LERAAR  
Een goede leraar is iemand die iets uit je haalt in plaats van iets in je stopt. N.D.Walsh
Het kan nooit de taak zijn van de leraar aan zijn leerlingen een gedicht uit te leggen; doch om hun uit te leggen waarom hij het niet uitleggen kan. J.Greshoff
Een goed leraar is een ton boeken waard.
Een leraar is een zandloper voor eieren die al lang gekookt zijn. K.Olaerts
Leraren krijgen nooit aids want ze zijn van onder wijs.
Leraren zijn tekstschrijvers op het lied dat zij horen in elk kind. L.Versteylen
Slechte leraren nemen het kinderen voortdurend kwalijk dat ze nog niet volwassen zijn. J.de Valckenaere
Klacht van een leraar: "Soms wou ik dat ik na mijn dood terugkwam als een kinderepidemie." W.van Broeckhoven
Een leraar is niet slimmer dan een ander mens, maar zijn onwetendheid is beter geordend. Mertens
Leraren openen de deur, maar je moet zelf binnengaan. China
Hij is leraar en het enige voordeel van dit zenuwslopende vak is dat je het in de zomer hele lange tijd niet hoeft te zijn. Carmiggelt
De middelmatige leraar vertelt. De goede leraar verklaart. De betere leraar toont aan. De ware leraar inspireert. W.A.Ward
Eerste vereiste voor een leraar is liefde en een goed humeur. Sailer
Leraar: iemand die het ook niet weet, maar er wel voor betaald wordt. Grijs
Een leraar moet voor alles zijn leerlingen het verlangen bijbrengen om te weten wat hij hen wil leren. H.Mann
Sommige mensen sterven een natuurlijke dood, anderen worden leraar.
Men beloont een leraar slecht als men steeds zijn leerling blijft. Nietzsche
De moeilijkste opgave voor de leraar is: de leerling het plezier in het leren niet te bederven. B.Russell
De beste wijze om iets te leren is er les in geven. Seneca
Les: methode, waarbij informatie van de notities van de professor worden overgebracht naar de notities van de student, zonder dat ze via de hersenen van één van beide passeren. W.van Broeckhoven
Ik ging op zoek naar vakantiejobs, maar de leraren waren me voor geweest. Brickman
Leraar: "Ik moet dringend gaan verbeteren." Antwoord: "Kan jij ook verslechteren?"

TERUG NAAR OUDE SITE

TERUG NAAR VERNIEUWDE SITE