrouw bemint wanneer hij haar in vijf minuten tijd op tien verschillende wijzen mooi ziet zijn. J.Vercammen
Mannen die goed met vrouwen kunnen omgaan weten doorgaans ook uitstekend hoe ze het zonder vrouwen kunnen stellen. Lord Mancraft
Mannen houden niet van domme vrouwen. Ze houden van vrouwen die zich zo nodig dom kunnen houden en dat is juist een staaltje van intelligentie. P.Eldridge
Mannen maken wetten, vrouwen de gewoonten. T.Luiting
Iedere man heeft twee vrouwen lief: de ene is een schepping van zijn verbeelding en de andere is nog niet geboren. K.Gibran
Wanneer een man zijn hond tegen hem opstaat, is het tijd voor de vrouw om haar koffers te pakken en naar haar moeder terug te gaan. M.Twain
Mannen praten over auto's zoals vrouwen praten over make-up.
In een soort depressie vervalt de mannelijke geest die zich te intens met het vrouwelijke inlaat. J.Stephens
De vrouw die haar man bemint, verbetert zijn gebreken; de man die zijn vrouw liefheeft, vergroot de hare. Armenië
Mannen hebben "edele delen"; vrouwen "schaamdelen". Jonckers
Zodra een man een nieuwe broek heeft, denkt hij aan een nieuwe vrouw. Perzië
Mannen hebben geen interesse voor het werk van de vrouw. Behalve dan voor haar achterwerk. P.Vanhaverbeke
Spreek tegen elke vrouw alsof je verliefd op haar bent, tegen elke man alsof hij je verveelt. Oscar Wilde
De vrouw denkt: alle mannen zijn eender. De man denkt: alle vrouwen zijn verschillend. R.G. de la Serna
De kracht van een man is het pro of contra te zien, die van de vrouw het te zijn. Bomans
Een man loopt zolang achter een vrouw tot zij hem te pakken heeft. R.Metzemaekers
Het aardige tussen man en vrouw is, dat zij niets van elkaar begrijpen. Bomans
Het is bijna onmogelijk voor een man om objectief en zonder vooroordeel over een vrouw te spreken. Fellini
Mannen huilen even dikwijls als vrouwen. Maar ze praten er niet over. W.Motley
Een man voelt zich pas door een vrouw begrepen als hij door haar bewonderd wordt. Kim Novak
De man die de vrouw haar kleine fouten niet vergeeft, zal zich nimmer verheugen in haar grote deugden. K.Gibran
Goed onthouden: mannen zijn de kinderen van vrouwen. Van Kooten en De Bie
Wanneer een man verklaart dat hij zeker is van zijn vrouw dan wil dat zeggen dat hij zeker is van zijn vrouw. Maar wanneer een vrouw zegt dat ze zeker is van haar man dan wil dat zeggen dat ze zeker is van zichzelf. F.de Croisset
Mannen onthouden met hun geest, vrouwen met hun hart. Beauchène
De meeste mannen die op vrouwen schelden, hebben het maar tegen één bepaalde. R.de Gourmant
Elke getrouwde man weet waarom ze aan orkanen vrouwennamen geven. W.van Broeckhoven
Triomf van de mannen: de vrouw te veroveren. Triomf van de vrouwen: de veroveraars afgemat in hun armen te zien liggen. S.Graff
Het hart van de man is de wereld, de wereld van de vrouw is het hart. C.Grobbe
Als een man zegt dat het een kinderachtig spelletje is, heeft hij het waarschijnlijk over iets waarin zijn vrouw het van hem kan winnen. D.F.
Wanneer mannen tezamen zijn, luisteren zij naar elkaar; wanneer vrouwen en meisjes tezamen zijn, kijken ze naar elkaar. China
Amerikaanse mannen worden uiterst kwetsbaar omdat hun altijd geleerd is dat het man zijn bestaat uit het niet vrouw zijn. M.Mead
De man verklaart onmiddellijk zijn liefde, maar aarzelt lang eer hij zegt dat hij niet meer bemint; bij de vrouw is het juist andersom. Gerard Reve
Dierenmishandeling: man die zich een kater drinkt omdat zijn vrouw niet van de poes is. Olaerts
Wanneer de hand van een man de hand van een vrouw beroert, benaderen zij samen het hart van de eeuwigheid. K.Gibran
Mannen kijken naar de vrouwen om ze te zien. Vrouwen kijken naar de mannen om gezien te worden. J.Normand
Er zijn twee redenen waarom een man naar een café gaat: of hij heeft geen vrouw of hij heeft er wel een.
Een man spreekt 25 000 woorden per dag, een vrouw 30 000. Het ergste is dat als ik 's avonds thuis kom, ik mijn 25 000 reeds gezegd heb en zij nog aan haar 30 000 moet beginnen.
Het is belangrijk voor een man dat zijn vrouw hem belangrijk vindt. M.C.Moerdijk
Als een man een fout maakt zegt men : "Wat een domme man."
Als een vrouw een fout maakt zegt men : "Wat zijn vrouwen toch dom."

Een vrouw verlaten, is ook de man verlaten die zij van u gemaakt heeft. P.Theys
De mannen zijn oorzaak dat de vrouwen niet van elkaar houden. La Bruyère
Man zonder vrouw, paard zonder teugel; vrouw zonder man, schip zonder roer. Italië
We vinden nog steeds een man met macht een geboren leider en een vrouw met macht iemand met een afwijking. M.Atwood
De mannen kennend, geef ik de vrouwen gelijk. Cabanis
Een groot verschil tussen mannen en vrouwen is dat mannen een schouder om op te steunen, of een arm om je heen, vaak verwisselen met andere lichaamsdelen. H.Pragt
De man bewondert de vrouw die hem doet nadenken, acht de vrouw die hem doet lachen, houdt van het meisje dat hem doet lijden en trouwt met de vrouw die hem vleit. M.Callewaert
De enige man die echt niet zonder vrouwen kan, is een gynaecoloog. Schopenhauer
Een man, die denkt dat hij verstandiger is dan zijn vrouw,heeft een zeer verstandige vrouw.
Er zijn mannen die hun vrouwen zouden beklagen als ze het zelf niet deden. S.E.Van Praag
Alleen een man zou op de gedachte kunnen komen dat het geluk van de vrouw erin bestaat een man te dienen en plezieren. M.Fuller
Een man kan van zijn vrouw veel door de vingers zien, maar niet dat ze hem laat wachten. M.Mc.Laughlin
Het geklets van vrouwen doet niets ter zake. Bij mannen wordt het pas gevaarlijk. Zij noemen dat: bespreking. F.Sagan
De man is het hoofd van het gezin, de vrouw de nek. Maar het is de nek die het hoofd doet draaien.
Een man moet een vrouw durven slaan maar het nooit doen. Leopold koch
Inderdaad kan de man over de trieste politieke toestand in het algemeen spreken maar de vrouw beluistert daar alleen maar in: ik hou van jou. O.Kalle
Het succes van een man bij vrouwen berust in hoofdzaak op de suggestie die er van hem uitgaat. L.Hoyack
Een manager: iemand die van mening is dat 9 vrouwen best in een maand tijd een kind kunnen krijgen.
Als jong meisje dacht ik dat een nieuw kindje ontstond wanneer man en vrouw samen voor de spiegel gingen staan. P.Nijs
Een meisje van 15 heeft meer geheimen dan een oude man. En een vrouw van 3O is doorzichtiger dan een staatsman. O.Y Gasset
Slechts man én vrouw is een volledig mens. Walschap
Mens is mannelijk behalve wanneer het vrouwelijk is, dan is het onzijdig.
Als mannen zulke perfecte minnaars waren als ze zelf altijd voorgeven, zouden vrouwen nooit tijd hebben om hun haar te doen. Sacha Guitry
Een moeder heeft twintig jaar nodig om een man van haar zoon te maken; een andere vrouw maakt een dwaas van hem in twintig minuten. R.Frost
Menige vrouw wordt pas mooi als ze verliefd is. De meeste mannen worden pas verliefd als ze mooi is. A.Pola
Vrouwen maken zich mooi omdat de ogen van de mannen beter ontwikkeld zijn dan hun verstand. Doris Day
Als een man zich naakt toont in het openbaar wordt hij gearresteerd. Als een vrouw dat doet, komt er applaus. G.van Aelst
Nymfomane: een vrouw met een brandend schaambos. D.Janssen
Niets is doeltreffender dan de omgang met vrouwen om de gekte in een zinnig man aan het licht te brengen. Wilder
Een verstandige lelijke man heeft af en toe succes bij de vrouwen, maar een mooie domkop vinden ze onweerstaanbaar. Thackeray
Een oude man die nog met een jonge vrouw trouwt, is als een molenaar die nog maar één zak te malen heeft en een nieuwe molen koopt.
Bij de geboorte van hun eerste kind worden man en vrouw op slag ouder. Eigentijdse Jeugd
Overspel van de man blijft op de drempel steken. Overspel van de vrouw dringt het huis binnen. Rusland
Mannen die hun vrouw beminnen, laten nimmer paters binnen. Spanje
Een pedofiel is een man die van kinderen houdt. En weet u hoe ze een vrouw noemen die van kinderen houdt? Een moeder. Freek de Jonge
De meeste vrouwen halen hun pensioen niet, wel dat van hun man.
Een pessimist is iemand die gelooft dat vrouwen lichtzinnig zijn. Een optimist is iemand die dat hoopt. W.van Broeckhoven
Er zijn vrouwen die denken dat de pil nog meer vervelende bijverschijnselen heeft dan de man. Vrij Nederland
Pornografie vertelt leugens over de vrouwen maar waarheid over de mannen. Stoltenberg
Een psychiater is een man die je een boel dure vragen stelt, die je vrouw je gratis vraagt. Sam Bardell
Geen enkele man is een held in de ogen van de psychiater van zijn vrouw. Berne Eric
Psychoanalyse gaat sneller bij mannen dan bij vrouwen omdat mannen niet moeten terugkeren naar hun kinderjaren, ze zitten er nog middenin.
Een psycholoog is iemand die in de wachtzaal de wachtenden bekijkt wanneer er een mooie vrouw binnenkomt. Van Thornhaut
In het restaurant heeft de man een rekenmachientje bij om de rekening bij te houden; zijn vrouw om de calorieën te berekenen.
De man die trouwt om kinderen te hebben, zal scheiden omdat zijn vrouw hem te veel aandacht schenkt. Hackensack
God schiep eerst de man en dan de vrouw omdat ieder artiest eerst een ruw schetsje maakt.
God schiep eerst de man en dan de vrouw om hem nog de kans te geven even van het paradijs te genieten.
Hoedt u voor een man die een hekel heeft aan vrouwelijke schrijvers; hij heeft een kleintje en hij kan niet spellen. Erica Jong
Vrouwen hebben een reden nodig voor seks, mannen alleen een plaats. Billy Cristal
Om de zeven minuten denkt de vrouw dat de man alleen maar aan seks denkt.
Tip voor vrouw wiens man in zijn slaap praat: laat hem ook overdag iets zeggen.
Een spiegel toont een vrouw haar jeugd en een man zijn ouderdom. C.Buddingh
Spreken en zich verspreken zijn vrouwelijk. Zwijgen en verzwijgen zijn mannelijk.
Ik spreek Spaans tegen God, Italiaans tegen de vrouwen, Frans tegen mannen en Duits tegen mijn paard. Karel V
T.V. is een wonderlijke uitvinding : hetzelfde apparaat dat u en uw vrouw in slaap doet vallen, houdt uw buurman wakker. Coffin
Een goede sigaar schenkt een man evenveel troost als een goede huilbui een vrouw. E.B.Lytten
Vele vrouwen trouwen om vrij te worden. Vele mannen omdat ze genoeg hebben aan vrijheid. Wijnaendts Francken
Vrouwen wenen op trouwfeesten omdat ze het zo romantisch vinden, mannen omdat ze dronken zijn. Seaburn
Over verkrachting gesproken: zelfs de meest rabiate feministen moeten toegeven dat mannen dat beter kunnen dan vrouwen. G.Burton
De reden waarom vrouwen hun man niet verlaten, nadat ze hun koffers gepakt hebben, is dat ze de koffers niet dicht krijgen. W.van Broeckhoven
Mannen vertrouwen nooit vrouwen die intelligenter zijn dan zij. Bette Davis
We zouden volmaakt zijn als we noch man noch vrouw waren. Italië
Blijf op zeven passen van een olifant, op tien van een buffel, op twintig van een vrouw en op dertig van een dronken man. India
Bij het vrijen is het dikwijls zoals bij autorijden: de vrouwen verkiezen de omleiding, de mannen de kortere weg. J.Moureau
Een vrijgezel is iemand die erin geslaagd is geen vrouw te vinden. W.van Broeckhoven
Het is de vrouw die de man kiest die haar zal kiezen. P.Géraldy
Een man wil niet alleen getrouwd zijn met de moeder van zijn kinderen, maar ook met de leuke vrouw die hij destijds heeft leren kennen. H.Nijenhuis
Een vrouw houdt van de man. We mogen ons prijzen als we daar enigzins op lijken. Jonckheere
Jonge vrouwen zijn de paarden waarop de oude mannen naar de hel rijden.
Trouwe vrouw: de vrouw die haar man trouw blijft in al de moeilijkheden die hij zonder haar nooit zou hebben gehad. M.Callewaert
Het kan een vrouw verbazen dat zij op iemand verliefd geworden is, maar het verbaast haar nooit dat iemand verliefd op haar is geworden. Marivaux
Vrouwen worden nooit ontwapend door complimentjes, mannen altijd.Dat is het verschil tussen de seksen. Oscar Wilde
Ook de minst behaagzieke vrouw weet nog altijd iets eerder dat iemand verliefd op haar is dan deze laatste zelf. C.de Florian
Vrouwen bewonderen een man omdat hij sterk is, maar hebben hem lief omwille van zijn zwakheden. B.Braun
Vrouwen hebben een simpele smaak. Zij kunnen behagen scheppen in het gebabbel van kleine kinderen en verliefde mannen. H.L.Mencken
Vrouwen bewaren hun tranen tot er een man in de buurt is. C.Buddingh
Het truitje van een vrouw zit perfect als het de adem afsnijdt bij de mannen. Zsa zsa Gabor
Om door de vrouwen bemind te worden, moet men hun laten geloven dat men hen niet kent. Zij kunnen onmogelijk aannemen dat een man hen zou kennen en toch van hen houden. N.Chamfort
Er zijn vrouwen die alleen maar luisteren naar wat hun man zegt als deze praat in zijn slaap. S.Guitry
Een manier om je vrouw op te beuren, is thuiskomen en meedelen dat je knappe secretaresse gehuwd is. O.A.Battista
De moderne vrouw weet welk het lievelingsgerecht van haar man is en in welk gezellig restaurant dat op het menu staat. Galler Tagblatt
De vrouwen luisteren meer naar de handen dan naar de woorden van de man. S.Graff
Vrouwen kijken alleen maar naar mannen om te zien of die hen wel bekijken. G.de Ley
Of vrouwen evenveel verstand hebben als mannen durf ik niet uit te maken, maar ze hebben stellig niet zoveel onverstand. G.J.Saume
Een vrouw is bang voor haar eerste man, een man is bang voor zijn tweede vrouw. Servië
Een vrouw is altijd jonger dan een man van dezelfde leeftijd. E.E.Browning
Het hart van de vrouw is een afgrond waarvan niemand de diepte kent. Mme de Riccobini
Een man zonder vrouw is als een paard zonder teugels; een vrouw zonder man is als een schip zonder roer. Thailand
De vrouw zal werkelijk de gelijke van de man zijn op de dag waarop er, voor een belangrijke functie, een onbekwame vrouw zal worden benoemd. Girond
Vrouwen houden van eenvoudige dingen: mannen bvb.
Een verstandige vrouw is een vrouw die haar man vrij laat beslissen wat zij wil. J.Lambin
Een vrouw kan niet tegelijk mooi en verstandig zijn, anders zou het een man zijn.
Het kan me niet schelen dat vrouwen zich de betere vinden van de man, als ze maar niet gaan denken dat ze de gelijke zijn van de man.
Een goede vrouw vergeeft haar man altijd als zij verkeerd is.
Vrouwen leven langer dan mannen, vooral de weduwen. Clémenceau
Er zijn twee soorten mannen die niets van vrouwen begrijpen : vrijgezellen en echtgenoten.
Vrouwen inspireren de mannen tot de grote dingen die zij hun beletten uit te voeren. A.Dumas père
Zolang men niet zegt dat een vrouw niet mooi hoeft te zijn, zullen mannen superieur zijn aan vrouwen. Dutourd
Laat me je vrouw zien en ik zal je zeggen wat voor een man ze heeft. Spanje
"In het begin was het Woord" - "Ik heb altijd al vermoed dat de vrouw er eerder was dan de man" J;de Valckenaere
Vrouwen hebben elkaar door, maar mannen begrijpen zichzelf niet. T.Reik
Hoe zou de wereld er zonder mannen uitzien? Geen oorlog meer en alleen dikke en gelukkige vrouwen.
Natuurlijk is de vrouw niet inferieur. Het is de man die superieur is. Rocca
Wie een vrouw begrijpt, is geen man.
Het kostbaarste bezit van de vrouwen is de fantasie der mannen.
Vrouwen en katten doen alles wat hun hartje wenst, mannen en honden moeten daar maar aan wennen.
Vrouw, verman jezelf, blijf vrouw.
Als een man veel hoort van wat een vrouw zegt, is ze niet knap. Haskins
Hij :"Ik begrijp niet waarom de domste mannen de intelligentste vrouwen hebben." Zij: "Dank u voor het compliment."
Mannen kunnen geanalyseerd worden, vrouwen enkel aanbeden. Oscar Wilde
De verbeelding van de man is het beste wapen van de vrouw. Sophia Loren
De weg naar het hart begint bij een vrouw aan het oor, bij een man aan het oog. J.Vercammen
Echte vrouwen bezitten tweemaal meer liefde, achtmaal meer schaamtegevoel en viermaal meer volharding dan mannen. Panchatentna
Het hart der vrouwen is zo wispelturig dat de mond der mannen er voortdurend van overloopt. J.De Valckenaere
Alle vrouwen zijn of veel beter of veel slechter dan de mannen. Napoleon
Vrouwen zijn gek op mannen die alles op het gepaste ogenblik doen. G.Guilbert
Menige vrouw leent het hart van een man, zeer weinigen kunnen het bezitten. K.Gibran
Als een man brult is hij dynamisch; als een vrouw brult is zij hysterisch. H.Knef
Vrouwen houden van een man die geweldig is. Maar niet omdat hij geweldig is. Cor De Jonghe
Een dame is een vrouw die maakt dat een man zich gedraagt als een heer. R.Lynes
Mannen spelen het spel, vrouwen kennen de eindstand.
Mooie vrouwen zijn geschapen voor mannen zonder verbeelding. Guy de Maupassant
Lelijke vrouwen weten meer over mannen dan mooie. K.Hepburn
Alleen vrouwen in soepadvertenties vinden het elke dag prettig als hun man thuiskomt. Carmiggelt
De liefde van de vrouw vormt het karakter van de man. S.Reyes
Ge weet hoe de nieuwsgierigheid van een vrouw is. Bijna net zo groot als die van een man. O.Wilde
De vrouw wordt veel meer gemarteld door de onverschilligheid van de man dan door zijn dwingelandij. J.Michelet
De meeste vrouwen bezoeken graag hun man in het ziekenhuis, omdat ze dan tenminste weten waar hij is. Helen Vita
Voor iedere man is er een gepaste vrouw. Tot het moment dat zijn vrouw er achter komt.
De enige manier om een vrouw te begrijpen is van haar te houden...en dan is het niet meer nodig om haar te begrijpen. Harris
Geen spiegel flateert de vrouw zozeer als de ogen van een verliefde man. Van Merlet
De vrouw volgt de man waar zij gaat. A.Brand
De grootste troef van de vrouw is de fantasie van de man.
Vrouwen doen voor hun uiterlijk dingen die iemand in de gevangenis zouden doen belanden wanneer hij tweedehandswagens op zo'n manier zou behandelen. Montherlant
De wereld draait rond de vrouw. Wordt een man geboren, dan vraagt iedereen: hoe gaat het met de moeder? Trouwt hij, dan zegt men: wat een knappe bruid. Sterft hij, dan vraagt men : hoeveel erft ze? Callewaert
Mannen zijn over het algemeen logische denkers maar vrouwen zijn slimmer. F.W.Caes
De vrouw heeft in het aards paradijs de appel van de boom van kennis van goed en kwaad eerder gegeten dan de man. Sindsdien heeft ze altijd die 10 minuten voorsprong behouden. A.Karr
Wanneer een vrouw zich gedraagt als een man, waarom gedraagt zij zich dan niet als een lieve man? Evans
Wat vrouwen ook doen, ze moeten het tweemaal zo goed doen als mannen om half zo goed beschouwd te worden. Gelukkig is dat niet moeilijk. C.Whitton
Er zal altijd een strijd zijn tussen de seksen, omdat mannen en vrouwen niet op hetzelfde uit zijn: mannen willen vrouwen en vrouwen willen mannen. G.Burns
De meeste mannen die op de vrouwen schelden, hebben het maar tegen één bepaalde. de Gourmont
Waarom besteedt een vrouw tien jaar aan het veranderen van de gewoonten van haar man en beklaagt ze zich dan dat hij niet meer dezelfde man is die zij destijds trouwde? B.Steisand
Als een man haar kan doen lachen, voelt een vrouw zich beschermd. Ugo Betti
Handig is de man die zwijgt, want vrouwen zijn bang voor de stilte. Necker de Saussure
Zolang een vrouw lichtjes in haar ogen heeft zal geen man de rimpels ernaast zien. Dolores del Rio
De beste manier om sommige vrouwen aan te trekken is een parfum dat naar een kredietkaart ruikt. Almannio
Hoe gelukkig een vrouw ook getrouwd mag zijn, het doet haar altijd genoegen te ontdekken dat er een aardige man is die wou dat ze het niet was. H.L.Mencken
Vrouwen zijn het gekst op onverschillige mannen. Je kunt dus niet genoeg veinzen. Gerd De Ley
Wanneer een vrouw meent dat zij zo nodig voor het geluk van een man moet zorgen, is zij er na aan toe hem ongelukkig te maken. Gerard Reve
Men moet alleen die vrouw tot echtgenote kiezen, die men tot vriend zou kiezen indien zij een man was. J.Joubert
Wanneer mannen alles wisten wat vrouwen denken, zouden ze veel meer durven. Picasso
Ben ik even blij dat mijn vrouw bij de vrouwenbeweging is gegaan ! Tegenwoordig heeft ze van alles aan te merken op alle mannen, vroeger alleen op mij. K.C.
Vrouwen zijn gek op zwijgende mannen. Ze denken dat die luisteren. M.Achard
Als vrouwen meer van elkaar hielden, zouden ze minder van mannen houden. Stahl
Het soort mensen dat zonder moeite mannen van jongens weet te onderscheiden noemt men vrouwen.
Een goede vrouw herkent men aan hetgeen zij doet, een goede man aan hetgeen hij niet doet.
Niets maakt dat een vrouw zich ouder voelt als de ontmoeting met een kale man die op school twee klassen lager zat.
Als iemand zegt: "Dat mens" bedoelt hij altijd een vrouw. Vrouwen zijn dus mensen. Dan moeten mannen wel goden zijn. Schippers
Vrouwen hebben het nooit nodig hun mannelijkheid te bewijzen.
Vroeger zocht een man een vrouw die koken kon als zijn moeder. Tegenwoordig krijgt hij er één die drinken kan als zijn vader. Sinatra
Een vrouw zonder man is als een vis zonder fiets. Steinem
Niets ergert een vrouw zozeer als een man die zwijgt als zij hem de kans biedt iets te zeggen. G.van den Berghe
Alleen mensen die zich niet voor vrouwen interesseren, hebben belangstelling voor vrouwenkleren. Een man die belangstelling heeft voor vrouwen, ziet niet hoe ze gekleed zijn. A.France
Vrouwen huilen vaker dan mannen, maar hun tranen hebben minder zoutgehalte. V.E.Van Vriesland
Liederen en spreekwoorden hebben het allemaal over de vrouwelijke wispelturigheid, maar ze zijn allemaal geschreven door mannen. Austen
Vrouwen verbazen zich hoeveel mannen kunnen vergeten. Mannen verbazen zich hoeveel vrouwen zich herinneren. Peter Bamm
Een man die zwijgt, weigert. Een vrouw die zwijgt, stemt toe. Massignon

TERUG NAAR OUDE SITE

TERUG NAAR VERNIEUWDE SITE