KARAKTER  
Iedere aanpassing is een verloochening. Alleen karakterloze mensen passen zich gemakkelijk aan. Vloemans
Geld bederft het karakter, tenminste als men er een heeft. Eschker
Gewoonten zijn de vingerafdrukken van het karakter. Polgar
Een handtekening onthult iemands karakter - en soms zelfs zijn naam. E.Esar
Met genoeg karakter heb je weinig behoefte aan bezit. J.Osborn
Karakter, dat is waar je nog toe bereid bent als het voetlicht is gedoofd, het applaus is uitgestorven en er niemand meer is om je complimenten te geven. Landers
Mensen openbaren door niets zoveel hun karakter dan door hetgeen zij belachelijk vinden. Goethe
Je kan iemands karakter beoordelen aan de manier waarop hij mensen behandelt die niets voor hem kunnen doen. Miles
Karakter is een lang volgehouden gewoonte. Plutarchos
Niets is kenschetsender voor iemands karakter dan hetgeen wat hij belachelijk vindt. Goethe
Het gezicht van een mens ken je bij licht, zijn karakter bij donker. China
Ieder mens heeft 3 karakters: dat wat hij laat zien, dat wat hij heeft, en dat wat hij denkt dat hij heeft. A.Karr
Het beste leert men iemands karakter kennen in geldzaken, bij het drinken en in toorn. Talmoed
Als het karakter van je man niet duidelijk is, kijk dan naar zijn vrienden.
Verschil van mening is veelal verschil van karakter.
Zwakke karakters weten hun vreesachtigheid slechts te overwinnen door opwinding. Wijnaendts Francken
Ik zou niet graag willen beweren dat vrouwen geen karakter hebben; integendeel: ze hebben bijna iedere dag een ander. H.Heine
Het karakter van de vrouw openbaart zich niet bij het begin van de liefde maar bij het einde ervan. R.Luxemburg

TERUG NAAR OUDE SITE

TERUG NAAR VERNIEUWDE SITE