KENNIS  
Boeken leiden naar kennis of naar waanzin. Petrarca
De fantasie is belangrijker dan de kennis. Einstein
Het geschenk van kennis en geluk is voor hen die het uitpakken.
Ik heb Kennedy nog persoonlijk gekend. Ik ben op zijn begrafenis geweest.
Zuivere kennis en zuivere liefde zijn één en dezelfde. Sri Ramakrishna
Hoe meer kennis, hoe meer twijfel. Goethe
We hebben twee soorten kennissen nodig: één om tegen te klagen en één om tegen te pochen. L.P.Smith
Men weet niets, maar men koketteert daarmee, totdat het eruitziet alsof men een grote geheime kennis bezit. Canetti
Kennis is nog geen wijsheid. Schopenhauer
Handelen zonder kennis is onvoorzichtig; kennis zonder handelen is laf. D.Pire
Kennis is het vlot dat op de oceaan van onkunde dobbert. Ijsland
Hoogste goed: kennis. Middelste goed: kinderen. Laagste goed: materieel bezit.
Het is niet voldoende te weten. Je moet de kennis overwinnen. J.Boulez
Wetenschap is georganiseerde kennis. H.Spencer
In de wetenschap gelijken wij op kinderen die aan de oever der kennis hier en daar een steentje oprapen, terwijl de wijde oceaan van het onbekende zich voor onze ogen uitstrekt. Newton

TERUG NAAR OUDE SITE

TERUG NAAR VERNIEUWDE SITE