KIND  
Kinderen hebben meer energie na een dagje spelen dan na een nachtje slapen. Steve Jarell
In ieder kind schuilt een mens, in ieder mens een kind.
Kinderen zijn een brug naar de hemel.
Als je kind gezond is, heb je 1000 wensen, als het ziek is heb je er nog één.
Hoe leuk zou het niet zijn als kinderen geboren werden op het ogenblik dat ze verwekt werden? F.Dorin
Wat een kind op straat zegt, zeggen de ouders thuis. Talmoed
Kinderen op de achterbank veroorzaken ongelukken. Ongelukken op de achterbank veroorzaken kinderen.
Gooi gerust af en toe het badwater weg: er zit niet altijd een kind in. A.Pola
Er zijn meer volwassenen bang in het licht dan kinderen in het donker. Van Kooten en De Bie
Er zijn 3 manieren om iets te doen: het zelf doen, iemand betalen om het te doen of je kinderen verbieden het te doen. M.Crone
Tegenwoordig zijn er zoveel genieën dat je verdomd blij mag zijn als je een kind krijgt dat er geen is. Lichtenberg
Voor God moet men zich buigen omdat Hij zo groot is, voor een kind omdat het zo klein is.
Een groot man is iemand die zijn kinderhart bewaard heeft. Mencius
Kinderen groeien met sprongen. Vooral die van de bovenburen. W.van Broeckhoven
De volwassenen zijn de stenen, de kinderen het cement. Bomans
De wijsheid der kinderen is hun vrolijkheid.
Ik ben een ongewenst kind. Mijn ouders hebben mijn geboorte betaald met hun ongevallenpremie. W.van Broeckhoven
Vreemd spreekwoord: "Het kind met de pampers weggooien." Vrij Nederland
Lieve kinderen zijn van iedereen, brutale kinderen zijn van hun moeder. Judith Martin
Wie geen kinderen heeft, kan niet wenen. Japan
Wij erven het land niet van onze grootouders, wij lenen het van onze kinderen. Indiaans
Dat kinderen volwassen worden, kan je merken aan het feit dat ze plotseling vragen stellen die je kan beantwoorden.
Onze kinderen worden groot als ze er u niet meer aan herinneren dat u hen beloofd hebt hun bij testament uw horloge na te laten. D.M.
Als het kind in ons sterft, wordt de oude mens geboren. Mauriac
Als kinderen klein zijn, moet je ze diepe wortels geven. Als ze groter worden moet je ze vleugels geven. Indië
Je mag als kind volwassenen wel voor de gek houden, maar niet langer dan ze zelf berekend hebben. Bomans
Ieder kind is een kunstenaar. De moeilijkheid is er een te blijven als je groot wordt. Picasso
Menig jongetje behoort tot het soort kinderen waarmee hij van zijn ouders niet mag spelen.
"…dit kind als geschenk van God ontvangen", zei de dominee. Mooi gezegd voor gewoon een keer de pil overslaan. De Jong
Een kind dat nog net op tijd de WC haalt, spuugt alles ernaast. Hines
Een kind is iemand die zijn handen kan wassen zonder de zeep nat te maken. Darbo
Je kan gemakkelijk weten in welk huis kinderen wonen. Je moet er altijd de zeep wassen voor gebruik.
Geef een kind een fluitje en het is daarmee een paar uur stil. Schippers
Wij hebben ongelijk te willen dat onze kinderen op ons gelijken. We moeten trachten onze kinderen te evenaren. Jonckheere
Wie geen kind heeft, heeft geen licht in zijn ogen. Perzië
Sommige mensen willen een kind omdat dat leuk is voor de hond.
Kinderen zijn geboren naäpers. Ze gedragen zich precies als hun ouders, ondanks alle pogingen ze goede manieren bij te brengen.
Kinderen moeten soms veel geduld hebben met hun ouders. de Saint-Exupéry
Kinderen zijn alleen maar leuk en spontaan omdat volwassenen zo saai zijn. Verhoeven
Wat kinderen wordt aangedaan, zullen zij de samenleving aandoen. K.M.
De kinderen moeten soms heel veel geduld hebben met hun ouders. de Saint Exupéry
Een kind wordt volwassen op de dag dat het beseft dat er geen volwassenen zijn. G.Cesbron
Ieder kind wil graag boodschappen doen, als je het vraagt rond bedtijd. Skelton
Elke seconde wordt op aarde een kind geboren en gelukkig is het meestal niet dat van jou. W.van Broeckhoven
Lieve mensen houden van kinderen. Kinderen houden van lieve mensen.
Een kind morst nooit op een vuile vloer. Skoff
Kinderen zijn het knoopsgat dat de ouders samenhoudt. Arabisch
De beslissing om een kind te willen, is iets heel ingrijpends. Het is de beslissing om uw hart voor altijd uit uw lichaam te laten treden. E.Stone
Kinderen: waar va van vol is, loopt moe van over. J.Anthierens
Een beetje progressief kind heeft tegenwoordig voor zijn tiende toch al vlug vier vaders gehad. T.Verhoeven
Vooraleer een kind wordt gekocht, zouden eerst de partners afbetaald moeten zijn. Olaerts
Het is niet de bedoeling dat je zonen van je houden. Daar dienen kleinkinderen voor. Smiley
De kinderen van vandaag zijn ook niet meer van gisteren. Leo De Vos
Een kind danst omdat het wil vliegen. Serna
Een kind is geen vaas die de moeder moet vullen, maar een vuur dat zij moet ontsteken. Herodotus
Kinderen hebben tegenwoordig zoveel luxe dat je ze, om ze echt te straffen, beter naar jouw kamer kunt sturen dan naar hun eigen kamer. W.van Broeckhoven
Ik wilde mijn kind naar een gehoorzaamheidscursus sturen. Maar het wou niet. W.van Broeckhoven
Laten kinderen hun speelgoed slingeren? Daar moet je niet over vallen. W.Meyles
Je moet in deze tijd grote mensen niet meer als kinderen behandelen. Maar in godsnaam, behandel kinderen niet als grote mensen. Doe ze dit niet aan. S.Gaaikema
Als je je kinderen wilt houden, kan je hen beter laten gaan. M.Forbes
De snelste manier voor ouders om de aandacht van een kind te krijgen is : gaan zitten en de indruk geven dat je lekker rustig zit. L.D.
Sommige kinderen zijn zo onuitstaanbaar alsof ze reeds volwassen zijn.
Elk nieuw kindje komt met de boodschap op de wereld dat God nog niet ontmoedigd is over de mensen.
Mijn 6 kinderen hebben allemaal dezelfde voornaam. Als ik er één wil roepen, gebruik ik zijn achternaam. W.van Broeckhoven
De beste raad die je je kinderen kunt geven is: proberen te ontdekken wat ze willen en hen aanraden dat dan ook te doen. H.S.Truman
Kinderen zeggen wat ze aan het doen zijn, grijsaards wat ze gedaan hebben en dwazen wat ze zouden willen doen. A.Oxenstiern
Een huis vol kinderen is een korf vol eieren.
Er is geen kind zo lief of zijn moeder is blij dat het slaapt. R.W.Emerson
Van kinderen houden betekent op de eerste plaats dat je niets terug verlangt. A.Mauriac
De enigen aan wie het toegestaan zou moeten zijn kinderen te straffen, zijn zij die van hen houden. M.Dietrich
Kinderen hebben liefde nodig, vooral als ze het niet verdienen. H.S.Hulbert
Het is tijd om de kinderen naar bed te brengen als de ouders daar nog de kracht voor hebben. W.van Broeckhoven
Het spel der kinderen is de dood der vogels. India
Als je wil weten waar je kind zijn rolschaatsen heeft laten rondslingeren, wandel dan 's nachts in het donker door het huis. W.van Broeckhoven
Kinderen moeten altijd iets aan het doen zijn, anders worden volwassenen ongerust. Kroonenbergh
Wereld leef verder. Hier is een kind om je verder te duwen. E.Potnoy
Van kinderen kan je heel veel leren. Bijvoorbeeld: waar de grenzen liggen van je geduld. W.van Broeckhoven
Het kind dat gedurende de lange busrit de hele tijd over je heen heeft zitten klauteren, valt in een diepe slaap één halte voor je moet uitstappen. Brown Pam
De enige manier om je kinderen thuis te houden, is hun autobanden leeg te laten lopen. Gene Kelly
Kinderen zijn kwetsbaar spul. Volwassenen zijn gelijmde kinderen. Anthierens
Je mag een kind geen ballon weigeren omdat je als volwassene weet dat die vroeg of laat zal uiteenspatten. M.Cox
Een kind wordt pas echt groot als het stopt met vragen waar het vandaan komt en weigert te vertellen waar het naartoe gaat.
Door zijn geboorte heeft hij zijn vader gemaakt.
Spijtig dat kinderen niet geboren worden op het moment van hun verwekking. F.Dorin
Ik hou van kinderen. Ik heb er samen mee op school gezeten. Tommy Cooper
Kinderbed: enige rustplaats waar een man hoopt zijn vrouw te betrappen met een derde. Verbeeck
"Kinderen verlichten ons leven" sprak de jonge moeder. "Klopt", zei de vader, "ze laten het altijd branden."
Laat je kinderen knoflook eten, dan kan je ze in het donker altijd vinden.
Een huis zonder kinderen is als een kerk zonder orgel.
Omgaan met kinderen is gezond voor de ziel. Dostojewski
Kinderen zijn onvoorspelbaar. Je weet nooit op wat voor iets onlogisch ze je nu weer zullen betrappen. P.Jones
Wees vriendelijk tegenover uw kinderen, zij kiezen later uw tehuis.
Kinderen met een onvoldoende voor geschiedenis hebben later veel meer plezier met Engelse T.V. - series Toon Verhoeven
De kinderen van je kinderen zijn tweemaal je kinderen. Griekenland
Twee kinderen is het maximum want anders haal je het journaal van zeven uur niet. Terzijde
Ouders leren kinderen spreken, kinderen leren ouders zwijgen.
"Heeft het in deze tijd nog zin om kinderen op de wereld te zetten?" - "Ja natuurlijk. Waar anders?"
Als je begint na te denken over kinderen, maak je ze niet meer. Dani Klein
Kinderfeestjes kunnen erg nuttig zijn al was het maar om vast te stellen dat er kinderen zijn die nog vervelender zijn dan de jouwe.
De werkelijke kinderlectuur zijn de gedeeltelijk begrepen boeken voor volwassenen. Bomans
Kinderlogica: "Je moet je ouders nooit om een hondje vragen. Vraag een broertje, dan krijg je een hondje"
Vroeger toen we nog geen kinderen hadden, speelde mijn vrouw piano. Nu we kinderen hebben, doet ze dat niet meer. Kinderen zijn een echte zegen.
Ik las op de deur van een kraaminrichting: "Kinderen niet toegelaten." Daar moest natuurlijk bij staan "Tenzij vergezeld van hun moeder." G.Durnez
Kinderen en kunstenaars roepen het heimwee in ons wakker tot we zelf het antwoord weten. Haesaert
Jongetje: "De kinderen in mijn kinderboeken hoeven ook niet te lezen." Terzijde
Van een kind gaat het lief eraf als het lief eraan komt.
Het verschil tussen mannen en kinderen ligt hem in de prijs van het speelgoed.
Er is slechts één lief kind in de ganse wereld en elke moeder bezit dat ene kind. China
Een kind zonder moeder is een bloem zonder regen. India
Als een moeder zich afvraagt hoe zij moet reageren op het vreemde gedrag van haar kind, dan is er maar één antwoord: geef het liefde. Bill Cosby
Doe nooit wat je moeder zegt dan komt het allemaal terecht. A.M.G.Schmidt
Het beste wat een moeder aan haar kinderen kan geven, is het geschenk van haar tijd. Engeland
Als het kind valt, weent de moeder. Als de moeder valt, lacht het kind. Rwanda
Zij wou graag een ongewenst kind. Paul Van Vliet
Opvoeden is: de strijd tegen zichzelf in zijn kinderen verder strijden. Flieg.Blätter
Zou u ook beter opvoeden als u maar andere kinderen had? Vrij Nederland
Een groep kinderen en geen gulle lach? Hun opvoeder is in de buurt. J.de Valckenaere
Het moeilijke aan opvoeden van kinderen is, dat je ze eerst moet leren spreken en hen daarna leren zwijgen.
Ik heb niets tegen kinderen, maar als het ouderavond is ga ik toch altijd onder een valse naam.
Ouders doen alsof ze alles beter weten. Kinderen doen alsof ze dat geloven, Clément
Er bestaan geen ouders die niet heimelijk in hun kinderen iets bijzonders zien. En ze hebben gelijk, de mogelijkheden zijn onbeperkt. Bomans
De beste erfenis die we onze kinderen kunnen geven, is een paar minuten van onze tijd per dag. O.B.
Er bestaan geen onwettige kinderen, wel onwettige ouders. Lindsey
Ouders moeten hun kinderen niet zozeer opvoeden tot dankbare kinderen als wel tot goede ouders. S.H.
Als we ons eindelijk gaan realiseren dat onze ouders gelijk hadden, hebben we zelf kinderen die vinden dat wij ongelijk hebben. G.Hernandez
Ouders begrijpen nooit iets uit zichzelf en voor kinderen is het vervelend hun altijd alles weer uit te moeten leggen. De Saint-Exupéry
Ouders moeten naar hun kinderen luisteren...dan weten ze waarom ze niet gerespecteerd worden. Woody Allen
Tegen de tijd dat je ontdekt dat ouders ook maar gewone mensen zijn, moet je dat voor je eigen kinderen verbergen. T.Verhoeven
Uw rijkdom en uw kinderen zijn voor u een bekoring. Koran
Wie een ouder verliest, verliest het verleden. Wie een kind verliest, verliest de toekomst.
Een school tegenwoordig: een parkeerplaats voor kinderen. G.Boon
Een kind hoeft niet te schrijven, het is onschuldig. H.Miller
Sex: iets waar kinderen nooit over discussiëren waar hun ouders bij zijn. Roche
Mijn kind is erg slim. Op een leeftijd dat andere kinderen al lopen, laat hij zich nog altijd dragen.
Als je kinderen genoeg snoep geeft, worden ze vanzelf zoet. W.Meyles
Vroeger vertelden ouders een sprookje aan hun kinderen zodat ze rustig zouden inslapen. Nu komen de kinderen tegen slapenstijd thuis en vertellen ons een sprookje waar wij niet kunnen van inslapen.
De beste manier om je kinderen thuis te houden is voor een gezellige sfeer zorgen en hun fietsbanden laten leeglopen. W.van Broeckhoven
Gelukkig is de vader wiens kind vermaakt wordt door zijn pogingen het te vermaken. Lynd
De kinderen eten het fruit en de vader slaapt op de schillen. Cyprus
Alleen volwassenen hebben problemen met kindveilige sluitingen.
Als u wilt dat uw kinderen met beide voeten op de grond blijven staan moet u verantwoordelijkheid op hun schouders laden. A.Van Buren
Volwassenen zijn overleden kinderen. J.Anthierens
Het werk wacht wel tot je je kind de regenboog hebt laten zien. Maar de regenboog wacht niet tot jij klaar bent met je werk. P.Cloffard
Winter: de periode dat de kinderen de deuren open laten die ze in de zomer dichtslaan.
Kinderen zijn mentaal even wreed als volwassenen met dit verschil dat kinderen tot het einde gaan. A.Nothomb
Als je een ziek kind behandelt als een volwassene en een zieke volwassene als een kind dan komt alles in orde. R.Carlisle

TERUG NAAR OUDE SITE

TERUG NAAR VERNIEUWDE SITE