LEEUW  
Een hond is een leeuw in zijn eigen straat. India
Democratie is het recht van de luizen om leeuwen op te eten. Berthelot
De eerst drank maakt van u een dartelle gazelle, de tweede een onstuimige zebra, de derde een brullende leeuw en de vierde opnieuw een sullige ezel. Turkije
Een dronkaard kan een schaap zijn, een varken, een aap of een leeuw. Denemarken
Liever door één mooie leeuw opgegeten dan door 1 OOO ratten. Voltaire
Een goed mens staat in het leven als in een kooi waar de leeuwen niet toespringen omdat ze over hun verbazing niet heen raken. J.de Valckenaere
De ganzen waggelen in groep. De leeuw behoeft geen gezelschap. G.W.F.Hegel
"Ik kom voor die job van leeuwentemmer." - "Dat is jammer. Ik heb net iemand aangenomen. Maar kom morgen eens terug." W.van Broeckhoven
"Bent u die beroemde leeuwentemmer?" - "Neen, ik kam alleen zijn haar en poets zijn tanden."
Op zijn twintigste is een man een pauw, op zijn dertigste een leeuw, op zijn veertigste een kameel, op zijn vijftigste een serpent, op zijn zestigste een hond, op zijn zeventigste een aap en op zijn tachtigste niks meer. Spanje
Het zuchten van een mooi meisje wordt verder gehoord dan het gebrul van een leeuw. Arabië
Voor een muis is een kat een leeuw. Albanië
De man die een kooi met 7 leeuwen binnengaat maakt indruk op iedereen, behalve op een bestuurder van een schoolbus.
Leeuwentemmer zoekt getemde leeuw. W.van Broeckhoven
De vrees is bij machte om een ezel zo ver te krijgen dat hij een leeuw aanvalt. Arabisch
Wijn verheft de edele mens, de laagstaande vernedert hij. Bij het eerste glas een lam, bij het tweede een leeuw, bij het derde een zwijn. Talmoed

TERUG NAAR OUDE SITE

TERUG NAAR VERNIEUWDE SITE