KUNST  
De onvolmaaktheid van de natuur is de oorsprong der kunst. Vauvenargues
Kunstenaar: hij die uit een oplossing een raadsel kan maken. Karl Kraus
Om abstracte schilderijen volledig te kunnen begrijpen, moet je schudden vooraleer te kijken. Picabia
Eenvoud is de eerste stap der natuur en de laatste der kunst. P.S.Bailey
Ieder kind is een kunstenaar. De moeilijkheid is er een te blijven als je groot wordt. Picasso
Moderne kunst is wat er gebeurt wanneer schilders ophouden met naar de meisjes te kijken en zichzelf overtuigen dat ze een beter idee hebben. J.Ciardi
Kunst als uitdagend of grensverleggend te beschouwen, is een cirkel rond noemen. F.Hellers
Er bestaat geen abstracte kunst, men moet altijd met iets beginnen. Daarna kan men de sporen van de werkelijkheid uitwissen. P.Picasso
Kunst onderscheidt zich van de natuur door haar begrenzing. Betekenis is uitsluitend mogelijk binnen grenzen. Kunst begint bij de lijst. Harry Mulisch
Pas als het kunst is, is het echt. J.Wolkers
Het kunstwerk openbaart ons de aanwezigheid van een geheim, niet dit geheim zelf. J.Greshoff
Kunst is niet de weerspiegeling van de werkelijkheid. Het is de werkelijkheid van de weerspiegeling. J.L.Godard
Kunst is geconcentreerde natuur. De Balzac
We hebben kunst om niet aan de waarheid te sterven. Nietzsche
Kunst mag niet geprobeerd worden. Men probeert een brood te bakken, maar men probeert geen schepping. Men probeert niet te baren. Waar zwangerschap bestaat, volgt het baren vanzelf, ten gepaste tijd. Elschot
Het geheim van de kunst is daar in gelegen, dat men niet zoekt maar vindt. Picasso
Als kunst volmaakt is, dan is de wereld overbodig. J.L.Borges
Tijd laat zich niet vastleggen, behalve in beeldende kunst. Elile Vollenhoven
Kunst is wat de werkelijkheid moet verrassen. Sagan
Kunst is een leugen die ons de waarheid doet realiseren. Picasso
Kunst en wetenschap zijn als vrouwen : ze willen veroverd worden. Bomans
Kunst streeft naar vorm en hoopt op schoonheid. Bellows
Kunst is of namaak of revolutionair. Gauguin
Een stapel stenen houdt op een stapel stenen te zijn, op het moment dat een enkele man er naar kijkt met in zijn hoofd het beeld van een kathedraal. de St-Exupéry
De toppen van de kunst staan met hun wortels in de dood. Harry Mulisch
Het doel van de wetenschap is waarheid; het doel van de kunst daarentegen is plezier. Lessing
Wie met de kunst trouwt, krijgt de kritiek als schoonmoeder. H.Knef
Kunst is inspiratie goed uitgedrukt. Timmermans
De kunst begint eerst waar de nabootsing eindigt. Oscar Wilde
De kunst produceert lelijke dingen, die meestal mettertijd mooi worden; de mode produceert mooie dingen, die later lelijk worden. J.Cocteau
Alleen de kunst biedt ons de mogelijkheid iets te zeggen dat wij niet weten. G.Laub
Kunst is de vorm van de fles zoeken waarin de geest moet gestopt worden. Portnoy
Met al die zogenaamde kunst, moesten ze prikkeldraad rond de parken zetten om te beletten dat de mensen daar standbeelden achterlaten.
Kunst is in wezen de bevestiging, de zegening en vergoddelijking van het bestaan. Nietzsche
In de kunst is een moeilijke bevalling, geen waarborg voor een mooi kind. van Praag
In de kunst is schoonheid vaak niets anders dan schaakmat gezette lelijkheid. J.Rostand
De meeste kunstwerken en de beste uitvindingen zijn bedacht door mensen die heel eigenwijs anders durfden zijn.
"Heb je Toulouse-Lautrec gezien?" - "Neen, wie heeft er gewonnen?"
De meeste mensen die zich kunstschilder noemen, zijn in feite kunsthandelaars. Alleen maken zij hun schilderijen zelf. S.Butler
Kunst: er met de pet naar gooien en raak gooien. Schippers
Alle grote kunst is aanbidding. Ruskin
Het feit dat er kunstenaars zijn, zegt al dat het leven nagenoeg ondraaglijk is. Henry Miller
Als de wereld begrijpelijk was, zou er geen kunst zijn. Camus
Zij had een vriendje met een kunstbeen, maar na een tijdje liep het scheef.
Kinderen en kunstenaars roepen het heimwee in ons wakker tot we zelf het antwoord weten. Haesaert
Kunstenaars hebben het recht om bescheiden en de plicht om ijdel te zijn. K.Kraus
Kunstenaars zijn slaapwandelaars bij daglicht. Nietzsche
Menig kunstenaar heeft zijn reputatie verspeeld, doordat hij niet tijdig dood wist te gaan. Buddingh
Competitie is iets voor paarden, niet voor kunstenaars. Bartok
Wie de kunstenaar is en waar hij woont, interesseert de mensen meer dan wat hij gemaakt heeft. Goethe
Er zijn teveel ten onrechte niet erkende kunstenaars.
De kunstenaar is slechts iemand die vanuit de oplossing het raadsel kan maken. Karl Kraus
Een kunstenaar wordt knielend geboren en vecht om te kunnen opstaan. Een criticus daarentegen wordt zittend geboren. H.Calisher
Omdat één man met ijzerdraad een kunstwerk creëerde, daarom is nog lang niet elke prikkeldraadversperring een kunstwerk. Bern
Wie een kunstwerk volledig begrijpt, heeft het opnieuw geschapen. G.van den Berghe
Leonardo da Vinci verdeelde zijn aantekenboekjes in kolommen onder het opschrift van wolf, beer en aap en maakte aantekeningen over mensengezichten, ze in deze kolommen onderbrengend. G.B.Shaw
Schilders en beeldhouwers beelden de overwinning altijd uit als een vrouw. Zoiets begrijp je pas als je getrouwd bent.
Kunst en religie zijn geen twee dingen, maar eerder de voor- en de achterkant van eenzelfde stof. Alain

TERUG NAAR OUDE SITE

TERUG NAAR VERNIEUWDE SITE