LACHEN  
Als je met iets kunt lachen, kan je er mee leven.
Als je lacht, wees er dan zeker van dat je lacht om wat mensen doen en niet om wat ze zijn.
De lach is onze stem in het kwadraat. Kees van Kooten
Lach zolang je leeft, want je leeft zolang je lacht.
De lach is de geigerteller van de humor. Koestler
Een lach is belangrijker dan applaus. Applaus is zo goed als een plicht. Een lach is een beloning. Channing
De slappe lach is een absurditeitservaring. Herman de Coninck
De lach is de vriendelijkste muziek ter wereld. Ustinov
In het leven komen veel werkelijk onontwarbare knopen voor en het enige zwaard om ze door te hakken is de lach. G.A.
De essentie van de slappe lach is dat hij niet valt na te vertellen. H.De Coninck
Lach, daarmee bewijs je dat je een mens bent. Rahner
Lachend kan men duizend dingen doen die met tranen onmogelijk zijn. F.Schiller
Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd.
Lachen kost minder dan elektriciteit en geeft minstens evenveel licht. Abbé Pierre
Lachen: kalmeermiddel zonder nevenwerking. Glasgow Arnold
Er valt op deze wereld niets te lachen, maar als je daar nu maar van uitgaat, valt er nog een hoop te lachen. Carmiggelt
Lachen werkt aanstekelijk….organiseer een epidemie. Thurman
Lach, en de wereld zal met je lachen. Huil, en je huilt alleen. E.W.Wilcox
Wie niet kan lachen met ernstige dingen is geen serieus mens. F.Auwera
Lach…morgen wordt het nog erger. Murphy
Lachen, is tijd doorbrengen bij de goden. Japan
Sinds de dood van mijn man heb ik niet meer zo gelachen.
In lachen schuilt onzichtbaarheid.
Lachen is lichaam maar glimlachen ziel; lachen is hebben en glimlachen zijn; lachen is ontlading, glimlachen sereniteit; lachen is vuurwerk, glimlachen blijvend licht. Nottelaer
Lachen, is als een pamper verversen. Het lost niets definitiefs op, maar het maakt de zaken voor een tijdje draaglijker.
Waarom zou hij lachen, hij heeft nooit verdriet gehad ? P.Van Rompaey
Lachen is de kortste afstand tussen mensen. J.F.Kennedy
Je mag hem vergeten met wie je samen gelachen hebt, maar nimmer hem met wie je hebt geweend. Gibran
Lachen: leedvermaak, maar dan met een zuiver geweten. Nietzsche
Hartelijk lachen is een manier van innerlijk trimmen waarvoor je de deur niet uit moet. Cousins
Gun je de tijd om te lachen, het is het lied van de ziel. Engeland
Een vrouw die altijd lacht, is ieders echtgenote. Een man die altijd lacht, is een idioot. China
Samen lachen kan de vertrouwelijkste vorm van liefde zijn. Oswald Wynd
We lachen als we herkennen. Carmiggelt
Hij die niet kan lachen, moet geen winkel beginnen. Confucius
Mensen die zich doodlachen, leven langer.
Lachen is het niezen van de geest. Wyndham Lewis
Wie lacht, heeft het vreselijke nieuws nog niet gehoord. B.Brecht
Elke keer iemand lacht, voegt hij een paar dagen aan zijn leven toe. Malaparte
Je houdt niet op met lachen omdat je oud wordt, je wordt oud omdat je ophoudt met lachen. Pritchard
Lachers houden van het leven, spotters houden van zichzelf. Geert Galle
Er zijn zo weinig vrouwelijke komieken omdat er weinig vrouwen kunnen verdragen dat er om hen gelachen wordt. A.Russell

TERUG NAAR OUDE SITE

TERUG NAAR VERNIEUWDE SITE